Türkiye’de Hayvancılık, Ülkemizde Hayvancılık Ekonomik Faaliyetleri ve Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Türkiye’de hayvancılık ve hayvan çeşitleri ile ilgili bilgiler. Ülkemizde yapılan hayvancılık ekonomik faaliyetlerinin türleri ve kısa kısa açıklamaları.

Hayvancılık yurdumuzun ekonomisinde önemli bir yer tutar. Türkiye’deki bütün hayvanların sayısı, 75.000.000 kadardır. Bu sayı nüfusumuzla karşılaştırılacak olursa, 100 kişiye en az 200 hayvan düştüğü görülür. En çok koyun, sonra sırasıyla kıl keçisi, sığır, tiftik keçisi vardır.

Evcil hayvanlar büyükbaş, küçükbaş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Büyükbaş hayvanlar, sığır (inek, manda), yük – koşum hayvanları (at, eşek, katır) dır. Küçükbaş hayvanlar da, koyun, keçidir. Yurdumuzda bu iki ana hayvancılık kolundan başka tavukçuluk, arıcılık, ipekböcekçiliği de gelişmiştir.

Hayvancılık

Kaynak : pixabay.com

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

SIĞIR — Sığırın etinden, sütünden, gücünden yararlanılır. Sığır en çok Kars, Ağrı, Erzurum’da beslenir. Yurdumuzdaki sığır sayısı son yıllarda 12 milyonu aşmıştır. Ayrıca, 1 milyonun üzerinde de manda vardır.

sığır

Sığır (Kaynak: pixabay.com)

AT — Türkler eskiden beri at yetiştirmişler, bu hayvana büyük değer vermişlerdir. Bugün iyi cins at yetiştirmek için yurdumuzun çeşitli yerlerinde haralar kurulmuş bulunuyor. Bunların başlıcaları Karacabey (Bursa), Çifteler (Eskişehir), Çukurova (Adana), Sultansuyu (Malatya) haralarıdır. Yurdumuzda 1,5 milyona yakın at vardır.

EŞEK — Köylümüzün çok kullandığı bir hayvandır. Son bir sayıma göre eşeklerin sayısı 2.000.000’a yakındır. Ayrıca, dağlık yörelerde katırdan da yararlanılır.

Advertisement

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

KOYUN — Yurdumuzun başlıca kasaplık hayvanıdır. Etinden olduğu gibi ayrıca yününden, sütünden, derisinden, bağırsaklarından, boynuzlarından da yararlanılır. Yurdumuzun her yerinde koyun beslenir. Bütün yurttaki koyun sayısı 35.000.000’a yaklaşır. Ortalama 100 kişiye 125 koyun düşer.

koyun

Kaynak: pixabay.com

Koyunlarımızın başlıca türleri kıvırcık, dağlıç, karaman’dır. Kıvırcık en çok Trakya’da, Marmara Bölgesi’nin Anadolu bölümünde, dağlıç ise Marmara, Ege bölgelerinde yetişir, İç Anadolu ile Doğu Anadolu yaylalarında da en çok karaman beslenir. Bunlardan başka, Bursa ile Bandırma’da merinos koyunu de üretilmektedir.

KEÇİ — Yurdumuzda iki cins keçi yetişir: 1) Kıl keçisi; 2) Ankara keçisi (tiftik). Dağlık kesimlerde keçi sayısı koyun sayısını aşar. Hele Akdeniz Bölgesi, keçinin en çok bulunduğu bölgedir. Yurdumuzdaki keçi sayısı 20.000.000’a yakındır. Keçi sayısı bakımından, Türkiye dünyada, Hindistan’la Çin’den sonra, üçüncü gelmektedir.

keçi

Kaynak: pixabay.com

İnce, uzun tüylü Ankara (tiftik) keçisinin en çok bulunduğu yer ise, İç Anadolu’nun kurak bozkırlarıdır. Yurdumuzdaki Ankara keçilerinin sayısı 6.000.000 kadardır.

KÜMES HAYVANLARI

Yurdumuzda kümes hayvanlarının başında tavuk gelir. Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz bölümünün kıyı şeridi önemli tavukçuluk, yumurtacılık alanlarımızdır. Yurdumuzdaki tavuk sayısı 30.000.000’a yakındır. Ördek, kaz, hindi gibi öteki kümes hayvanlarının yumurta bakımından verimi azdır. Bunlar, daha çok, etleri için yetiştirilir.

tavuk kümesi

Kaynak: pixabay.com

ARICILIK

Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde arıcılık yapılır. Yurdumuzda 1,5 milyona yakın arı kovam vardır. Her yıl 10.000 tona yakın bal elde edilir. Bütün bal ürününün dörtte-biri Ege Bölgesi’nden çıkar. En çok bal elde eden illerimiz Muğla, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Kastamonu, Erzurum, Kars’tır.

Advertisement
Arıcılık

Kaynak : Pixabay.com

İPEKÇİLİK

Yurdumuzda öteden beri ipekçilik gelişmişken sonradan hayli geri kalmıştır. Cumhuriyet’ten sonra, yeniden gelişmeye başladı. Bugün 2.500 ton kadar yaş koza elde ediliyor. İpekböceği yetiştiriciliği özellikle Güney Marmara bölümünde gelişmiştir. Bu arada, Bursa’dan sonra, sırasıyla, Kocaeli, Bilecik, Balıkesir gelir.

İpekböcekçiliği

Kaynak: pixabay.com

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ

Bildiğiniz gibi, yurdumuz üç yanından denizlerle kuşatılmıştır. Dolayısıyla, ekonomimizde balıkçılığın da çok ö-nemli bir yeri vardır. Her denizimizin kendine özgü balıkları, balık tutma mevsimleri bulunur. Ortalama olarak, yılda 60-70- bin ton balık avlanır. Son yıllarda, balıkçılığımızı daha verimli bir hale getirmek amacıyla, Et-Balık Kurumu kurulmuştur. Bu kurum, balık soylarını geliştirmekle, et, balık ürünlerini alıp satmakla görevlidir. Denizlerimizde balıktan başka sünger, ıstakoz, karides, midye gibi deniz ürünleri de avlanır.

Balıkçılık

Kaynak : pixabay.com

Yurdumuzda, daha çok, deniz balıkçılığı gelişmiştir. Göllerde, akarsularda yapılan tatlı su balıkçılığı’nın büyük bir önemi yoktur.

Deniz ürünlerimiz içinde sünger de önemli bir yer tutar. Yurdumuzun Ege, Akdeniz kıyılarında, özellikle de Bodrum-Marmaris arasında iyi cins sünger çıkarılır. Bu kıyılardan elde edilen süngerin miktarı, yılda 30-40 tonu bulur. Toplanan süngerler, kaynatılıp, kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra, satılır. Sünger avcılığı zor, tehlikeli bir iştir. Bildiğiniz gibi, sünger, denizin dibinde, kayalara yapışık olarak bulunur. Dalgıçlar derine dalarak bunları kesip çıkarırlar.


Leave A Reply