Toplumsal İlişki Nedir?

0
Advertisement

Toplumsal İlişki nedir? Sosyolojide Toplumsal İlişki çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi.

toplumsal-iliskiToplumsal İlişki; Bir toplumdaki insanlar, ihtiyaç, ilgi, sempati (hoşlanma) gibi nedenlerle birbirine yaklaşır, ihtiyacın bitmesi, ilginin kalmaması, antipati (hoşlanmama) gibi nedenlerle de birbirinden uzaklaşırlar. Bu yaklaşma-uzaklaşmaya bağlı olarak, kişiler arasında değişik özellikte ilişkiler oluşur. Bu ilişkiler sadece kişiler arasında olmaz. Kişiyle-kişi, kişiyle-toplumsal grup, toplumsal grupla-toplum ve toplumla-toplum arasında da meydana gelir.

Çeşitli toplumsal ilişki biçimleri olduğu gibi, toplumsal ilişkilerin temel ve ortak özellikleri de vardır. Bunlardan birincisi, her yaklaşmanın (bir başka açıdan) bir uzaklaşma, her uzaklaşmanın da bir yaklaşma olduğudur. Değişik toplumsal ilişkiler ağının oluşmasını da bu durum açıklar. Örneğin, çocuğun okula başlaması, yeni bir toplumsal ilişkiye girmesiyle aileden uzaklaşma başlar. Özellikle yatılı okullarda okuyan öğrenciler için bu uzaklık daha belirgin olur. Önceki grup ya da kişiyle olan ilişkilerin varlık nedeni (ilgi, ihtiyaç, v.s.) kalmadığı durumlarda ilişki de yok olur. Ancak, eski ilişkilerin bitmesi ya da azalması, yeni toplumsal ilişkilerin oluşma ve yoğunlaşmasına da uygun zemin yaratmış olur. Toplumsal ilişkilerin bir başka ortak özelliği de, toplumsal ilişkilerin içerik ve ölçüsünün normlar (kurallar) la belirlenmiş olmasıdır. Bu ölçü bozulur, başka bir deyişle kuralına uymazsa, ilişki bir biçimden, bir başka biçime geçer. Örneğin, okulda kız-erkek öğrenciler arasındaki toplumsal ilişkiler, belli toplumsal kurallarla belirlenmiş arkadaşlık ilişkileridir. Ancak bu kişilerin zaman içinde nişanlanma ve evlenmeleri, psikolojik bağın, biyolojik ve giderek sosyolojik bir bağ haline gelmesini ortaya koyar. Bu durumda, kişilerin ilişkileri artık arkadaşlık ilişkilerini aşar, eş ve aile ilişkilerine dönüşür. Yeni statü kazanımları yeni rollerin yüklenilişi, yeni toplumsal ilişkileri gerektirir. Toplumsal kurumların, toplumsal yapıların temelinde şu ya da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik toplumsal ilişkiler,bulunur. Bir kurumun ortadan kalkması, ya ihtiyacın ortadan kalkması ya da ihtiyacın başka bir kurum tarafından karşılanması sonucu ortaya çıkar.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply