Süryaniler Kimlerdir?

0
Advertisement

Süryaniler kimlerdir? Süryanilerin özellikleri, inançları, tarihleri, hakkında bilgi.

suryanilerSüryaniler; Sami ırkından Hristiyan topluluktur. Günümüzde bir ırkın değil bir mezhebin temsilcisi durumundadırlar. Süryaniler, Suriyeli Aramilerdir. Ancak İÖ 38’de İsa’nın ilk havarilerinden Aziz Petrus ve arkadaşlarının telkinleriyle Hristiyanlığı benimsedikten sonra, putlara tapan Aramilerden ayrılmak için, Suriyeli anlamına gelen Süryani adını aldılar ve bir mezhep oluşturdular.

İlk Hristiyan topluluklardan oldukları için Süryani Kadim adını da taşırlar. Süryaniler, Süryani Kadim, Katolik Süryaniler ve Protestan Süryaniler olmak üzere üçe ayrılırlar. Süryani Kadim topluluğunun merkezi Şam’dır. 1782’de kurallara aykırı olarak patrik atanan Halepli Mihayel Carve kongreye katılmayan piskoposlar tarafından reddedilmesi üzerine Suriye’ye giderek buradaki Katoliklerle anlaştı ve Roma Katolik Kilisesi’ne katıldı. Böyle Süryani Kadim ve patrikleri papa tarafından atanmaya başlayan bu grup Katolik Süryanilerini oluşturdu. Bunların dinsel merkezi Mardin’deki Meryemana Kilisesi’dir. Süryani Kadimlerin bir bölümünün 1852-1860 arasında Protestanlığı kabul etmesi üzerine de Süryaniler ortaya çıktı.


Leave A Reply