Surinam Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Surinam – Surinam ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

surinam bayrağı

Kaynak: pixabay.com

SURİNAM;

  • Yüzölçümü: 163.265 km2.
  • Başkenti: Paramaribo.
  • Dil: Flamanca, Sranan Tongo. Resmi dil Flamancadır, ancak sık kullanılan ticaret dili Sranan Tongodur (Taki-Taki). Ayrıca her etnik topluluk kendi dilini konuşur.
  • Din: Hristiyanlık (% 37), Hinduizm (% 33), Müslüman (% 22). Etnik topluluklar arasındaki ayrılıp politika ve meslek yönünden olduğu gibi, din açısından da ortaya çıkar. Cavalılar genellikle Müslüman, Hintliler de Hindudur. Hristiyanlara daha çok kentli Keroller arasında rastlanır. Zenciler ve Kızılderililer arasında doğal dinler yaygındır.
  • Para birimi: 1 Surinam guldeni =100 cent.
  • Başlıca kentleri: Wanica, Nieuw Nickerie, Apoera, Albina.

Güney Amerika’da devlettir. Güney Amerika’nın kuzey bölümünde; kuzeyden Atlas Okyanusu, doğudan Fransız Guyanası, güneyden Brezilya, batıdan Guyana ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri:

Surinam kıyıları açığı, Güney Ekvator ve Karaib akıntılarının etkisinde, sürekli doğu-batı yönünde sürüklenen kum ve çamur yığınlarıyla kaplıdır. Doğu-batı yönünde kum yığınlarıyla (sırtlar) parçalanan kıyı ovası, alüvyonlu bir kil bölgesidir. Bu bölge, kuzeyde genç (17.000 km2), güneyde yaşlı (4.000 km2), birer kıyı ovasına bölünebilir. Burada ortalama 50 km’lik bir genişlik boyunca, Guyana Kalkanı’nın aşınmasıyla ortaya çıkan düz kum kuşakları uzanır. Guyana Kalkanı’nın kapladığı orta ve güney bölüm, ormanlık yayla bölgesini ve yoğun savanları içerir. Guyana Kalkanı üzerinde bir çok dağ yükselir: Wilhelmina Dağı (ülkenin en yüksek noktası, 1.280 m yüksekliğindeki Juliana Tepesi de buradadır) Kayser Dağı, Oronje Dağı ve Brezilya sınırında Tumue-Humac Dağları (825-915 m). Atlas Okyanusu’na dökülen Surinam, Corantijn (Guyana sınırında) ve Maroni, (Fransız Guyanası sınırında) ile Van Blommenstein Gölü’ne dökülen Grand Rio Balıca büyük ırmaklardır.

surinam

Kaynak: pixabay.com

İklimi:

Ülkede, nemli tropikal bir iklim egemendir. Kıyılarda yıllık ortalama yağış tutan 2.300 mm’dir. Bu oran iç kesimlere gidildikçe yükselir. Kasım ortalarından temmuz sonlarına kadar süren yağışlı mevsimi, ağustos başlarından Kasım ortalarına kadar süren kurak dönem izler. Bu aylar, aynı zamanda en sıcak geçen aylardır (ortalama 28 °C). Yılın geri kalan bölümünde sıcaklık, birkaç derece daha düşüktür. Yıl boyunca, özellikle kıyılarda duyulan ve kuzeydoğudan esen alizelerin etkisine açık olan ülke, belirli aralıklarla Karaibler’de etkisini gösteren tropikal kasırga bölgesinin güneyindedir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Kıyılar ve ırmak ağızları, bataklık ormanları, yaygın mangrov ormanlarıyla kaplıdır. Kıyıların gerisinde yer alan bataklıklar, genellikle otlak ve ayak otlarıyla örtülüdür. Bu otlar arasında insan boyunda olanlar da vardır. En iç kesimlerde savanlar ve tropikal yağmur ormanları yoğundur. Orman türleri arasında farklılık gösteren geçişler görülür. Latin Amerika’nın değişik ve özgün hayvanlarının (maymun, jaguar, puma, tapir, çeşitli kemiriciler) yanı sıra, kıyılarda, denizayısı kurbağa, kaplumbağa, papağan, sinekkuşu gibi çok sayıda kuş türü yaşar.

Toplum Yapısı:

Hintliler (% 37) ve Kreoller (% 31), en büyük etnik topluluklardır. Pirinç üretimiyle uğraşan Cavalılar (% 15), Zenci Maronlar (% 10), Beyazlar (Hollanda kökenli, % 2), Çinliler öteki etnik topluluklardır. Ayrıca iç kesimlerde az sayıda Kızılderili yaşar.

Advertisement
surinam

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi:

Ülkede serbest pazara dönük özel girişim egemendir. Tarım üretimi, iç gereksinmeleri karşılayacak düzeye ulaşamamıştır. Surinam, Avustralya ve Jamayka’dan sonra dünyanın üçüncü büyük boksit üreticisidir. Batıda önemli demir rezervlerininde bulunduğu Bakhuys Dağı’ndan hala büyük boksit rezervleri vardı. Brokopondo’da toplam 600 milyon tonluk yatakların varlığı saptanmıştır. Surinam’ın yaklaşık % 90’ı ormanlarla kaplı olduğundan büyük kereste rezervleri vardır. Ancak, bu rezervlerin % l0’u işletilir. Wageningen’de Hollandalı çiftçiler tarafından başlatılan dünyanın en büyük pirinç üretimi uygulaması dışında, tarımda makineleşme sınırlı düzeydedir. Toprakların % 40’ı boştur. Tarım alanlarının yalnızca % l0’u ekilidir. Başlıca tarımsal dışsatım ürünleri pirinç ve muzdur. Turunçgiller ve yemeklik yağ da önemli ürünlerdir. Ekili alanların % 75’inde gerçekleştirilen tarım üretimi, toplam tarım üretiminin % 56’sını oluşturur. Balıkçılık, hayvancılık ve kümes hayvancılığı iç gereksinimi karşılamaktan uzak olmakla birlikte, karides üretimi önemlidir. Yabancı şirketlerin denetimindeki alüminyum (boksit çoğunlukla işlenmeden hammadde olarak dışarıya satılır) ve kereste, besin (şeker, pirinç, meyve suyu) dışında, endüstri etkinlikleri küçük ölçeklidir. Alümina, boksit, alüminyum kereste, pirinç, muz, karides, başlıca dışsatım; hampetrol, makine, yatırım malları, dayanıklı tüketim malları, ulaşım araç gereçleri, dokuma, besin başlıca dışalım mallarıdır. ABD, Hollanda, Büyük Britanya, Trinidad ve Tobago, Brezilya, Norveç, Japonya en büyük ticaret ortaklarıdır.


Leave A Reply