Toz Nedir? Nasıl Oluşur? Tozun Özellikleri, Toz İle İlgili Deyimler Anlamları

0
Advertisement

Toz nedir? Toz nasıl oluşur, oluşumu nasıl önlenebilir? Tozun özellikleri nelerdir? Toz ile ilgili deyimler, anlamları nelerdir?

toz alma

Kaynak: pixabay.com

Toz Nedir? Nasıl Oluşur?

Toz : Tabiattaki taş, toprak, kaya, kum v.b. gibi maddelerin rüzgâr ve yağmur gibi etkenlerin tesiriyle küçük zerreler haline gelerek, atmosfer karışan ve sonra da uygun bulduğu zeminlere inerek oralarda tabakalar ve kirler meydana getiren bir maddedir. Bunlara canlıların meydana getirdiği diğer maya, bakteri, küf gibi maddeler de dahildir. Bunlar bir çoğu zararsız olmakla beraber, aralarında bazıları da zararlıdır. Bu sebeple söz konusu maddelerin üst üste gelerek birikmeleri önlenmelidir. Üst üste biriken bu maddeler, üzerilerinde sinek, böcek gibi haşeratın yaşamasına zemin hazırladıkları için kirler ve tozlar derhal yok edilmelidir.

Toz çok hafif olmakla beraber yine de havadan daha ağırdır. Güneş ışığı vurduğu zaman bu ufacık zerreleri havada uçuşurken görmek mümkündür. Eğer bir oda bütün hava cereyanına karşı kapatılabilse, havadaki toz yere çöker. Fakat ufak bir hareketten tekrar kolayca kalkacağı için temizlik yaparken ortalıkta fazla toz uçuşmasını önlenmeye çalışmalıdır. Toz, herhangi bir nemli yüzeye hemen yapışır. Orada ince bir tabaka meydana getirerek, mikrop ve diğer haşeratın yaşamasına yardımcı olur. Bunu önlemenin yolu da sık sık toz almadan geçer.

Kir, rutubetli yerlere, yağa ve pürüzlü yerlere sıkıca yapışan, eşyaların görünümünü bozan tozdan başka bir şey değildir. Bu yapışmış tozlar toz bezi ile kolayca temizlenip alınamaz. Sadece tozun alınması etkili bir işlem sayılmaz. O tabakayı yok etmek için hem zaman ve enerjiden harcanacak ve hem de çıkmasına yardımcı olacak ilave bir madde (ilaç) kullanılacağı için iş aksayacak, gereksiz harcama yapılmak zorunda kalınacaktır. İşte bu durumu önlemek için temizliğe dikkat edip, günü gününe temizlik işleri yapılmalıdır. Şunu unutmamak gerekir; eskiyen leke, taze lekeden daha zor çıkarılır veya hiç çıkarılamazlar.

Toz İle İlgili Deyimler

 • Toz Almak
  bir yerin tozunu temizlemek.
 • tozdan dumandan ferman okunmamak
  ortalık çok karışık olmak.
 • toz etmek
  ezip harap etmek, ortadan kaldırmak.
 • toz kondurmamak
  bir şeyde herhangi bir kusurun varlığını kabul etmemek, bir şeyi kusursuz göstermek
 • toz koparmak
  toz kaldırmak
 • toz olmak
  1. toz durumuna gelmek.
  2. argo kaybolup gitmek, kaçmak, uzaklaşmak.
 • tozu dumana katmak
  1. ortalığı altüst etmek
  2. toz kaldırarak hızla gitmek veya kaçmak
 • tozunu almak (veya atmak veya silkelemek veya silkmek)
  1. bir şeyi silerek tozdan temizlemek.
  2. teklifsiz konuşmada dövmek, hırpalamak.

Advertisement

Leave A Reply