Toplumsal İlişkilerin Özellikleri, İşlevleri ve Çeşitleri Nelerdir? Maddeler Halinde Açıklamalar

0

Toplumsal ilişki nedir? Toplumsal ilişkilerin özellikleri, işlevleri, davranış kalıbı hakkında bilgi.Toplumsal ilişkiler aile, arkadaşlık, romantik ilişkiler, iş ilişkileri, komşuluk ilişkileri gibi çeşitli türlerde ortaya çıkar.

Toplumsal İlişki

Toplumsal ilişki, bir bireyin ya da grubun kendi dışındaki çeşitli davranış şekillerini ve beklentilerini hesaba katarak sürdürdüğü etkileşimdir. Bu ilişkiler insanların, diğerlerinin tepkilerini dikkate alarak gerçekleştirdikleri davranışları içerir. Buna göre bir ilişkinin toplumsal bir nitelik taşıması için ortaya konulan davranışın da toplumsal olması gerekir. Toplumsal davranış, başkalarına yönelmiş davranıştır. Örneğin; kendimiz için bahçeden çiçek koparmamız bireysel bir davranıştır, ancak bu çiçeği anneler gününde annemize sunmamız annemizin varlığını hesaba kattığımız toplumsal bir davranıştır. Bu şekilde bireyin veya grubun başkalarının varlığını hesaba katarak kurduğu ilişkiler birer toplumsal ilişkidir.

Toplumsal ilişkiler, çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Sokakta karşılaştığımız bir tanıdığımıza selam verişimiz gibi yüzeysel bir ilişkiden, anne babamızla ilişkilerimizde olduğu gibi yakın ve samimi ilişkilere kadar geniş bir alana sahiptir. Annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, iş arkadaşlarımızla, alışveriş ettiğimiz esnafla olan ilişkilerimiz birer toplumsal ilişkidir.

Toplumsal İlişkilerin Özellikleri

Toplumsal ilişkiler, insanlar arasında kurulan ve toplum yaşamının temelini oluşturan ilişkilerdir. Bu ilişkiler, bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunması, iletişim kurması ve karşılıklı olarak davranışlarını şekillendirmesi üzerine kuruludur. İşte toplumsal ilişkilerin bazı temel özellikleri:

 1. Karşılıklılık: Toplumsal ilişkilerde karşılıklılık önemlidir. İnsanlar, birbirlerine davranışlarında karşılık verirler ve karşılıklı beklentiler içinde bulunurlar. Bu, ilişkilerin sürdürülmesi için önemlidir.
 2. İletişim: İletişim, toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan bir özelliktir. İnsanlar arasındaki iletişim, sözlü ve sözsüz şekillerde gerçekleşebilir. İletişim, duygusal bağların kurulması, fikirlerin paylaşılması ve bilgi aktarımı için önemlidir.
 3. Normlar ve Değerler: Toplumsal ilişkiler, toplumun belirlediği normlar ve değerler çerçevesinde şekillenir. Bu normlar ve değerler, insanların davranışlarını yönlendirir ve ilişkilerin sınırlarını belirler.
 4. İçerik ve Bağlam: Toplumsal ilişkilerdeki içerik ve bağlam, ilişkilerin niteliğini ve doğasını belirler. İnsanlar arasındaki ilişkiler romantik, ailevi, arkadaşça veya işbirlikçi gibi çeşitli şekillerde olabilir.
 5. Güven ve Bağlılık: Toplumsal ilişkilerde güven ve bağlılık önemlidir. İnsanlar, ilişkilerinde birbirlerine güven duymalı ve bağlılık göstermelidir. Bu, ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 6. Çatışma ve Uyum: Toplumsal ilişkilerde çatışma ve uyum bir arada bulunabilir. İnsanlar arasında farklı düşünceler, ihtiyaçlar ve beklentiler olduğunda çatışmalar ortaya çıkabilir. Ancak, uyum sağlamak ve çatışmaları çözmek ilişkilerin devamını sağlar.
 7. İhtiyaçların Karşılanması: Toplumsal ilişkiler, insanların fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar ilişkiler yoluyla sevgi, kabul, destek, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılarlar.
 8. Değişim ve Gelişim: Toplumsal ilişkiler sürekli bir değişim ve gelişim sürecindedir. İnsanlar, ilişkileri boyunca birbirlerine etki ederler, değişim yaşarlar ve gelişirler. İlişkiler, zamanla derinleşebilir, yeni dinamikler kazanabilir ve daha anlamlı hale gelebilir.
 9. İçerikli ve İçeriksiz İlişkiler: Toplumsal ilişkiler, bazen içerikli ve anlamlıdır, insanların birbirlerine duygusal bağlarla bağlandığı ilişkilerdir. Örneğin, aile ilişkileri, romantik ilişkiler, yakın arkadaşlıklar gibi. Bununla birlikte, bazen ilişkiler daha yüzeysel ve içeriksiz olabilir. Örneğin, tanıdıklar arasındaki ilişkiler veya iş arkadaşları arasındaki ilişkiler.
 10. Çoklu İlişkiler: İnsanlar, farklı rolleri ve kimlikleriyle birçok ilişkiye sahip olabilirler. Bir kişi, aynı anda aile üyesi, arkadaş, çalışma arkadaşı, öğrenci gibi farklı ilişkiler içinde bulunabilir. Bu ilişkiler, kişinin farklı sosyal çevrelerde yer almasını sağlar ve farklı bağlantılar kurmasına olanak tanır.

Toplumsal ilişkiler, insanların yaşamlarının temel bir parçasıdır ve insanların sosyal varlıklarını şekillendirir. İnsanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına, dayanışma ve işbirliği içinde olmalarına, duygusal destek bulmalarına ve birbirlerini anlamalarına olanak sağlar. Sağlıklı ve dengeli toplumsal ilişkiler, bireylerin mutluluğunu ve toplumun genel refahını artırır.

Toplumsal İlişkilerin İşlevleri

Toplumsal ilişkiler, insanların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve toplumun işleyişini sağlayan önemli işlevlere sahiptir. İşte toplumsal ilişkilerin bazı temel işlevleri:

 1. Destek ve Dayanışma Sağlama: Toplumsal ilişkiler, insanlara duygusal, sosyal ve pratik destek sağlar. İnsanlar, ilişkiler aracılığıyla zorluklarla başa çıkmak, stresi azaltmak ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için destek alır. Aynı zamanda, ilişkilerdeki dayanışma, toplumsal birlik ve uyumu güçlendirir.
 2. İhtiyaçların Karşılanması: İnsanlar, toplumsal ilişkiler aracılığıyla çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Sevgi, kabul, aidiyet, güvenlik, paylaşım, saygı gibi temel ihtiyaçlar, ilişkiler sayesinde tatmin edilebilir. İnsanlar, ilişkilerdeki bağlantılarını güçlendirerek kendilerini daha iyi hissederler.
 3. İletişim ve Bilgi Paylaşımı: İlişkiler, iletişim kurmanın ve bilgi paylaşmanın temel bir platformudur. İnsanlar, fikirlerini, düşüncelerini, deneyimlerini ve bilgilerini birbirleriyle paylaşarak iletişim becerilerini geliştirirler. Bu da toplumsal bilgi ve kültürün aktarımına katkıda bulunur.
 4. Toplumsal Normların ve Değerlerin İletişimi: İnsanlar, toplumsal ilişkiler aracılığıyla toplumun normlarını, değerlerini ve sosyal kurallarını öğrenirler. İlişkiler, toplumsal normların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar ve bireylerin toplumun beklentilerine uyum sağlamasına yardımcı olur.
 5. İdeolojik ve Sosyal Değişim: İlişkiler, ideolojik ve sosyal değişimin bir aracıdır. İnsanlar, ilişkiler yoluyla farklı bakış açılarına maruz kalır, farklı düşünceleri ve fikirleri tartışır ve değişime açık hale gelirler. Bu da toplumun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunur.
 6. Sosyal Entegrasyon ve Kimlik Geliştirme: İlişkiler, insanların toplumda sosyal olarak entegre olmalarını sağlar. İnsanlar, ilişkiler aracılığıyla gruplara dahil olur, sosyal rollerini yerine getirir ve kimliklerini geliştirir. İlişkiler, bireylerin kendilerini anlamalarına, başkalarıyla etkileşime girmelerine ve toplumsal kimliklerini oluşturmalarına yardımcı olur.
 7. İşbirliği ve İşlevsellik: İlişkiler, insanların birlikte çalışmasını ve işbirliği yapmasını sağlar. İş ilişkileri, iş arkadaşlıkları ve ortak projeler, insanların hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmalarını sağlar. İlişkilerdeki işbirliği, toplumun işlevselliğini ve etkinliğini artırır.
 8. Sosyal Kontrol: İlişkiler, toplumun sosyal kontrol mekanizmalarını destekler. İnsanlar, ilişkiler aracılığıyla başkalarının davranışlarını denetler, kabul edilebilir sınırları belirler ve toplumun normlarına uyum sağlar. İlişkilerdeki sosyal kontrol, düzenin korunmasına ve toplumun istikrarına katkıda bulunur.
 9. Toplumsal Bağların Güçlendirilmesi: İlişkiler, toplumsal bağları güçlendirir ve insanları toplumun bir parçası haline getirir. Aile ilişkileri, arkadaşlıklar, komşuluk ilişkileri ve diğer sosyal ilişkiler, insanları bir arada tutar ve toplumsal bağları kuvvetlendirir.
 10. İnsanın Gelişimi ve Refahı: Toplumsal ilişkiler, insanların bireysel gelişimlerini destekler ve refahlarını artırır. İnsanlar, ilişkiler sayesinde duygusal zenginlik yaşar, kendilerini ifade etme fırsatı bulur, öğrenir, büyür ve olumlu bir yaşam deneyimi elde ederler.

Toplumsal ilişkiler, bireylerin topluma entegre olmalarını, birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve sosyal hayatı şekillendirmelerini sağlar. İnsanlar, ilişkiler yoluyla anlam bulur, destek alır, birlikte çalışır ve toplumsal bağları güçlendirir.

Toplumsal İlişkilerin Türleri

Toplumsal ilişkiler, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. İşte bazı yaygın toplumsal ilişki türleri:

 1. Aile İlişkileri: Aile ilişkileri, birinci dereceden akrabalar arasındaki ilişkileri ifade eder. Bunlar, ebeveyn-çocuk ilişkisi, kardeş ilişkileri ve evlilik ilişkileri gibi çeşitli şekillerde olabilir. Aile ilişkileri genellikle duygusal bağlar üzerine kurulur ve yakınlık, güven ve destek içerir.
 2. Arkadaşlık İlişkileri: Arkadaşlık ilişkileri, insanlar arasında gönüllü olarak kurulan ilişkilerdir. Arkadaşlar, birbirleriyle ortak ilgi alanları, değerler veya deneyimler üzerinden bağlantı kurarlar. Arkadaşlık ilişkileri, destek, paylaşım, eğlence ve duygusal bağ kurma gibi unsurları içerir.
 3. Romantik İlişkiler: Romantik ilişkiler, romantik veya cinsel çekim üzerine kurulan ilişkilerdir. İki partner arasında romantik duygusal bağlar, sevgi, tutku ve sadakat gibi unsurları içerir. Romantik ilişkiler genellikle evlilik, nişanlılık, sevgili veya yaşam partnerliği gibi farklı biçimlerde olabilir.
 4. İş İlişkileri: İş ilişkileri, iş ortamında kurulan ilişkilerdir. Çalışma arkadaşları, işveren-çalışan ilişkisi, yönetici-alt çalışan ilişkisi gibi örnekler bu kategoriye girer. İş ilişkileri genellikle işbirliği, iletişim, takım çalışması ve profesyonel etkileşim üzerine odaklanır.
 5. Komşuluk İlişkileri: Komşuluk ilişkileri, aynı bölgede yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri ifade eder. Komşular, birbirlerini tanıma, yardımlaşma, güvenlik ve sosyal etkileşim açısından önemli bir rol oynarlar. Komşuluk ilişkileri, mahalle veya apartman düzeyinde şekillenebilir.
 6. Toplumsal Gruplar ve Kuruluşlar: Toplumsal gruplar ve kuruluşlar, ortak bir amaç veya ilgi etrafında bir araya gelen insanların oluşturduğu ilişkilerdir. Örnekler arasında sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi partiler, dinî gruplar ve spor takımları yer alır. Bu ilişkiler genellikle belirli bir toplumsal amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Bu sınıflandırma, toplumsal ilişkilerin temel türlerini kapsar, ancak toplumsal ilişkilerin sayısı ve çeşitliliği oldukça geniştir. Ayrıca, bazı ilişkiler birden fazla kategoriye girebilir ve farklı türler arasında örtüşme olabilir.

Davranış Kalıbı

Bir davranış, toplumun diğer üyeleri hesaba katılarak yapıldığında toplumsal davranış adını alır. Toplumsal davranışlar toplumun diğer üyeleri tarafından onaylanıp anlamlı bulunduğunda tekrarlanır. Bu tekrarlar sonucu toplumun üyeleri arasında süreklilik kazanan davranış formlarına davranış kalıbı denir. Örneğin; selamlaşmak, tokalaşmak, bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, nişan ve düğün törenleri toplum üyeleri arasında süreklilik kazanmış olan davranış kalıplarındandır. Bu davranış kalıplarının kazanılması sürecinde kültürel yapı etkilidir. Çünkü, her toplumun benimseyip davranış kalıbı oluşturacağı davranışlar birbirinden farklıdır.

Davranış kalıpları, toplumsal ilişkilerden kaynaklanır. Kültür içinde yer alarak toplumsallaşma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bunlara uygun davranış toplumca onaylanır, ödüllendirilir, uygun olmayan davranışlarsa cezalandırılır. Davranış kalıpları, değer ve normların temelinde yer alır. Resmi ya da resmi olmayan yollardan insanların onlara uymaları sağlanır.


Leave A Reply