Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesinin Neden ve Sonuçları İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk Temsil heyeti ile birlikte Ankara’ya neden geldi. Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler.

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi

Sivas Kongresi ve Amasya Görüşmeleri sonunda Milli Heyet’in istekleri uygulanmaya başlandı, istanbul’da Mebu-san Meclisi’nin açılması için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Mustafa Kemal Meclisin İstanbul’da toplanmasına engel olamayınca genel durumu yakından izlemek üzere idare ve sevk sorumluluğunu da üzerine alarak, İstanbul ve cephelere tren hattıyla bağlı olan Ankara’ya gitmeyi uygun buldu. 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldi.

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelmesinin Nedenleri

♦ İstanbul’da açılması kesinleşen Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını daha yakından izlemek istemesi

♦ Meclis’e giden milletvekillerinin birçoğunun yolunun Ankara’dan geçmesini değerlendirerek bu milletvekilleriyle görüşmek istemesi

Ankara’nın Milli Mücadele’nin Merkezi Olarak Seçilmesinin Nedenleri

♦ Asıl savaşın gerçekleşeceği Batı Cephesi’ne yakın bir konumda olması nedeniyle olayları takip edebilme imkânı

Advertisement

♦ Demiryolu ulaşımı ve haberleşme yönünden elverişli olması

♦ Düşman tehlikesinden uzaklığı ve işgal altında olmayışı açısından güvenli bir konumda olması

♦ Ankara’dan doğusu ve batısıyla bütün Anadolu’nun kontrol edilebilmesi

♦ Ankara halkının milli mücadele yanlısı olması

Milli Mücadele’nin merkezi haline gelen Ankara’da 10 Ocak 1920’den itibaren Hâkimiyet-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başladı. Bu gazete Milli Mücadele kararlarının halka duyurmak, ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olan propagandalara karşı halkı bilinçlendirmek ve milli bütünlüğü sağlamak amacıyla yayımlandı.

Amasya buluşmasından sonraki günlerde hem Temsil Kurulu hem de İstanbul Hükümeti Meclis-i Mebusan’ın açılma hazırlıklarını yürütüyorlardı. Bu hazırlıklar genelde iki konuda yürütülüyordu.

Advertisement
1. Meclisin Nerede Toplanacağı Konusu

Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan’ın Anadolu’nun düşman etkisinden uzak, içte bulunan illerininin birinde toplanmasını istiyordu Mustafa Kemal’e göre baskı ve işgal altında bulunan bir şehirde milletten yana, düşmanlara karşı kararların çıkması mümkün değildi. Ancak, Mustafa Kemal’in bu düşüncesinin aksine Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanması kararlaştırıldı.

İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri seçimlerin yapılmasına ve Mebuslar Meclisi’nin açılmasına müdahale etmediler. Bunun nedeni, İstanbul’un İtilaf Devletleri’nin denetiminde bulunmasından dolayı kararların kendi istekleri doğrultusunda alınacağına inanmaları ve İstanbul Hükümeti’nin, başkent dışındaki bir parlamentonun denetimine girebileceği en-dişesiydi.

itilaf Devletleri için meclisin İstanbul’da toplanması ilk bakışta sakıncalı görülüyordu, ama Osmanlı Devleti ile imzalayacakları barış antlaşmasını onaylatabilmeleri için meclisin kendi denetimleri altında olan İstanbul’da açılmasını desteklemişlerdir.

2. Meclis’te ne gibi kararlar alınacağı konusu

Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasının kesinleşmesi üzerine görüşülecek konuları saptamak amacıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk üyelerinden milletvekili seçilenleri Ankara’ya davet etti. Ancak İstanbul Hükümeti’nin engellemelerinden dolayı Ankara’daki toplantıya beklenen sayıda milletvekili katılmadı.

Mustafa Kemal görüşmelere katılacak arkadaşlarından bazı önemli isteklerde bulundu.

Kendisinin meclis başkanı seçilmesi

Mustafa Kemal Paşa’nın güvenliğinin tehlikeye girmesi ve Milli Mücadele hareketinin geleceği açısından Ankara’dan ayrılması mümkün değildi. Mustafa Kemal Meclis başkanı seçilerek Mebuslar Meclisi’ni Milli Mücadele ‘ye katmayı amaçlıyordu. Ulusal hareket Meclis’e egemen olacak ve Müdafaa-i Hukuk öncülüğünde yurdun geleceği ve kurtuluşu için kararlar alacaktı. Herhangi bir işgal nedeniyle meclisin dağıtılması durumunda, meclis başkanı sıfatıyla, yeni bir meclis toplayabilecekti.

Müdafaa-i Hukuk adlı bir grup oluşturmaları

Bu grubun oluşturulmasıyla milletin isteklerini cesaretle dile getirmeyi ve savunmayı amaçlamıştı. Bu grup Meciis’te milli kararların alınmasını sağlayacaktı. Böylece vatanın bütünlüğünün korunması yolunda bağlayıcı kararlar alınabilecekti

Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi

Misak-ı Milli kararlarının taslağı Ankara’da Mustafa Kemal ile milletvekillerinin görüşmesi sırasında hazırlandı. Misak-ı Milli kararları toplanacak olan Mebusan Meclisi ‘nde onaylatılırsa Türk Devleti ‘nin ulusal sınırları resmiyet kazanacaktı.


Leave A Reply