Türkiye’de İklim Çeşitleri Nelerdir? Özellikleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Türkiye’de görülen iklim çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’de (Akdeniz, Karasal ve Karadeniz iklimleri) hangi iklim, nerede görülür?

Türkiye İklim Haritası

Türkiye İklim Haritası

TÜRKİYE’DE İKLİM ÇEŞİTLERİ

1. KARADENİZ İKLİMİ

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde etkilidir. Başlıca özelliği gezici hava kütlelerinin yıl boyunca etkili olması nedeniyle her mevsiminin yağışlı geçmesidir.

Karadeniz Dağları

 • Türkiye’nin en fazla yağış alan iklim bölgesidir.
 • Yılık yağışın büyük bir bölümü sonbahar ve kış döneminde düşer
 • Kıyılarda hiç bir ay kurak geçmez. Kışlar ılıktır. Kar yağışı, hafif don ve sis, kış mevsiminin olağan hava olaylarıdır.
 • Yazlar, diğer bölgelere oranla daha serindir.
 • Türkiye’de yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu iklim bölgesidir.

En yağışlı kesimi Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Burada kışlar daha ılık, yaz sıcaklıkları da nispeten yüksektir. Batı Karadeniz’de yıllık yağış miktarı Doğu Karadeniz’in yarısından biraz fazladır. Orta Karadeniz bölümünde yıllık yağış miktarı ve özellikle yaz yağışları diğer bölümlere oranla daha azdır. Doğu ve Batı Karadeniz’in, Orta Karadeniz’den fazla yağış alması, buradaki dağların batıdan gelen hâkim rüzgâr yönüne dik uzanmaları ve yükseltilerinin fazla olmasıyla ilgilidir.

2 – AKDENİZ İKLİMİ

Akdeniz ve Güney Ege’de kıyıdan itibaren 500 m yüksekliğe kadar olan kıyı kesiminde gerçek Akdeniz iklimi görülür. Toroslar kıyıya çok yakın olduğu için bu iklim tipi Akdeniz kıyılarında ancak 80-100 km içerilere sokulabilirken, Ege’de 150-200 km kadar içerilerde etkisini gösterebilmektedir.

Akdeniz ikliminin başlıca özelliği
 • Yazların çok sıcak ve kurak geçmesi
 • Buharlaşmanın şiddetli olmasıdır.
 • Türkiye’de yaz mevsiminin en erken geldiği ve en uzun sürdüğü iklim alanı burasıdır.
 • Yıllık yağış ortalaması 600 mm’nin üzerindedir. Bu miktar yüksek yerlerde 1000 mm’yi aşar. Yağışların büyük bir bölümü kışın düşer.
 • Ilık geçen kışlarda kar yağışı ve don olaylarına ender rastlanır.
 • Yaz yağışı yok denecek kadar azdır.
akdeniz iklimi

Akdeniz İklimi

Ege Bölgesi’nin kuzey kıyıları ile Marmara Denizi çevresinde Akdeniz ikliminin alt tipi olarak adlandırılabilecek bir iklim tipi görülür. Kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerine açık olduklarından buralarda kışlar daha soğuk geçer. Akdeniz iklimi, Güneydoğu Anadolu’nun batısında da etkisini gösterir.

Advertisement
3 – KARASAL İKLİM

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ergene Havzası ve diğer bölgelerin iç kısımlarında karasal iklim özellikleri görülür. Türkiye’de karasal iklimin, ılıman karasal (bozkır) ve şiddetli karasal olmak üzere iki alt tipi görülmektedir.

Şiddetli karasal iklimin görüldüğü yer, Erzurum-Kars platolarıdır. Bu iklim tipinin en belirgin özelliği en yağışlı dönemin ilkbahar sonu ve yaz başına kaymış olmasıdır. En az yağış kışın düşer. Kışlar çok uzun sürer, çok soğuk ve kar yağışlıdır.

Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü ile İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ergene havzası ve kıyı bölgelerin iç kesimlerinde karasal ikliminin bir alt tipi olan bozkır iklimi görülür.

Bu iklim tipinin başlıca özellikleri şunlardır :
 • Yağış rejimi bakımından Akdeniz iklim tipine benzer.
 • Yazlar kurak geçer.
 • En yağışlı mevsim ilkbahar ve kıştır.
 • Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır.
 • Yükseltinin etkisiyle Doğu Anadolu, İç Anadolu’dan daha fazla yağış alır.
 • Genelde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar oldukça sıcaktır. Yıllık Ve günlük sıcaklık farkı fazladır.

Doğu Anadolu’da kışlar diğer yerlere göre daha soğuktur ve daha uzun sürer. Kışın sıcaklığın -40 dereceye düştüğü ve don olayı görülen günlerin 5 ayı geçtiği görülür.

Karasal İklim

Güneydoğu Anadolu‘da kışlar pek soğuk geçmez. Yüksekliğinin az olması, daha güneyde yer alması ve Güneydoğu Torosların koruyucu etkisi bunun başlıca nedenleridir. Kışın sıcaklık genellikle 0° nin üzerindedir. Buna karşılık burası yazın Türkiye’nin en sıcak yeridir. Yaz aylarının sıcaklık ortalaması 30° nin üzerindedir. Aldığı yağış miktarı Doğu Anadolu’ya oranla az, İç Anadolu’ya oranla fazladır. Yağış miktarı güneye gidildikçe hızla azalır.

Advertisement

İç Anadolu’da yaz ve kış sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu’ya oranla daha düşüktür. Yağış miktarı da oldukça azdır. Trakya’nın iç kısımlarında da Iç Anadolu’daki kadar olmamakla beraber sertçe bir karasal iklim görülür.


Leave A Reply