Türkiye, Ortadoğu İlişkilerine Kısa Bir Bakış

0
Advertisement

Yakın tarihimizde Türkiye ile Ortadoğu arasındaki siyasi ilişkiler ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği sayfamız.

Türkiye – Ortadoğu İlişkileri

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile münasebetlerinde; birbirinden farklı üç dönem vardı: Birinci dönem, 1950 – 1960 arası, ikinci dönem 1963 – 1964 Kıbrıs buhranından 1973 Petrol Krizine kadar olan dönem ve üçüncüsü de 1973’den sonraki dönemdir. Türkiye 1963 – 1964 Kıbrıs krizinden 1973 Petrol krizine kadar olan dönemde Arap ülkelerine yakınlaşma politikasına yönelmiştir.

Ortadoğu Haritası

Bu dönemde Türk dış politikası bir yanda Batı ittifakına dayanırken öte yandan da Batı ittifakı ile olan münasebetlerini, Ortadoğu politikası ile uyumlu halde tutmaya özellikle önem vermiştir.

Türkiye Ortadoğu’ya açılma hususundaki politikasının ilk tatbikatını, 1967 Arap – İsrail Savaşı ile yaptı. Daha savaş başlar başlamaz Türk hükümeti, Amerikanın İsraile yardım ederken Türkiye’deki üsleri kullanmasını engellemek için bu üslerin Araplara karşı kullanılamıyacağını açıkladı. Bunun arkasından Türkiye, İsraile karşı savaşan Mısır, Ürdün ve Suriye’ye yiyecek ve giyecek malzemesi göndermiştir.

Advertisement

Mesela 250 ton şeker, 200 ton pirinç, 10.000 çift kundura, 250.000 paket sigara, 5 ton çay, v.s. bunlar arasında idi. Bunun yanında Türkiye, Birleşmiş Milletlerde yapılan müzakere ve çalışmalarda da daima Arap ülkelerini desteklemiş ve Arap ülkelerinin lehine olan karar tasarılarında onlarla birlikte oy vermiştir.

Arap Baharı ile başlayan süreçte de pragmatik bir politika izleyen Türkiye, Ortadoğu’da ki Arap ülkeleri ile inişli çıkışlı bir grafik izleyen stabil olmayan bir politika izlemektedir. Ülkelerdeki değişen rejimler Türkiye ile olan ilişkilerinde kökten değişmesine sebebiyet vermektedir.


Leave A Reply