Transformatör Nedir? Hakkında Bilgi

0

Transformatör nedir? Transformatörün çalışma prensibi, özellikleri hakkında bilgi.

Bir bobinden alternatif akım geçtiği zaman değişen bir magnetik alan meydana getirir. Eğer bu alan birinci bobinin yakınında bulunan ve bununla hiç bir bağlantısı olmayan başka bir bobinin (yani ayrı bir devrenin) içinden geçerse, bu ikinci bobinde birincidekiyle aynı zamanda değişen bir alternatif akım akıtan «gerilim» meydana getirir. İkinci devrede meydana gelen bu gerilimin değeri her iki bobindeki sarım sayılarıyla da ilgilidir. Birinci bobinde (primerde) 10 sarım, ikinci bobinde (sekonderde) 100 sarım varsa gerilim 10 defa (yani 100110 defa) yükselir. Sekonderdeki sarımları primerindekinden çok olan transformatörlere «yükseltici» transformatör denir, çünkü gerilimi yüksektir Sekonderde (mesela 10 sarım ) primerdekinden (mesela 100 sarım) daha az sarım varsa o zaman gerilim ilk değerinin 1/10’una (yani 10/100’üne) inecektir. Buna da «düşürücü» transformatör denir.

Bir transformatör vasıtasıyla gerilim yükseltildiği zaman bir masrafa girmeden fazladan gerilim elde edildiği sanılabilir. Birçok yerlerde olduğu gibi elektrikte de hiç bir şey vermeden bir şeyler elde edilmez. Transformatördeki fazladan gerilim de akımın zararına elde edilmektedir: Gerilim yükseltilince akım alçalır.


Leave A Reply