Toplum Olabilme Koşulları Nelerdir?

0

Toplum olabilme koşulları nelerdir? Sosyolojide toplum olabilme koşullarının maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi.

Advertisement

Toplum Olabilme Koşulları

Herhangi bir insan birlikteliğinin toplum olarak sayılabilmesi için bazı koşullara uyması gerekir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

• Toplum olabilme koşullarının başında, belirli bir toprağa bağlı olma gelir. Toplumu oluşturan insanların bir toprak parçası üzerinde yaşamaları gerekir.

• Toplum olabilmenin bir başka koşulu, kendine özgü bir kültüre sahip olmaktır. Kültür, toplumdaki insanların oluşturduğu maddi ve manevi her şeydir. Ortak bir kültüre sahip olmayan insan toplulukları toplum sayılmaz.

• Bir toplum, siyasi bakımdan bir başka topluma uzun ya da kısa süre bağımlı olsa da sosyolojik anlamda toplum sayılabilir. Örneğin; Orta Asya’daki Türk toplulukları asırlarca bağımsızlıklarını elde etmedikleri hâlde sosyolojik anlamda toplum olma niteliklerini korumuşlardır.

Advertisement

• Toplum olabilmenin bir başka koşulu da toplumu oluşturan kişilerin karşılıklı olarak birbirlerinin varlığını bilmeleri, bunun bilincinde olmalarıdır. Bunun sonucu insanlar farklı bazı işlevleri gerçekleştirir, ihtiyaçlarını karşılar ve yaşamlarını sürdürebilirler.

• Toplum, yapısal özelliklerinin ve üyelerinin sürekli değişmesine rağmen süreklilik özelliğine de sahiptir. Bu, akan bir nehrin hep aynı gibi durmasına; ama onu oluşturan suların sürekli olarak değişmesine benzer. Toplumu oluşturan insanlar doğum, ölüm, göç gibi nedenlerle sürekli değişirler. Onların yerini yeni insanlar alır. Yaşam biçimi, giyim kültürü, aile biçimleri değişir; fakat toplum, hep var olmaya devam eder.

• Toplumun olabilmesi için, onu oluşturan insanların bir arada olmayı istemesi ve bir tehlike karşısında birlikteliklerini koruma konusunda kararlı olmaları gerekir.


Leave A Reply