Toplumsal Grup Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Sosyolojide toplumsal grup ne demektir? Toplumsal grup çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Toplumsal grup hakkında bilgi.

toplumToplumsal Grup; En kısa tanımıyla toplumsal grup, “etkileşim halinde olan birden fazla insanın oluşturduğu bir bütün” dür. Bir başka deyişle, grup, üyeleri arasında bir etkileşim olduğu sürece varolabilecek toplumsal bir varlıktır. Toplumsal grubun temel özellikleri öyle sıralanabilir:

a- Ortak amaç (ortak bir çıkar ya da düşünce)

b- Amaca ulaşmak için birlikte çalışma

c- Fizyolojik ya da toplumsal bir gereksinimi karşılama

d- Ortak çalışmada iş bölümü (yöneten-yönetilen ayrımı)

Advertisement

e- Grup normları (birlikte uyulan kurallar) Bütün toplumsal gruplar, düşünsel, yersel, işlevsel, sosyo ekonomik v.b. bir ortaklığa, ya da birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip bireyler arasındaki yakınlaşmadan doğar. Bireyin bir gruba katılması, grubun ve bireyin özelliklerine göre, doğum, başvurma, davet edilme ya da karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleşir. Örneğin, aileye doğumla; okula başvurma; bir derneğe başvurma veya davetle v.b. katılma olur.

Kişiler, genellikle kendilerine üstünlük sağladığı ya da sorunlarına çözüm getirdiği oranda gruplarıyla bütünleşirler. Bu kişinin birtakım nesne, kişi, düşünce ve değerleri algılaması, grupsal yaşam deneyimlerinin etkisi altında biçimlenir. Örneğin, bireyin duygusal ve zihinsel gelişimi, ailesi ve yakın çevresindeki kişileri taklit etmesi ya da onlara tepki göstermesiyle başlar. Ancak birey fizyolojik ve zihinsel açıdan geliştikçe üyesi olduğu grup çeşitleri de artacaktır.

Grup, her üyenin, kendi normlarını, yani değer, düşünce, tutum ve davranış kalıplarını peşinen kabul etmiş ve benimsemiş olduğunu varsayar. Grup normlarına uyan üyenin tutum ve davranışları, grubun dışında kalanların benzer davranışlarına oranla daha olumlu biçimde yorumlanır ve desteklenir. Kişi grup desteğinden yararlanmak için, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, kendisinden beklenen davranış biçimlerine uymaya çalışır.

Toplumsal gruplar, çeşitli ölçülere göre sınıflandırılmışlardır. Örneğin, aile, arkadaşlık grubu, komşuluk grupları “doğal gruplar”; dernekler, sendikalar, partiler, şirketler “Resmi (biçimsel) gruplar” ; olarak adlandırılmıştır.

Charles Horton Cooley, doğal gruplara “Primer (birincil) gruplar” resmi gruplara ise “Sekonder (ikincil) gruplar” demektedir. Bunlardan, birincil gruplarda ilişkiler yazılı kurallara bağlı olmadığı halde, ikincil gruplarda yazılı kurallara bağlılık önem kazanır.

Advertisement


Leave A Reply