Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0
Advertisement

Toplumsal, sosyal değişmeye etki eden faktörler nelerdir? Bu faktörlerin özellikleri ve değişmeye etkilerinin maddeler halinde açıklaması.

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

a) Fiziksel çevre: Fiziksel çevrede yaşanan doğa olayları, depremler, su baskınları, iklim değişmeleri gibi olaylar toplumu etkiler. Açlık, göç ve yaşam standartlarında meydana gelen değişmeler, bu olayların doğal sonuçlarıdır. Doğa ve insan arasındaki ilişkilerin değişmesi, toplumsal yapıyı da değiştirir.

b) Bilim ve Teknoloji: Bilimsel ve teknolojik gelişme, makine ve elektriğin insan yaşamına getirdiği yenilikleri; kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla yaşanan değişmeleri kapsar. Bu yenilikler, icat ve buluşlar; toplumsal yaşamda hızlı ve derin dönüşümleri, değişmeleri ortaya çıkarmıştır.

c) Kültür: Toplumlararası ilişkiler ve toplumsal iç dinamikler, kültürü etkileyip değiştirir. Böylece maddi ve manevi kültürel unsurların değişmesi toplumsal değişmelere yol açar.

Advertisement

d) Demografi: Nüfusun azlığı, çokluğu, artışı ya da azalması, niteliği, içi ve dış göçler, kentleşme gibi olaylar toplumsal değişmeye yol açan faktörlerdir.

e) Ekonomi: Ekonomik gelişmeler; aile, eğitim, hukuk, ahlâk gibi toplumsal kurumları etkiler ve değiştirir. Örneğin; işbölümünün artmasıyla toplumsal yaşam karmaşık bir hal almıştır. Değer yargıları değişmiş, bireycilik ve resmi ilişkiler artmıştır.

f) Kitle İletişim Araçları: Kitle iletişim araçları yazılı ve elektronik araçlardır. Kitap, gazete ve dergiler yazılı; radyo, televizyon ve video elektronik araçlardandır. Bu araçların hedefi tüm toplum olduğu için bunlar kitle iletişim araçları adını alır. Çağımızda gelişmiş olan kitle iletişim araçları birçok değişmeye neden olmaktadır. Kitle ileşitim araçlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.

Advertisement

Leave A Reply