T Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0

T harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

TANGO — Ritmi habanera’ya benzeyen (noktalı ritm) fakat daha çabuk tempoda dans. İspanyol – Amerikan kaynaklıdır. Meksika’dan çıktığı sanılır. Arjantin’de çok yaygındır.
TARANTELLA (ital.) — Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı.
TEF — Zilli kasnağa geçirilmiş kursak zardan yapılmış vurma çalgısı.
TEMA (İtal.) — Bir bestede başlıca «müzikal fikir» ya da konu. İlk çok ses yazısında, üzerine kontrapuntanın kurulduğu «cantus firmus».
TEMPO (İtal.) — Müzikte, sesin süresi üzerine kurulmuş, ses hareketlerinin süre ve hızlarını ölçmeye yarayan sistemlerin temeli.
TENOR (Lat. Tenere: Tutmak) En tiz erkek sesi.
TİMPANİ (ital.) — Altı yuvarlak, kazan biçiminde, üstü deriyle kaplı, nota yükseklikleri olan vurma çalgı. Çoğunlukla çift, kimi kere iki çift, ya da daha çok olarak kullanılır.
TOCCATA (ital.) — Sözcük anlamı «dokunmak için» parça. Klavye müziğine (org, klavsen) verilen ilk adlardan biri. Kuzeyli orgcular ve Bach fuga yazısına «toccata»larda geniş yer vermişlerdir.
TONALİTE (Fran.) — Bir bestede ya da bir beste bölümünde bütün nota ve akorların, bir «çıkış noktası» durumundaki notayla İlgilerini düzenleyen sistemlerin bütünü. Tonalite, kendi başına, müzik yaratıcılığında bir amaç değil, fakat araçlardan yalnız biridir.
TRANOUİLLO (ital.) — Sakin, rahat.
TREMOLO (İtal.) — Bir nota ya da bir akorun çok hızlı olarak tekrarı.
TRİANGLE —  Üçgen
TRİL — Bir notanın bir üstteki notayla çok hızlı olarak sıralanması.
TRİO (İtal.) — Üç ses ya da çalgı için yazılmış beste. Böyle bir besteyi çalan topluluk.
TROMBON (Fran., İng. Trombone, Alm. Posaune). Pirinçten yapılma, ağızlıklı ve sürgülü nefes çalgısı. Nota yükseklikleri sürgü yerine pistonla değiştirilen trombonlar da vardır. «Tenor» ve «basso» trombonlar genellikle kullanılır.
TROMPET — Pirinçten yapılma, ağızlıklı ve pistonlu nefes çalgısı. 19. yüzyıl başlarına kadar pistonsuzdu. Trompet ilk italyan operalarında. Bach ve Haendel çağında yaygınlıkla kullanılmıştır. Daha sonra gelişimiyle orkestranın esas çalgıları arasına katılmıştır. Soprano alanda bir çalgıdır. Bir oktav pes ses veren «basso trompet» de vordır.
TROPPO (ital.) — Çok. Non troppo: Çok değil: (Allegro non troppo: Çok hızlı değil.)
TROUBADOUR (Fran.) — 11. ve 14. yüzyıllar arasında Fransa’nın güneyindeki gezginci ozanlara verilen ad. Kuzeydekilere «trouvere» denir.
TUBA — Dikey durumunda çalınan, türlü boylarda, bakır ve ağızlıktı nefes çalgılarına verilen ad. Uygulanışta «tuba» adı bakır nefesli çalgılar bölümünün en pes çalgısını, kontrabas tubayı anlatır «Alto». «tenor», «baritone» ve «basso tuba»lar ile «euphonium»da aynı adı taşırlar.
TUTTİ (İtal.) — «Bütün, tüm hep birlikte» anlamlarına gelir. Konçertolarda ve koro seslerinde solo sesin yanında bulunan çalgı ve seslerin bütününe verilen ad.

Advertisement

Leave A Reply