Suyun PH Değeri Nedir?

0
Advertisement

Suyun pH değeri kaçtır? Suyun pH değeri neye göre değişir? Asidik ve alkali suyun özellikleri nelerdir, su neden nötrdür?

Suyun PH Değeri Nedir?

25 ° C’de, saf suyun pH’ı 7’ye çok yakındır. Asitler 7’den daha düşük bir pH değerine sahip iken, bazlar 7’den daha büyük bir pH’a sahiptir. 7’lik bir pH’a sahip olduğu için, suyun nötr olduğu kabul edilir. Asit ve baz değildir, asitler ve bazlar için referans noktasıdır.

Suyu Nötr Yapan Nedir?

Suyun kimyasal formülü genellikle H2O olarak yazılır, ancak formülü dikkate almanın başka bir yolu da pozitif yüklü hidrojen iyon H+ ‘nın negatif yüklü hidroksit iyonu OH-‘ ya bağlandığı HOH’dır. Bu, suyun, özelliklerin esasen birbirini iptal ettiği bir asit ve bir bazın özelliklerine sahip olduğu anlamına gelir.

\displaystyle {{H}^{+}}+{{\left( OH \right)}^{-}}=HOH={{H}_{2}}O=su

İçme Suyunun pH’ı

Saf suyun pH değeri 7 olmasına rağmen, içme suyu ve doğal su, çözünmüş mineraller ve gazlar içerdiğinden bir pH aralığı sergiler. Yüzey suları tipik olarak 6.5 ila 8.5 arasında değişir, yeraltı suyu ise pH 6 ila 8,5 arasındadır.

Advertisement

6.5’ten küçük bir pH değerine sahip su asidik olarak kabul edilir. Bu su tipik olarak aşındırıcı ve yumuşaktır. Bakır, demir, kurşun, manganez ve çinko gibi metal iyonları içerebilir. Metal iyonları toksik olabilir, metalik bir tat üretebilir ve tesisatı ve kumaşları lekeleyebilir. Düşük pH, metal borulara ve tesisata zarar verebilir.

8.5’ten daha yüksek bir pH değerine sahip su, bazik veya alkali olarak kabul edilir. Bu su, genellikle, borularda kireç tortuları oluşturabilen ve alkali bir tada sahip iyonları içeren sert sudur.


Leave A Reply