Ticaret Nedir? Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Ticaret ne anlama gelir? Ticaret kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Ticaret Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Ürün, mal vb. alım satımı
“Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı.” – F. R. Atay
2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
“Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım.” – Y. K. Karaosmanoğlu
3. Bu etkinlikle ilgili bilim
4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr
Yurt dışında ticaret işleri ve hareketleriyle ilgilenmek üzere görevlendirilen memur, ticari ataşe
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
Ticaret davalarına bakan mahkeme
Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamı
Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa
Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer
“Ben gazeteciyim. Bir ticarethanenin sahibiyim.” – N. F. Kısakürek
Çeşitli ürünlerin ve malların pazarlandığı, ticari ilişkilerin kurulduğu yer
Gümrük vergisi ödenmemiş eşyayı bavul veya çantalarla sınırdan geçirerek iç veya dış piyasada değerlendirme işi
Bir ülkenin ticaretle ilgili her türlü ilişkisini ve bunun nedenlerini inceleyen coğrafya bilimi
Kazanç sağlamak amacıyla çalışan işletme
Tüccarlar arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı tüccarlarla ilişki kurmak, ortak çıkarları korumak için kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kurum
Aynı bayrak altında çalışan her türden ticaret gemilerinin tümü
Dış ülkelerle alışverişin yapıldığı liman
Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlanabileceği resmî kütük
Bir kimsenin bulunduğu makamın gücüne dayanarak bazı işlere karışıp kendine çıkar sağlaması
“Ben yıllardan beri bir türlü bu nüfuz ticareti üzerinde davamı anlatamamışımdır.” – F. R. Atay

Ticaret İle İlgili Bilgi

Hiç sizdeki bir şeyi arkadaşamızdaki başka bir şeyle değiş tokuş ettiniz mi? Cevabınız evetse ticaret yapmışsınız demektir. Ticaret, insanlar ya da ülkeler mallarını değiş tokuş ettiklerinde oluşur. Eldeki şeyler tam olarak başka bir şey ile değiş tokuş ediliyorsa buna barter (mübadele usulü ile alışveriş etmek) deriz. Günümüzde ticaret genel olarak para amaçla yapılır.

En son aldığınız çikolatayla ticaretin son zincirinin bir parçası hâline gelmiş oldunuz. O ürün size satılmadan önce muhtemelen bir toptancı tarafından dükkân sahibine (perakendeci) satılır, Aynı şekilde toptana da onu çikolata yapmak için gerekli olan makine ve çalışanlara para ödemiş olan üreticiden aldı, Ondan önce de hammaddeler üretici tarafından satın alınarak muhtemelen dünyanın başka bir yerinde çikolata fabrikasının bulunduğu yere taşındı.

Uluslararası ticaret

Yabancı müfterilere satılan mal ve hizmetler; ihracat, başka bir ülkeden alman mal ve hizmetler ithalat olarak bilinir, İthalat ve ihracat ürünlerinin ticaretine uluslararası ticaret adı verilir ve dünyadaki tüm ülkeler için büyük önem taşır.

Advertisement

Uluslararası ticaret olmasaydı tüketiciler sadece sınırlı sayıda ürüne ulaşabilirlerdi. Örneğin iskandinavya’da yaşayan insanlar, tropikal meyve ve pirinç alamazlardı; çünkü iskandinavya’nın iklim koşulları bu gibi yiyecek maddelerini üretmek için elverişli değildir. Aynca Japonya gibi kendilerine ait enerji kaynaklan kısıtlı olan ülkelerde de uluslararası ticaret çok önemlidir. Bu ülkeler için ihracat yaparak mal ve hizmet satmak; kazanılan parayla da kömür ve petrol gibi kaynaklar almak önemlidir. Bu nedenle Japon malları neredeyse her ülkeye satılır.

Serbest ticaret ve koruma

Tüm ülkeler üretimde daha iyi ve güçlü oldukları mal ve hizmetleri üretmekte uzman hâle geldiklerinde, tüm dünyada bu ürünlere ait çıktıları artırma gücüne sahiptirler. Daha çok mal ve hizmet üretildiğinde, tüketicilerin yaşam standartları yükselecektir. Bu konu, serbest ticaretin en önemli tartışma konusudur. Serbest ticaret, hiçbir ülkenin sattığı mal ve hizmetlere hiçbir yerde kısıtlama getirilmemesidir.

Ülkeler bazen bazı ülkelerde üretilen çok ucuz mal ve hizmetlerin ithalatının o ülkede aynı mal ya da hizmeti üretenlerin işlerini kaybetmelerine neden olmasından korkarlar. Geçmişte bazı ülkeler ithalatı zaman zaman engellemişlerdir. ithalat ürünlerinden alınan özel vergiler uygulamışlardır. Bu vergiler, ithal malların fiyatlarının artmasına ve tüketicilerin o mallara olan talebinin azalmasına yol açar. Bazen de kotalar uygulanır. Kota bir ülkenin belli bir ithalat ürününe koyduğu miktar sınırlamasıdır. Genel gümrük kotaları ve vergiler uygulanarak bir ülkenin endüstrisini dış rekabetten korumak gibi öz çıkara dayalı politikalara korumacılık denir.


1 Yorum

Leave A Reply