Türkiye’de Beslenen Hayvan Türleri Nelerdir? Nerelerde Hayvancılık Yapılır?

0
Advertisement

Türkiye’de hayvancılık nasıldır? Türkiye’de yetiştirilen hayvanlar hangileridir, nerelerde hayvancılık yapılır, neler beslenir?

Türkiye’de başta koyun olmak üzere sığır ve keçi sayılarında artışlar olmuştur. Bu artışlarda Türkiye’nin coğrafi koşullan ile üreticilerin alışkanlıkları, hayvan türlerinin verim durumları etkili olmuştur.

inek

Kaynak: pixabay.com

1. Büyükbaş Hayvancılık

Bu bölümde sığır ve manda yaygındır. Sığır, Türkiye’nin her yerinde beslenir. Et ve süt verimi daha fazla olan sığır en fazla Erzurum-Kars yöresi ile Karadeniz Bölgesinde yaygındır.

Ayrıca haralarda, mandıra ve çiftliklerde üretilen iyi soy inekler verimli olmuştur. Manda, bol sulu ve bataklık yerlerde beslenir. Sütleri daha yağlıdır. Eti daha az makbuldür. Koşum hayvanı olarak da kullanılır. Türkiye’de at, eşek ve katır yük binek ve koşum hayvanı olarak önemlidir.

2. Küçükbaş Hayvancılık

Bu bölümde koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi vardır. Türkiye dünyanın en çok koyun yetiştiren ülkelerindendir. Merinos daha çok yünleri için, kıvırcık, dağlıç, sakız ve karaman eti için beslenen koyun türleridir.

Koyun en çok İç Anadolu Bölgesi’nde daha sonra Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ergene Havzasında yetiştirilir. Akdeniz Bölgesi ile Karadeniz kıyıları koyunun en az rastlandığı alanlardır.

Advertisement

Kılkeçisi, koyuna göre daha kolay beslenir ve doğal koşullara daha kolay uyar. Ancak verimi azdır. En çok Akdeniz Bölgesinde beslenir. Ormanlara zarar verdiğinden sayısı sınırlandırılmıştır. Tiftik keçisi (Ankara keçisi) İç Anadolu başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beslenir. Tiftik yünü dış satımda değerlendirilir.

tavuk kümesi

Kaynak: pixabay.com

3. Kümes Hayvancılığı

Et ve yumurtasından yararlanılan tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlardır. Son yıllarda modern tavukçuluğun gelişmesi kümes hayvanı sayısını arttırmıştır. En fazla yapıldığı bölge Marmara ve Ege Bölgeleridir.

4. Arıcılık

Bal ve balmumu elde etmek için arı beslenir. Türkiye’nin her bölgesinde arı kovanları vardır. Bölgede ki çiçeklerin özelliklerine göre balın tadı, kokusu, rengi farklı olur. Özellikle Şemdinli, Bitlis, Kars, Erzurum, Elazığ, Malatya, Ankara, Konya, Rize yöreleri ile Ege Bölgesi’nin balları pek ünlüdür.

Bazı yörelerimizde bal eski kovanlar yoluyla elde edildiği gibi, birçok yerlerde de modern şekilde yeni kovanlardan elde edilmektedir.

5. İpekböcekçiliği

İpek dut yaprağına bağlı bir hayvan ürünüdür. İpekböceği (tırtıl) dut yaprağı ile beslenerek salgıladığı madde katılaşır ve ipek teli haline gelir. Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere Denizli, Elazığ, Amasya, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Bilecik illerinde yaş koza üretilir. Dut ağacının yetiştiği her yerde ipekçilik yapılmaz.

balıkçı teknesi

Kaynak: pixabay.com

6. Balıkçılık

Üç tarafı denizlerle çevrili bulunan, çok sayıda doğal gölleri, baraj gölleri, akarsuları olan Türkiye’nin su ürünleri oldukça önemlidir. Yeterince yararlanılması halinde beslenmemizde ve ihracatımızda büyük önem kazanacaktır.

Advertisement

Balık üretiminin arttırılması; balıkçılık yapılacak sulardaki balık türlerinin tanınması, üreme ve göç yollarının bilinmesi, ekonomik değer taşıyanların beslenmesi ile olur. Türkiye’de deniz balıkçılığı ,kıyı balıkçılığı şeklinde geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. İç sulardan elde edilen balık miktarı ise fazla değildir. Yakalanan balığın büyük bir kısmı (%80) Karadenizden elde edilir. Mevsimlere göre Karadeniz ve Marmara arasında göç eden balıklar Marmara’da balıkçılığı geliştirmiştir. Türkiye’de açık ve derin deniz balıkçılığı yapılmaz. En çok yakalanan balık türü hamsidir. Ayrıca istavrit, palamut, lüfer, kefal, barbunya, kalkan, torik uskumru vardır. İç sularda ise en çok sazan, tatlı su kefali, alabalık, kara balık, yayın, yılan balığı vardır.

Deniz kirliliği, yanlış ve zamansız avlanma balıkçılığı olumsuz etkilemiştir. Türkiye iç sulardaki balıkçılık imkanlarından yeni yeni yararlamaya başlamıştır. Yakalanan balığın büyük bir bölümü (%75) taze tüketilir. Depolama ve pazarlama önemli sorundur.


Leave A Reply