Terim Nedir?

0
Advertisement

Terim nedir, ne anlama gelir? Terim örnekleri, özellikleri, terim hakkında bilgi.

Terim; Bilim, sanat gibi meslek dallarından birisinin konusu ile ilgili özel belirli bir kavramı olan sözcüklere terim denir.

ÖRNEKLER:

Edebiyatla ilgili bazı terimler aşağıda verilmiştir:

Beyit, Dörtlük, Uyak, Redif, Cinas, Seci, Nazım, Nesir

Diğer meslekler ve branşlarla ilgili bazı terimler aşağıda verilmiştir.

Advertisement

Nokta, Meridyen, Kamuoyu, Küme, Solo

Terimlerin özellikleri de şunlardır:

a) Terimler kullanıldıkları alanı ilgilendirir.
b) Genellikle gerçek anlamlı sözcüklerdir.
c) Kimi terimler değişik alanlarda da kullanılır.

perde —> sahne (Tiyatro)
perde —> engelleme (Futbol)
perde —> göz hastalığı (Tıp)

ÖRNEKLER:

1) Düz yazıdaki kafiyeye seci denir.
2) Ekvator dünyayı ikiye böler.
3) Tanı için konsültasyon şarttır.
4) Koşma Halk edebiyatı nazım şekillerindendir.

Advertisement


Leave A Reply