Türkiye’de Meyvecilik, Türkiye’de Meyve Üretimi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türkiye’de hangi meyveler, nerede yetişir? Türkiye’de meyvecilik durumu, meyve üretimi, yetiştirilen bölgeler hakkında bilgi.

meyveler

Kaynak: pixabay.com

Türkiye’de Meyvecilik;

Türkiye’de, dikili alanların yaklaşık % 40’ı meyvelere ayrılmıştır. Bu da gösteriyor ki meyvecilik, tarım hayatımızın önemli kollarından biridir.

Yurdumuzda iklim ve toprak türleri nedeniyle, dünyada mevcut meyve türlerinin yarısından çoğu yurdumuzda yetiştirilmektedir.

Fındık

Fındık, % 75 kadarını Doğu ve Orta Karadeniz bölümleri sağlar. Sadece Ordu’nun üretimi, Türkiye üretiminin yüzde otuzunu geçmektedir.

ikinci önemli üretim alanı Giresun’dur. Trabzon ve Samsun da üretimin yoğun olduğu illerdir.

Batı Karadeniz Bölümü’nün başlıca üretim alanı Bolu’dur. Üretimin yaklaşık dörtte birini Batı Karadeniz kıyıları (özellikle Akçakoca ve çevresi) sağlar. Zonguldak’ta da fındık üretimi önemli ölçüdedir.

Advertisement

Türkiye, hem üretim miktarı, hem de yetiştirdiği fındığın kalitesi bakımından dünyada 1. sırada yer almaktadır. Fındığın ihraç ürünlerimiz arasında önemli bir yeri vardır.

incir

Kaynak: pixabay.com

İncir

İncir, başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere kıyı ve kıyıya yakın yerlerde yetiştirilir. Soguga ve don olaylarına karşı duyarlı olduğu için üretim alanı sınırlıdır. Iç kısımlara pek sokulmaz. Önemli bir kısmı yaş olarak tüketilmekle birlikte bir kısmı da kurutulur.

Aydın ilimiz Türkiye incir üretiminin yaklaşık üçte ikisini sağlar. Önemli üretim merkezlerinden biri de İzmir’dir. Türkiye, incir üretiminde dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Elma

Elma, Türkiye’de üzümden sonra en çok yetiştirilen ve üretim alanı en geniş olan meyvedir. Çünkü elma, hemen her tür iklime uyabilmiş bir bitki ve meyvedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok az olmak üzere, bütün bölgelerimizde yetiştirilir. Elmanın en çok üretildiği yerler İç Anadolu ile öteki bölgelerin İç Anadolu’ya komşu kesimleridir.

mandalina

Kaynak: pixabay.com

Turunçgiller

Turunçgiller, yüksek sıcaklık ve su isteyen, don olaylarına karşı duyarlı olan bitkilerdir. Turunçgiller üretimi için özellikle ocak ayı sıcaklık ortalamasının belli bir miktarın altına düşmemesi gerekir. Bu özelliği nedeniyle üretim belirli alanlarla sınırlı kalmış; iç kesimlere yayılmamıştır

Turunçgillerin en yaygın üretildiği yerler, güney kıyılarımızdır. Türkiye üretiminin büyük bir bölümünü burası gerçekleştirir. Güney Ege kıyılarındaki ovalarda da turunçgil üretimi yaygındır. Başta Rize çevresi olmak üzere Doğu Karadeniz’de de bir miktar turunçgil üretilir.

Advertisement

Turunçgiller içinde en çok üretilenler; sırasıyla, portakal, limon, mandalina, greyfurt ve turunçtur

  • • Portakal üretiminin tamamına yakım Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilir. Başlıca üretici iller Antalya, Adana, İçel ve Hatay’dır
  • • Bu iller aynı zamanda mandalina üretiminde de başta gelir. Son yıllarda mandalina üretiminde büyük bir artış sağlanmıştır.
  • • Limon üretimi ise daha çok İçel yöresinde yoğunlaşmıştır. Üretimin yüzde sekseni buradan sağlanır.
  • • Ege Bölgesi’nde turunçgil üretiminin yaygın olduğu başlıca iller İzmir, Muğla ve Aydın’dır.
  • • Doğu Karadeniz Bölümü’nün bazı kesimlerinde de, turunçgil üretimi yapılmaktadır.
Antepfıstığı

Antepfıstığı, dünyanın oldukça sınırlı bölgelerinde yetişen ve meyvesi kuruyemiş olarak ya da pastacılıkta kullanılan bir bitkidir. Başlıca üretim merkezleri Gaziantep ve Urfa’dır. ihraç ürünlerimiz arasında yer almaktadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply