Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası İle İlgili Yazı, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ne zamandır? Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası önemi ve amacı hakkında bilgi, ile ilgili yazı.

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

İnsanoğlu çok eski çağlardan beri baharın gelişini kutlamıştır. Türk düşünce sisteminde de baharın gelişi önemli bir yere sahiptir.

Nevruz, Türk dünyası ve topluluklarının bulunduğu bölgelerde yaşayanlar tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Farsça “Yeni Gün” anlamına gelen Nevruz çeşitli kültürlerde farklı bir anlama sahip olmuş, kültürler arasındaki iletişim sonucu değişik topluluklar tarafından benimsenmiştir.

Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Martta güneş ışınları kuzey yarım küreye yönelir. 21 Martla birlikte hava ısınır, karlar erir, ağaçlar çiçeklenir, göçmen kuşlar yuvalarına döner. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş günü olarak kabul edilir.

Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri ve Anadolu Türkleri ile Balkan Türklerinin ortak geleneklerinin başında Nevruz gelir. Bu toplulukların birlik ve beraberlik bağlarını güçlendiren en önemli özelliklerden biri olan Nevruz, Mart Dokuzu, Navrız, Sultan Nevruz gibi adlarla da anılır. Eldeki tarihi kaynaklardan Nevruz’un en eski Türk âdetlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.

Advertisement

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası

Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan Nevruz gününü 1990 yılında milli bayram ilan etmişlerdir. Türkiye de 1991 yılında Türk dünyasıyla birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın Nevruz’u bayram ilan etmiştir.

Okullarımızda 21 Mart gününü içine alan hafta süresince çeşitli etkinlikler düzenlenir, tiyatro oyunları oynanır, büyükler ziyaret edilir, çocuklara armağanlar verilir, folklor gösterileri, doğa ve kır gezileri yapılır. Haftanın amacı Türklük duygusunu yaşayan insanlar arasında dostluk ve kardeşlik bağı kurularak bu bağın güçlendirilmesidir.


Leave A Reply