Trofik Düzey Nedir? Trofik Düzey Piramidinin Özellikleri, Biyokütle İlişkisi

0
Advertisement

Trofik düzey nedir, kaç tanedir, sabit midir? Trofik düzey piramidinin özellikleri, enerji ve biyokütle ilişkisi nasıldır, hakkında bilgi.

Piramit yapısı ölçülen bir maddede en düşük seviyeden yukarıya doğru azalmayı temsil edebilir. Ekolojide piramitler, ekosistem aracılığıyla üreticilerden gelen enerji kullanımını modeller.

trofik düzey piramidi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Trofik Düzeyler

Bir besin zinciri veya besin ağındaki beslenme pozisyonlarına trofik seviyeler denir. Farklı trofik seviyeler aşağıdaki Tabloda tanımlanmıştır. Tabloda örnekler de verilmiştir. Tüm besin zincirleri ve ağları en az iki veya üç trofik seviyeye sahiptir. Genellikle maksimum dört trofik seviye vardır.

  • 1. Trofik Seviye: Üreticidir. Kendi yiyeceğini yapar. Bitkiler bu seviyeye örnektir.
  • 2. Trofik Seviye: Birincil Tüketicilerdir. Üreticileri tüketirler. Fareler bitki tohumlarını yerler ve 2. Trofik seviyeye örnektir.
  • 3. Trofik Seviye: İkincil Tüketicilerdir. Birincil tüketicileri tüketirler. Yılanlar fareleri yerler ve 3. Trofik seviyeye örnektir.
  • 4. Trofik Seviye: Üçüncül Tüketicilerdir. İkincil tüketicileri tüketirler. Şahinler yılanları yerler ve 4. Trofik seviyeye örnektir.

Birçok tüketici birden fazla trofik düzeyde beslenir. Örneğin insanlar sebze gibi bitkileri yediklerinde birincil tüketicilerdir. İnekleri yerken ikincil tüketicilerdir. Somon yedikleri zaman üçüncül tüketicilerdir.

Trofik Düzeyler ve Enerji

Enerji, bir besin zincirinden veya besin ağından aşağıdan yukarıya trofik seviyelere aktarılır. Bununla birlikte, genellikle bir düzeydeki enerjinin yalnızca yüzde 10’u bir sonraki düzey için kullanılabilir. Enerjinin geri kalan yüzde 90’ına ne olur? Metabolik işlemler için kullanılır veya ortama ısı olarak verilir. Bu enerji kaybı, bir besin zincirinde veya besin ağında neden nadiren dörtten fazla trofik seviye olduğunu açıklar. Bazen beşinci bir trofik seviye olabilir, ancak genellikle herhangi bir ek seviyeyi desteklemek için yeterli enerji kalmaz.

Ekolojik piramitler, bir ekosistemdeki enerji, biyokütle veya sayılardaki düşüşü gösterebilir.

Advertisement

Trofik Düzeyler ve Biyokütle

Daha yüksek trofik düzeylerde daha az enerji ile, genellikle daha az organizma vardır. Daha yüksek trofik seviyelerdeki organizmalar boyut olarak daha büyük olma eğilimindedir, ancak sayılarının daha az olması nedeniyle daha az biyokütle ile sonuçlanır. Biyokütle, trofik düzeydeki toplam organizma kütlesidir.

Özet
  • Bir besin zincirindeki veya besin ağındaki farklı beslenme pozisyonlarına trofik düzeyler denir.
  • Genel olarak, enerji ve biyokütle miktarı aşağıdan yukarı çıkıldıkça düştüğü için dörtten fazla trofik seviye yoktur.


Leave A Reply