Tibet Ölüler Kitabı (Bardo Thödol) Özeti, İncelemesi ve İçeriği Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bardo Thödol olarak da bilinen Tibet Ölüler Kitabının içeriği nedir? Tibet Ölüler Kitabı konusu, kitap özeti, incelemesi, kitap hakkında bilgi.

Bardo Thödol

Tibet Ölüler Kitabı (Bardo Thödol)

Tibet Ölüler Kitabı, Tibet Budist geleneğine göre ölüm sürecini ve ölümden sonraki yaşamı özetleyen bir metindir. Kitap Tibetçe’de Bardo Thodol olarak bilinir ve “Ara Durum Sırasında İşitme Yoluyla Kurtuluş” anlamına gelir. Tibet Budizmi’nin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Batı’da geniş çapta tercüme edilmiş ve incelenmiştir.

Kitap, ölüm sürecinde olan bireyler için olduğu kadar, çoktan ölmüş ve yeniden doğmadan önce ara durum veya bardo’da gezinen kişiler için de rehberlik sağlar. Bu ara durum sırasında, ölen kişinin bilincinin ya aydınlanmaya ya da daha fazla acı çekmeye ve yeniden doğmaya yol açabilecek bir dizi vizyon ve deneyim yaşadığına inanılmaktadır.

Metin, ölüm sürecinin ve ara durumun farklı aşamalarına karşılık gelen çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler ölüme hazırlanmak için talimatlar, bilincin bardo sırasında karşılaşabileceği deneyimlerin açıklamaları ve kurtuluşa nasıl erişileceğine ve yeniden doğuştan nasıl kaçınılacağına dair rehberlik içerir.

Tibet Ölüler Kitabı, metni 8. yüzyılda sakladığına inanılan ve daha sonra 14. yüzyılda Karma Lingpa adlı başka bir Tibetli usta tarafından keşfedilen Tibetli Budist usta Padmasambhava’nın öğretilerine dayanmaktadır.

Advertisement

Genel olarak kitap, doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden kurtuluş arayan bireyler için bir rehber görevi görmekte ve Tibet Budist geleneğinden ölüm ve ölümden sonraki yaşama dair benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır.

Kitap Özeti

Tibetçe’de Bardo Thodol olarak da bilinen Tibet Ölüler Kitabı, Tibet Budizminin kutsal bir metnidir. Guru Rinpoche olarak da bilinen ünlü Tibetli Budist usta Padmasambhava tarafından 8. yüzyılda yazıldığına ve 14. yüzyılda Karma Lingpa adlı bir başka Tibetli usta tarafından yeniden keşfedildiğine inanılmaktadır. Metin, ara durum veya bardo olarak adlandırılan ölüm ve ölümden sonraki yaşam sürecinde bireyler için rehberlik sağlar.

Kitap üç ana bölüme ayrılmıştır: Chikhai Bardo, Chönyid Bardo ve Sidpa Bardo. Bu üç bölüm ölüm sürecinin ve ara durumun farklı aşamalarına karşılık gelir.

Chikhai Bardo ölüm aşamasıdır ve ölüme hazırlanmak için talimatlar içerir. Bu bölümde ölüm sürecinin başladığını gösteren çeşitli işaretler tanımlanır ve buna nasıl hazırlanılacağı konusunda rehberlik edilir. Ölmekte olan kişinin bilincinin, elementlerin çözülmesi ve duyuların çözülmesi gibi çeşitli aşamalardan geçtiğine inanılır. Metinde bu aşamalar ve bunların nasıl fark edileceğine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

Chönyid Bardo ara halin aşamasıdır ve bilincin bu süre zarfında karşılaşabileceği vizyon ve deneyimleri yönlendirmek için talimatlar içerir. Ara hal sırasında bilincin ya aydınlanmaya ya da daha fazla acı çekmeye ve yeniden doğuşa yol açabilecek bir dizi görü ve deneyim yaşadığına inanılır. Metin bu vizyon ve deneyimlerin nasıl fark edileceği ve kurtuluşa erişmek için nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik sağlar.

Sidpa Bardo, bilincin yeni bir varoluşta yeniden doğduğu yeniden doğuş aşamasıdır. Bu bölüm yeniden doğuştan nasıl kaçınılacağına ve doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden nasıl kurtuluşa erişileceğine dair talimatlar içerir. Bilincin ara hal sırasında kurtuluşa erişmek için bir fırsat dönemine sahip olduğuna inanılır ve metin bunun nasıl yapılacağına dair rehberlik sağlar.

Advertisement

Tibet Ölüler Kitabı ayrıca ölmekte olan kişiye ve sevdiklerine ölüm süreci ve ara hal sırasında yardımcı olmayı amaçlayan dualar, mantralar ve görselleştirmeler içerir. Bu uygulamalar ölmekte olan kişinin bilincini desteklemek ve kurtuluşa erişmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu metin Tibet Budizmi üzerinde önemli bir etki yaratmış ve Batı’da yaygın olarak incelenmiş ve uygulanmıştır. Ölüm ve ölümden sonraki yaşama dair eşsiz bir bakış açısı sunmakta ve doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden kurtuluş arayan bireylere rehberlik etmektedir. Genel olarak, Tibet Ölüler Kitabı ölüm sürecini ve ölümden sonraki yaşamı anlamak ve yönlendirmek için güçlü bir araç olarak hizmet eder.

Karakterler

Tibet Ölüler Kitabı anlatıdan ziyade bir rehber kitap olduğundan, geleneksel anlamda belirli bir karaktere sahip değildir. Ancak, metnin öğretilerini anlamak için önemli olan çeşitli Budist tanrılara ve kavramlara atıfta bulunur. Bunlar şunları içerir:

  • Padmasambhava/Guru Rinpoche – Tibet Ölüler Kitabı ile ilişkilendirilen başlıca figür. Padmasambhava’nın metni yazdığına inanılır ve yüksek derecede idrak sahibi bir usta ve öğretmen olarak saygı görür.
  • Yama – Budist mitolojisinde ölümün efendisi. Yama ölenleri yargılamaktan ve öbür dünyadaki kaderlerine karar vermekten sorumludur.
  • Dharmakaya – Gerçekliğin nihai doğası ve Budizm’deki en yüksek idrak seviyesi.
  • Sambhogakaya – Buddha’nın niteliklerinin ve bilgeliğinin doğrudan deneyimlendiği idrak seviyesi.
  • Nirmanakaya – Buddha’nın hissedebilen varlıklara fayda sağlamak için fiziksel formda göründüğü idrak seviyesi.
  • Tara – Şefkat ve koruma ile ilişkilendirilen dişi bir bodhisattva. Genellikle birden fazla kolu ve gözü ile tasvir edilir.
  • Avalokiteshvara – Şefkat ve bilgelikle ilişkilendirilen bir erkek bodhisattva. Genellikle birden fazla kolu ve gözüyle tasvir edilir.
  • Vajrayogini – Budizm’in Vajrayana veya “elmas” yolu ile ilişkili bir dişi tanrı. Genellikle öfkeli bir biçimde tasvir edilir ve olumsuz duyguların üstesinden gelme gücünü sembolize eder.
  • Mandala – Budist evreninin ve aydınlanmaya giden yolun sembolik bir temsili.
  • Mantralar – Budist uygulamada meditasyon ve ezberden okuma için kullanılan kutsal sesler veya ifadeler.


Leave A Reply