Tanımlayıcı Araştırma ve Deneysel Araştırma Nedir, Arasındaki Farklar

0
Advertisement

Tanımlayıcı yani betimleyici araştırma nedir? Deneysel araştırma nedir? Tanımlayıcı araştırma ile deneysel araştırma arasındaki farklar nelerdir, özellikleri hakkında bilgi.

Tanımlayıcı ve Deneysel Araştırma Arasındaki Fark

Tanımlayıcı ve deneysel araştırma arasındaki temel fark, tanımlayıcı araştırmanın çalışma grubunun özelliklerini veya belirli bir olayı tanımlaması, deneysel araştırmanın ise sonuçlara varmak için değişkenleri manipüle etmesidir.

Tanımlayıcı araştırma ve deneysel araştırma, insanların çeşitli araştırma çalışmaları yaparken kullandıkları iki tür araştırmadır. Bu araştırma türlerinin her ikisinin de araştırmacının maksimum sonuç elde etmesini kolaylaştıran kendi yöntemleri vardır.

anket

Kaynak: pixabay.com

Tanımlayıcı (Betimleyici) Araştırma Nedir?

Tanımlayıcı araştırma, araştırmaya katılan katılımcıları veya belirli bir durumu inceleyen bir araştırma türüdür. Tanımlayıcı araştırma, nicel veya nitel araştırma metodolojilerinden herhangi biriyle sınırlı değildir, bunun yerine genellikle aynı çalışma içinde her ikisinin unsurlarını kullanır. Bu nedenle, tanımlayıcı bir araştırmacı, verileri toplamak ve analiz etmek için genellikle üç ana yol kullanır. Bunlar gözlemler, vaka çalışmaları ve anketlerdir.

Tanımlayıcı (Betimleyici) çalışmalar “ne olduğunu” bulmaya yöneliktir, bu nedenle betimleyici verileri toplamak için gözlemsel ve anket yöntemleri sıklıkla kullanılır (Borg ve Gall, 1989). Bu nedenle, betimsel araştırmanın ana odak noktası, çalışma grubunu ilgilendiren ‘ne’ sorusuna cevap vermektir. Ayrıca, tanımlayıcı araştırma belirli bir çalışma grubunu veya durumu araştırmak için uygulanabilecek olan, öncelikle “ne olduğunu” bulmakla ilgilidir. Bu nedenle, tanımlayıcı araştırma, üzerinde çalışılan belirli bir olayın neden ve etkisine cevap vermez. Bu nedenle, betimsel araştırma, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünlerin pazarlanması, belirli bir popülasyondaki birimlerin yüzdelerinin belirli bir davranışa göre tahmin edilmesi gibi durumlarla ilgili belirli sonuçlar çıkarmaya yardımcı olur. Betimleyici araştırmaların bazı örnekleri arasında nüfus sayımı ve ürün pazarlama anketleridir.

laboratuvar

Kaynak: pexels.com

Deneysel Araştırma Nedir?

Deneysel araştırma, bilim insanının sonuçları gözlemlemek için bir şeyi aktif olarak etkilediği araştırma çalışmasıdır. Deneysel araştırma, nedensel süreçleri anlamak için manipülasyon ve kontrollü testler kullanır. Bu nedenle, bu tür araştırmalarda, araştırmacı bir sonuca varmak için verilen bir değişkeni manipüle eder ve diğerlerini kontrol eder.

Advertisement

Bu tür araştırmalar tipik olarak bir hipotez, manipüle edilebilen, ölçülebilen, hesaplanabilen ve karşılaştırılabilen bir değişken içerir. Sonunda, toplanan veriler ve sonuçlar, araştırmacının hipotezini destekleyecek veya reddedecektir. Bu nedenle, bu araştırma türünü gerçek bir deney olarak adlandırabiliriz.

Bu araştırma türünde araştırmacı, davranış yöntemi ve öğretim yöntemi gibi bağımsız değişkenleri manipüle eder ve bu iki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak için davranış ve öğretme gibi bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini ölçer. Bu nedenle, bu araştırma türü neden, sonuç ve sonuç sorularına cevap verebilir, böylece toplanan verilere dayalı olarak varsayımlarda bulunmayı mümkün kılar. Bu nedenle, ‘nedir’ sorusunu yanıtlayan betimsel araştırmadan farklı olarak, deneysel araştırma ‘ya eğer’ sorusuna yanıt verir. Bu nedenle, genellikle bu tür araştırmalar nicel veri toplama metodolojisini kullanır.

Açıkçası, bu tür araştırmalar çoğunlukla kontrollü bir ortamda, genellikle bir laboratuvarda yürütülür. Deneysel araştırma daha çok sosyoloji ve psikoloji, fizik, kimya, biyoloji, tıp vb. bilimlerde kullanılmaktadır.

Arasındaki Farklar

Tanım

Betimsel araştırma, çalışma grubunun veya belirli bir olayın özelliklerinin betimlendiği araştırma türü, deneysel araştırma ise değişkenleri bir sonuca varmak için manipüle eden araştırma türüdür. Tanımlayıcı ve deneysel araştırma arasındaki temel fark budur.

Kullanmak

Tanımlayıcı araştırma, belirli bir popülasyon veya belirli bir olay hakkında veri toplamada faydalıdır, deneysel araştırma ise nedensel bir ilişkinin, korelasyonun vb.

Odak

Betimsel araştırmanın amacı, çalışma grubunun özelliklerini betimlemek, böylece ‘nedir’ sorusuna cevap vermektir; deneysel araştırmanın amacı ise, varsayılan hipotezi desteklemek veya reddetmek için verilen değişkenleri manipüle etmektir. Bu nedenle, ‘ne olursa’ sorusuna cevap verir.

Advertisement
Çalışma Türü

Tanımlayıcı araştırma tipik olarak sosyolojik ve psikolojik çalışmaları içerirken, deneysel araştırma tipik olarak adli çalışmaları, biyolojik ve diğer laboratuvar çalışmalarını vb. içerir.

Veri toplama

Tanımlayıcı araştırma hem nitel hem de nicel metodolojileri kullanırken deneysel araştırma öncelikle nicel metodolojiyi kullanır.

Sonuç

Tanımlayıcı ve deneysel araştırma iki önemli araştırma türüdür. Bu araştırma türlerinin her ikisi de belirli olayları ve çalışma gruplarını analiz etmede yardımcı olur. Tanımlayıcı ve deneysel araştırma arasındaki temel fark, tanımlayıcı araştırmanın araştırma konusunun özelliklerini tanımlaması, deneysel araştırma ise araştırma konusunu veya bir sonuca varmak için değişkenleri manipüle etmesidir. Benzer şekilde, betimsel araştırma ‘nedir’ sorusuna yanıt verirken, deneysel araştırma ‘ya olursa’ sorusuna yanıt verir.


Leave A Reply