Türk Ne Demek? İlk Türkler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türk adının anlamı nedir? Türklerin ilk anayurdu ve tarih sahnesine çıkan ilk Türkler hakkında kısa bilgi.

1. Türk Adının Anlamı
Türk (Türük) : Doğan, türeyen, çoğalan.

Türk : Güçlü, kuvvetli, kudretli, olgun.

• İkinci anlamıyla Türk kelimesi ilk kez siyasi bir ad olarak Göktürk (Kök-Türk) Devleti tarafından kullanılmıştır.

• Türkhia (Türkiye) şeklinde ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır.

• Anadolu da, XII. Yüzyıldan itibaren Avrupalılarca Türkiye olarak adlandırılmıştır.

Advertisement

2. Türklerin İlk Anayurdu

Son araştırmalara göre, Türklerin ilk anayurdu olarak;

– Altay-Sayan dağlarının kuzeyi

– Tanrı dağlarının kuzeyi

– Aral gölü çevresi

– Hazar Denizi’nin doğusu

Advertisement

olarak belirlenmiştir.

Orta Asya’daki ilk yerleşim merkezleri

• Abakan Bölgesi

• Baykal Gölü çevresi

• Altaylar

• Batı Türkistan’daki Anar ve Namazgah civarı.

Bunların içinde özellikle Abakan ve Altay kültürleri sürekli gelişmeleri ile dikkati çekerler.

3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

Türklerin Göç Etme Nedenleri

1. Toprakların yetersiz hale gelişi

2. iklim koşullarındaki değişiklikler (kuraklık)

Advertisement

3. Hastalıklar (özellikle hayvan hastalıkları)

4. Nüfusun artması, otlakların azalması

5. Soydaş ya da yabancı kavimler arasındaki mücadeleler

Yukarıdaki nedenlerle Orta Asya’daki Türkler göç ederek Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır.

Değişik coğrafyalarda yaşamaları nedeniyle Türkler, birbirlerinden farklı gelişme göstermişlerdir. Bu nedenle Türk tarihini belirli bir zaman kesitinde, bir coğrafyada ve bir bütün halinde incelemek oldukça zordur.

4. İskitler (Sakalar)

• Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluklarıdır.

• Hazar denizi ile Tanrı dağları arasında yaşamışlardır.

• M.Ö. VII. Yüzyılda, Uralları aşarak Tuna’ya kadar olan toprakları ele geçirdiler. Daha sonra Kafkasları açarak Hindistan sınırına kadar bütün Irana egemen oldular.

• Devletleri, birçok boyun federasyonu biçimindeydi.

• Savaşçı bir topluluk olan iskitler, ata binmeyi ilk öğrenen halklardandı.

Advertisement

• İskitlerde zengin soylu sınıfın yaptırdığı görkemli mezarlarda, altın ve diğer değerli madenlerden yapılmış ve ustaca işlenmiş eşyalar çıkarılmıştır.

• iskit uygarlığına ait en zengin kalıntılar Kırım topraklarında bulunmuştur, iskitler, “bozkırların kuyumcuları” olarak tanınmışlardır.


Leave A Reply