Süleyman Nahifi Kimdir?

0
Advertisement

Süleyman Nahifi kimdir ve ne yapmıştır? Süleyman Nahifi hayatı, biyografisi, eserleri nelerdir? Süleyman Nahifi hakkında bilgi.

Süleyman Nahifi

Süleyman Nahifi Kimdir?

Süleyman Nahifi; divan şairidir (İstanbul ?-ay. y. 1738).

Yeniçeri Kalemi’nde görevliyken elçilikle İran’a giden Mehmet Paşa’nın yazıcısı oldu. (1688-1689), orada divan şairinin usta kişilerini yerinde okuyup incelemek olanağına kavuştu, görevle yaptığı gezileri sırasında Konya’da Mevlevi olduğu (1705) ve hacca gittiği biliniyor. Hem usta bir hattat, hem ince bir çevirmen, hem olgun bir şair olarak ün kazandı.

Şehit Ali Paşa’nın sadaret kâtipliğini yaptığı, Damat İbrahim Paşa ile (Pasarofça Antlaşması için) Viyana’ya gittiği de belgesel gerçeklerdendir. Maliye örgütünün en üst kademelerine kadar çıktığı da açıktır. İki divanı’ndan biri Hz. Muhammed için yazdığı kaside, gazel ve rubailerle özelleşir; aşka duygusunu işlediği ve daha gerçek gelen gazelleri ikinci divanındadır. Adını her zaman hatırlatıp andıran eseri ise, Mevlâna’nın 6 ciltlik büyük Farsça eserinin aynı ölçüyle ve koşukla, yalın Türkçeye çevirisidir; Mesnevi Tercümesi (1712-1730, bas. İlkin Kahire’de 1851).

Advertisement

Leave A Reply