Tacizade Cafer Çelebi Kimdir?

0
Advertisement

Tacizade Cafer Çelebi hayatı, şiirleri, eserleri. Tacizade Cafer Çelebi hakkında bilgi.

Tacizade Cafer Çelebi (?-1515)

II. Bayezit devrinin tanınmış devlet adamlarındandır. Şair ve hattat Taci Bey’in oğludur. Amasya’da doğdu. Devrinin en ünlü ilim adamlarından ders gördü. Bir müddet medreselerde müderrislik ettikten sonra II. Bayezit devrinde Divan-ı Hümayun nişancılığına tayin olundu. Yavuz Selim, Cafer Çelebi’nin düşüncelerinden her zaman faydalanıyor, onu yanından ayırmıyordu.

Çaldıran Zaferi’nde ele geçen esirlerin sayısı hesapsızdı. Bunların içinde Şah İsmail’in karısı Taçlı Hanım da vardı. Yavuz Selim, hem Şah İsmail’i küçük düşürmek, hem de Cafer Çelebi’ye olan sevgisini göstermek için Taçlı Hanım’ı Cafer Çelebi’yle evlendirdi.

Çaldıran Seferi dönüşünde, Cafer Çelebi, Anadolu Kazaskerliğine tayin oldu. O sırada yeniçeriler Amasya civarında nizamı bozacak hareketlerde bulunmuşlardı. İstanbul’a gelince, Padişah, bu mesele hakkında tahkikat açtırdı. Kapı Kethüdası Ahmet Ağa’nın iftirası üzerine, Çelebi’yi idam ettirdi Cafer Çelebi, ünlü bir şair, hattat ve devlet adamıydı. En tanınmış eseri 1493’te yazdığı «Hevesname» adındaki mesnevisidir.

Advertisement

Leave A Reply