Tolstoy, Savaş ve Barış Roman İncelemesi, Kitap Özeti Karakterler

0

Tolstoy Savaş ve Barış kitap özeti ve incelemesi. Tolstoy’un en büyük eseri kabul edilen Savaş ve Barış romanı karakterler, özet, hakkında inceleme.

Tolstoy - Savaş ve Barış

Tolstoy – Savaş ve Barış Roman İncelemesi

Yazarın en büyük romanı olarak kabul edilmektedir. Tolstoy Napolyon Savaşları’nı Rus toplumuna etkileri açısından anltırken kahramanlarının 1820’ye kadarki gelişimlerini özetler. Yüzden fazla kişinin yer aldığı bu olaylar dizisi, daha çok dört soylu ailenin bireyleri arasındaki ilişkilerle dile getirilir:

Bolkonski ailesi, Bezuhov ve Kuraginler, Rostov ailesi.

En önde yer alan kişiler şunlardır: Neden sonra Nataşa ile (Natalya Rostov) evlenerek mutluluğa kavuşacak olan Kont Piotr Kiriloviç Bezuhov (Pierre); eşini doğumda yitirince ömrüne yeni bir mutluluk sayfası açmak isteyen Andrey Bolkonski (Nataşa ile evlilik düşü gerçekleşmeyecektir); en sonda Maria Bolkonski ile evlenerek kendisine hem yeni bir iş dünyası hem de mutlulukla dolu bir yaşam anlamı katan Nikolay Rostov. Arada yardımcı kişiler, General Kutuzov gibi.

Tolstoy Carlyle’ın (1795-1881) tarihi kahramanların yaptığı tersine karşı durarak insanları tarihin aracı olarak görür; toplumsal olayların kişileri aştığı görüşünü savunur.

Kitaptaki karşıtlıklar yalnızca savaşla barış arasında değildir. Soylularla köylüler, Fransızca ile Rusça, kültürlü kişilerle yalın halk insanları arasındaki karşıtlık ve çelişkiler sürer gider. Ayrıca kötü niyetlilerle (Anatol Kuragin) iyi iradeliler (Pierre) arasında da bu zıtlık her zaman var olacaktır.

Yazarın özyaşamıyla aile çevresinden alıp roman kişisi haline getirdiği insanlar, romana büyük sıcaklık, canlılık, ölmezlik verir. Roman klasikleri arasında yerini hiçbir başka eserin alamayacağı bir deha eseri olarak dünya kamuoyunca benimsenen eser, birkaç kez sinemaya aktarıldı.

Savaş ve Barış Roman Özeti

Olaylar, Rus-Fransız savaşı sırasında özellikle Balkonski, Bezuhov, Rostov ailelerinin başından geçmektedir:

1. Aile

Prens Nikolai Bolkonski, kızı Marya ile Smolensk civarında bir malikânede yaşamaktadır. Oğlu Andrey ise evlidir ve Saint Petersburg’da oturmaktadır. Mutsuz bir evliliği vardır ve hayatının toplumda yükseleceği zaman anlam kazanacağını düşünmektedir. 1805 seferberliği sırasında, hamile eşini babasının yanma bırakarak Rus ordusuna katılır. Bir süre sonra, kendini göstermeye başlar. Fakat savaşta yaralanır ve yaralı bir hâlde savaş meydanında terk edilir. Andrey bir süre sonra kurtulur ve ailesinin yanına döner. Eşi doğum yaparken ölmüş, doğan oğlu Nikolai ise sağ kalmıştır. Andrey, 1806-1809 yılları arasında ordudan ayrılır ve malikânede hayatının anlamını sorgular. Sürekli yeni akımların peşinde koşar. Bir gün, Kont Uya Andreiç’in kızı Nataşa ile arkadaşlık etmeye başlar ve ona âşık olur. Fakat babası bir süre için evlenmelerine izin vermez. Nataşa ile nişanlılığını duyurmaz. Nataşa’yı bir süre şehirden ayrılmak zorunda olduğu için Pierre Bezuhov’a emanet eder.

Nataşa, Pierre’in kötü yürekli kansı Eiena’nın ahlaksız emellerine alet olur. Elena, Nataşa’yı kardeşi Anatol Kuragin’le tanıştırır. Aralarında bir ilişki başlar. Oysa Anatol evlidir. Nataşa onun evli olduğunu anlayınca hata yaptığını kabullenir. Bu ilişkiyi duyan Andrey hüsrana uğrar. Andrey, hayatına neşe katan Nataşa’nın ihanetini kabullenemez. Tekrar orduya katılır. Bu arada babası kalp sektesinden ölür. Marya malikânede yapayalnız ve savunmasız kalır. Nataşa’nın kardeşi ve Andrey’in arkadaşı Nikolai Rostov ona yardım eder. Bu arada savaşta yaralanan Andrey Moskova’ya getirilir. Nataşa ve ailesi onu bulur. Nataşa ile Andrey barışırlar. Fakat Andrey kısa bir süre sonra ölür Ve oğlu Nikolai’ ı Rostov’la evlenen Marya büyütür.

2. Aile

Pierre, Kont Bezuhov’un gayrimeşru çocuğudur. Romanın başında ölmek üzere olan babasının başı ucundadır. Babası kendisini nüfus kütüğüne geçirmiş ve yüklü bir mirasın vârisi olmuştur. Fakat Kont’un ilk vârisi olan Vasili Kuragin bu vasiyetnameyi yok etmeye çalışır, başaramaz. Bunu beceremeyince Pierre’i kandırır ve kızı Elena ile evlendirir. Elena, tutkularının esiri olan, ahlaksız fakat sosyetenin önde gelen kadınlarından biridir. Pierre, onun başkaları ile olan ilişkilerine anlayınca ayrılırlar.

Pierre, mason teşkilatına katılır. Bu akımın etkisiyle malikânesinin bulunduğu yerde okul ve hastane yapmaya kalkar. Fakat masonlarla ilgili olarak hayal kırıklığına uğrar bir süre sonra.

Pierre, aynı zamanda Andrey’in en yakın arkadaşıdır. Onun Nataşa ile birleşmesi için elinden geleni yapar; fakat başarılı olamaz. Aynca o da Nataşa’ya ilgi duymaya başladığı için ondan uzaklaşır.

İki yıl sonra, Pierre’in karısı ölür. Pierre, Fransız kuvvetlerinin Rusya’yı istila etmesi sebebiyle Borodino savaşına katılır. Savaştan sonra Pierre şekil ve kıyafetini değiştirir ve Napolyon’u öldürmeye karar verir. Fakat esir düşer. Pierre esir düştüğü sırada dine sarılır ve mason anlayışından tamamen uzaklaşır.

Pierre, esaret sonrası malikânesine döner ve Nataşa ile evlenir. Yedi sene geçmiştir. Sosyal idealizmini devam ettiren, mutlu bir aile sahibi biridir.

3. Aile

Rostov ailesi, daha sıradan ve iyi niyetli insanlardan oluşur. Ailenin yeğeni Sonya çocukluğundan beri Nikolai’ı sevmektedir. Nikolai, 1805 yılında bir subay olarak Avusturya’ya gider. Bir çarpışma sırasında yaralanır ve savaştan aşın derecede korkar. Fakat malikânesine döndüğünde ailesi onu bir kahraman gibi karşılar. O da savaşı olduğundan daha büyük, kendisini daha cesur gösterir. Bundan sonra birkaç savaşa daha katılır ve iyi bir harp subayı olur.

Aile maddi sıkıntı içindedir. Çocukların zengin birileriyle evlenmelerini arzu etmektedirler. Bu yüzden, Nikolai’m Sonya ile evlenmesine karşıdırlar. Nikolai bir süre sonra kahramanlık madalyasına layık görülür. Bu arada Nikolai, Marya ile ilgilenmeye başlar, bir süre sonra da ona âşık olur. Fakat hâlâ Sonya ile nişanlıdır.

Moskova yanmıştır. Rostov ailesi tüm mallarını, mülklerini kaybeder. 1813’te ailenin reisi kont ölür. Malikâne satılır ve bir başka ev kiralanır. Sonya, bu şartlar altında Nikolai’a bir mektup göndererek aralarındaki ilişkiyi sonlandırır. Marya Bolkonski ile evlenebilecektir. Nikolai, hayatını muhafazakâr bir kır centilmeni olarak sürdürmeye başlar. Aileler arası evlilikle birleşen bir mutlulukla, ülke içindeki barışla roman son bulur.

Tolstoy

TOLSTOY

Tolstoy, 1828’de Moskova’nın Yasnaya Polyana Malikânesi’nde zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitimini özel hocalarla yapmış, Kazan Üniversitesi’ni bitirmiştir. Kırım harbinde yer almıştır. Bir süre Avrupa seyahatinden sonra malikânesinin olduğu köyde hâkim olmuştur. Rousseau’nun fikirlerini benimsemiş, köylüler için bir okul yaptırmıştır. Tolstoy, yazarlık hayatına 1852’de başlamıştır. 1877 yılından sonra hayatını tamamen dine vermiştir. Yeni bir hayat tarzını benimsemiş, bir köylü gibi giyinmiş, elleriyle çalışmış, et yememiştir. Bu inançları ile kitleleri peşinden sürüklemiştir. 1910 yılında vefat etmiştir.

Bazı yazarlar bu romanı “Dünyanın en büyük romanı” olarak değerlendirmiş ve böyle bir romanın tekrar yazılamayacağını savunmuştur. 1805’ten 1812’ye kadar süren Rus-Fransız savaşını konu eden bu romanda beş yüze yakın kahraman bulunmaktadır. Eser, Rusya’ daki pek çok kesimden insanın yaşayış ve geleneklerini yansıtmaktadır.

Prens Nikolai Andreiviç Bolkonski, Andrey Nikolayeviç Bolkonski, Marya Bolkonski, Vladimiroviç Bezuhov, Picrre Bezııhov, Prens Vasili Sefgyeviç Kuragin, Anatol Kuragin, Andreiç Rostov, Nikolai Rostov, Nataşa Rostov romanın belli başlı figürleridir.


Leave A Reply