Tokat İlinin İklimi ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tokat ilinin iklimi nasıldır? Tokat ilinin bitki örtüsü ve özellikleri ile ilgili bilgi.

Tokat İliOrta Karadeniz ve İç Anadolu’dan gelen etkiler, iklimde belirgin rol oynar. Derin ve geniş vadiler, Karadeniz iklimi etkilerini iç kesimlere kadar sokulmasına olanak sağlar. Güneye doğru , İç Anadolu ikliminin etkisi kendisini gösterir. Yükselti artışına bağlı iklim sertleşir. Kelkit Vadisi boyunca kışlar daha ılıman ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.7°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuz ve ağustostur. Büyük oranda doğal dengesi bozulmuş olmakla birlikte, Tokat, orman açısından zengindir. Toplam yüzölçümün %43’ü orman örtüsüyle kaplıdır. Kuzey kesimde ormanlar yoğunluk kazanırken, güneyde orman varlığı azalır. Dağ yamaçlarını kaplayan ormanların başlıca türleri meşe, kayın, karçam, sarıçam, ladin ve göknardır. Sarıçam, ladin ve göknar yüksek kesimlerde görülür. Kayın genelde kuzey yamaçları örter. Dış kestane ve dişbudak ağaçları alçak kesimlerde görülür. Dağ eteklerinde, çalılaşmış meşe topulukları sayılır. Karınca Dağlan’nın doğu yönünde meşe yoğunluk kazanır. Bu yörede, sedir ağaçlarının oluşturduğu topluluk, sedir ormanlarının görüldüğü en kuzey nokta olması açısından çok önemlidir. Orta kesimdeki dağ eteklerinde bozkır bitkileri, fundalık ve çalılıklar görülür. Orman sınırının üzerindeki yaylalarda alpin çayırlıklarına özgü bütkiler yayılır. Vadi tabanlarında ve ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları sıklık kazanır.


Leave A Reply