Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre

0
Advertisement

Fiziki çevrenin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden fiziki çevrenin açıklaması

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre;

İnsanlar, bir doğal çevre içinde yaşarlar ve bu doğal çevre toplum yaşamını etkiler. Doğal çevrenin toplum yaşamına etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir. Örneğin; verimli topraklar üzerinde, ılıman iklimde yaşayan; madenlere, petrole, ormanlara sahip olan toplumlar bu kaynakları değerlendirebiliyorlarsa refah içindedirler. Bu şekilde çeşitli yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olmayan, kutuplar, çöller gibi doğa koşullarında yaşayan toplumların ekonomik kalkınmayı sağlamaları zordur.

Doğa koşullarındaki değişmeler, toplumsal değişmeye neden olur. Örneğin; deprem, su baskınları, iklim değişmeleri, salgın hastalıklar toplumları etkiler. Çünkü bu olaylar, açlığa, göçlere ve insanların yaşam düzeylerinde değişmelere neden olur.

Doğal çevre, toplum yaşamını etkiler, ama bu etkileme karşılıklı bir etkileşme şeklinde gerçekleşir. İnsanlar da teknoloji sayesinde doğa koşullarını etkileyebilmektedir. Bu etki, olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmektedir. Örneğin; insanlar bataklıkları kurutarak, sulama yaparak toplumsal yaşamı kolaylaştırabilmektedirler. Toprağın ve suyun iyi kullanılmaması ise insan yaşamını zorlaştırmaktadır. Toprağın yeterli gübreleme yapılmadan ve dinlendirilmeden kullanımı, verimliliği azaltmaktadır. Verimsiz topraklar, insanların iyi ürün alamayıp iyi beslenememelerine neden olur ve insanlar daha verimli topraklara göç edebilirler.

Advertisement

Bu şekilde, insanın doğayı, doğa koşullarının da toplumu olumlu ya da olumsuz etkilemesi toplumsal değişmeye neden olmaktadır.


Leave A Reply