Tekeoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

0

Tekeoğulları beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Tekeoğulları Beyliği’nin kuruluşu, tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi.

tekeogullari-beyligiTekeoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1321-1423).

Antalya yöresinde egemenlik kurdu. Hamitoğulları Beyliği’nin bir koludur. Emir Mübarizettin Mehmet Bey başa geçti ve beylik Tekeoğulları adım aldı. Hamitoğullarından Feleküttin Dündar Bey’in Antalya ve yöresini ele geçirmesinden sonra, yönetim onun kardeşi Yunus Bey’in eline geçti, yunus Bey döneminde, kendi başlarına hareket eden Tekeoğulları, Hamitoğullarına bağlılıklarını sürdürdüler. Yunus Bey öldükten sonra, oğlu Mahmut Bey, Antalya’da bağımsız bir hükümdar gibi yaşadı. Mahmut Bey’in Antalya’dan ayrılması üzerine, Korkuteli’ne egemen olan Sinanettin Çalış Hızır Bey, ayrıca Antalya’yı da yönetmeye başladı. Onun ölümü üzerine, Tekeoğulları Beyliği’nin başma oğlu Dadı Bey geçti Ancak onun beyliği çok sürmedi ve yerini, amcası Mahmut Bey’in oğlu Mubarizettin Mehmet Bey aldı. Mehmet Bey, zamanım Kıbrıslılarla savaşmakla geçirdi. Kıbrıslılar 24 Ağustos 1361’de Antalya’yı ele geçirdiler, kenti yakıp yıktılar. 1370’te, yöredeki öteki beylerle birleşerek, Antalya’yı yeniden kuşatan Mehmet Bey, kenti ancak uzun çarpışmalardan sonra, 1373’te alabildi. Mehmet Bey’in yerine oğlu Osman Çelebi geçti. Kuzeyde ve kuzeydoğuda Osmanlılar ile Karamanoğulları, topraklarını, Tekeoğulları Beyliği’nin aleyhine genişlettiler. Yıldırım Bayezit, Anadolu birliğini sağlama çalışmaları sırasında, Antalya üzerine yürüyerek, Osman Çelebi’nin oğlu Mustafa Bey’i Mısır’a kaçırttı ve kenti ele geçirdi (1390) Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’in yenilmesi, Tekeoğulları Beyliği’nin ikinci kez dirilmesine yol açtı. İstanoz’da (Korkuteli) oturan Osman Çelebi, beyliğin eski topraklarına yeniden sahip oldu. Şehzadeler olayından sonra, Tekeeli ve bazı yerler (Teke Karahisarı ve Antalya) Osmanlıların yönetiminde kaldı. 1423′ te, Teke Karahisarı subaşısı olan Hamza Bey, Osman Çelebi’yi öldürünce, Tekeoğulları Beyliği sona ermiş oldu.


Leave A Reply