Takvim Ayı Ne Demek?

0
Advertisement

Bir takvim ayı ne demek ne anlama gelir? Bir ay nasıl ölçülür. Takvim ayı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

ay, Ay’ın Yer çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre. Bir kavuşum ayının, yani Ay’ın Yer’den görünen tüm evrelerini içeren tam bir çevrimin (örn. yeniay, ilkdördün, dolunay ve sondördün evrelerini tamamlayan Ay’ın tekrar yeniay evresine gelmesi) süresi 29,530588 ortalama güneş günüdür (29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniye); ama, Ay’ın yörünge hareketindeki tedirginlikler nedeniyle, bu gök cisminin hareketine dayanarak tanımlanan bütün ayların uzunluğu küçük farklılıklar gösterir.

Yıldız ayı, Ay’ın bir yıldızla art arda iki kavuşumu (yıldıza göre aynı konuma gelmesi) arasındaki zaman süresidir ve 27,321661 gün sürer (27 gün 7 saat 43 dakika 12 saniye); kavuşum ayı ile yıldız ayı arasındaki zaman farkı, Güneş çevresinde dolanan Yer-Ay sisteminin yörünge üzerindeki hareketinden kaynaklanır. Yıldız ayından yalnızca 7 saniye daha kısa olan ve 27,321582 gün (27 gün 7 saat 43 dakika 5 saniye) süren dönencel ay, Ay’ın aynı gökküre boylamından art arda iki geçişi arasındaki süreye eşittir. Ejder ayı (ya da düğüm ayı), Ay’ın aynı düğüm noktasından, başka bir deyişle, yörüngesinin tutulum dairesiyle (Güneş’in gökküre üzerindeki görünür yolu) kesiştiği noktadan art arda iki geçişi arasındaki zaman dilimidir ve süresi 27,212220 gündür (27 gün 5 saat 5 dakika 35,8 saniye).

Türkiye’de kullanılan takvimler değiştikçe, ayların adlan da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla değin daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu: Muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahır, cemazielevvel, cemazielahır, recep, şaban, ramazan, şevval, zilkade, zilhicce. 19. yüzyıl ortalanndan başlayarak Hicri takvimin yanı sıra Jülyen takvimine dayanan Rumi ya da mali takvim de geniş bir kullanım alanı buldu. 1 Ocak 1926’dan bu yana yürürlükte olan ve Gregoryen takvime dayanan miladi takvimdeki ay adlan büyük ölçüde Rumi takvimden alınmıştır. Yalnız, 1944 sonuna değin teşrinievvel, teşrinisani, kânunıevvel, kânunısani biçiminde kullanılan dört ayın adı, 10 Ocak 1945’te kabul edilen 4696 sayılı yasayla ekim, kasım, aralık ve ocak olarak Türkçeleştirilmiştir.


Leave A Reply