Thomas Jefferson Hayatı

0
Advertisement

Thomas Jefferson kimdir? Amerikan başkanlarından Thomas Jefferson hayatı, biyografisi, kariyeri, başkanlık dönemi hakkında bilgi.

Thomas JeffersonThomas Jefferson; Amerika Birleşik Devletleri’nin 3. devlet başkanıdır (Virginia/Albemarle 1743-Charlottville 1826).

1767’de hukuk öğrenimini bitirip baroya girdi. 1774’te Amerikan Devrimi nedeniyle mahkemeler kapatılıncaya kadar avukatlık yaptı. 1767-1774 arasında Virginia sömürge yönetiminin üyeliğine seçildi. 1775’te Philadelphia’daki Genel Kongre’ye Virginia delegesi olarak katıldı. 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’ni (Declaration of Indepence) hazırlamakla görevlendirildi. 1779’da Virginia Valiliği’ne getirildi. 1783’te yeniden Philadelphia’daki Genel Kongre’ye katılarak İngiltere ile barış koşullarının görüşüleceği komiteye başkanlık etti. 1784’te Ohio Irmağı’nın kuzeybatı bölgesinin ABD’ye devredilmesi ve 1800’den geçerli olmak üzere bu bölgelerde köleliğin geçersiz kılınması tasarısını hazırladı. 1784-1789 arasında Kongre tarafından ABD temsilcisi olarak, ticari antlaşmaları görüşmek için Fransa’ya gönderildi. Paris’te iken, Virginia ve Kuzey Amerika’yı en iyi biçimde anlatan Notes on Virginia (Virginia Üzerine Notlar) 1785, eserini yazdı. ABD’ye dönüşünde Başkan George Washington tarafından devlet bakanlığına atandı. (1790-1793). 1791’de ilk ABD merkez bankasının kurulmasına katkıda bulundu. 1796’da ABD başkan yardımcılığına seçildi. 1800 Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin iki adayı Jefferson ve Aaron Burr eşit oy aldığı için, Temsilciler Meclisi tarafından yapılan oylamada Jefferson devlet başkanlığına seçildi (1801). Başkanlığının en başarılı atılımı, 1803’te Louisiana topraklarını Napolyon’dan satın alması oldu. 1804’te ikinci kez devlet başkanlığına seçildi. Bu dönemde bir yaddan iç ve dış güçlüklerle karşılaşırken, öte yandan kişiliğine, dinsel inancına ve aile ilişkilerine yapılan politik saldırılarla çatışmak zorunda kaldı. Napolyon savaşları sırasında yansız kalması ve 1807’de Ambargo Yasası’nı getirerek İngiltere ile Fransa’ya tüm dış satımı engellemesi, içeride ekonomi bunalımı doğurdu. Üçüncü kez başkan seçilme olanağı varken Washington’dan iki dönem sonra ayrılma geleneğine uyarak 40 yıllık politika yaşamından sonra Monticello’daki evine çekildi. 1812’de tüm değerli kitaplarını Kongre Kütüphanesine satarak kitaplığının ilk kurucusu onurunu kazandı. Virginia Üniversitesi’nin kuruluşunu, yapılarının tasarımını ve ilk rektörlüğünü yaptı (1819). Çeşitli alanlarda yazdığı çok sayıda kitap ve mektupları ölümünden sonra yayımlandı.


Leave A Reply