Türkiye’de ki Ormanlar ve Orman Ürünleri

0
Advertisement

Türkiye’de yer alan Ormanlar ve Ormancılık ürünleri ile ilgili bilgiler

ormanTürkiye topraklarının % 13,5’u ormandır. Bunların %48’i koru, %52’si baltalık’tır. Yer yer iri gövdeli ağaçlardan meydana gelmiş ormanlara «koru», ince gövdeli ağaçlardan meydana gelmiş ormanlara da «baltalık» denir.

Tabiatın güzel yurdumuza verdiği zenginliklerden biri olan ormanlarımız yüzyıllarca bakımsız kalmıştı. Bunun sonucunda da, birçoğu yok olmuş, kalanları da bozulmuştu. Cumhuriyet’ten sonra, orman işi bilimsel bir açıdan ele alındı. Bugün de Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ormanların korunması, geliştirilmesi için büyük çaba harcamaktadır. Yangınların, hayvanların verdiği zarar dışında, ormanlarımıza en büyük zararı ne yazık ki usulsüz ağaç kesimleri veriyor. Bu gelişigüzel kesimleri önlemek için, orman koruma ekipleri kurulmuştur.

Öte yandan, düzensiz hayvan otlatma yüzünden de, ormanlarımız büyük zararlara uğramaktadır. Hele keçiler ormanlara büyük zararlar verir. Ormanların korunması için, zararlı böceklerle de savaşılmaktadır. Ormanlarımıza en çok zarar veren böceklerin başında çamkeseböceği ile kabukböceği gelir. Bu böcekleri yok etmek için ağaçlar ilâçlanır, böceklerin keseleri toplanıp yok edilir.

ORMAN ÜRÜNLERİ

Ormanlarımızdaki ağaçlardan kereste, maden ocağı direkleri, telgraf direği, demiryolu tabanltğı yapılır. Ayrıca, odun kömürü de elde edilir. Bundan başka, palamut, mazı, kitre zamkı, sığla yağı, meyankökü, çam fıstığı da önemli orman ürünlerimizdendir.

Advertisement

Orman Bakanlığı birçok yerlerde kereste fabrikası kurmuştur. Bu arada, Ayancık, Yenice, Düzce, Devrek, Akkuş, Ardeşen, Cide, Ulupınar’da kereste kurutma fabrikaları vardır.

Bildiğiniz gibi, kâğıdın hammaddesi de odundur. Yurdumuzda ilk kâğıt fabrikası izmit’te kurulmuştur. Bu fabrika, sonradan birçok ekler yapılarak, genişletilmiştir. Ayrıca, istanbul’da, izmir’de de, daha ufak çapta kâğıt fabrikaları vardır. Kâğıt ihtiyacımızın büyük bir kısmını bu fabrikaların ürünleri sağlar.


Leave A Reply