Türkiye’de Su Ürünleri ve Balıkçılık, Balıkçılığımızın Gelişmeme Nedenleri

0
Advertisement

Balıkçılığın gelişmeme nedenleri, Türkiye’de deniz, tatlı su ve kültür balıkçılığı. Türkiye’de Su Ürünleri ve Balıkçılık hakkında bilgi.

Balıkçılık

Kaynak : pixabay.com

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri içinde balıklar, kabuklular (İstakoz, midye, karides, kerevit vb.) ile yumuşakçalar (ahtapot, kalamar vb.) başta gelir. Sünger, deniz yosunu, inci, mercan ve sedef de su ürünleri arasında yer alır. Bunlar çeşitli ürünler haline dönüştürülerek besin maddesi, bitkiler için gübre ve birçok ticari ürün için katkı maddesi olarak kullanılır.

Farklı biyolojik ve fizikî ortamlara sahip dört denize olan kıyıları, çok sayıda doğal göl, baraj gölü ve göletleri, toplam uzunlukları yüz binlerce kilometreyi bulan akar suları ile ülkemiz, zengin bir su ürünleri potansiyeline sahiptir.

Boğazların ve Marmara’nın, balıkların göç ve yumurtlama yeri olması da su ürünleri açısından büyük bir şanstır.

Balıkçılığımızın Gelişmeme Nedenleri

Çok sayıda bitki ve hayvan türünün bolca bulunduğu ülkemizde, su ürünlerine yeterince ilgi gösterilmeyip geleneksel beslenme yöntemlerinin devam ettirilmesi

– Türkiye’nin yüksek bir plâto olması, kuzey ve güneyinde yüksek dağlarının bulunması, kıyılarla iç kesimler arasındaki doğal engeller ve ulaşım güçlüğü nedeniyle balıkçılığa önem verilmemesi ve çalışan nüfusun çok küçük bir bölmünün balıkçılıkla uğraşması

Advertisement

– Türkiye’de açık deniz balıkçılığının yapılamaması

– Denizin sanayi ve yerleşim yerleri atıklarıyla aşırı kirlenmesi, zamansız avlanma, dip trolü, aşırı ve soy tüketici avlanma yöntemleri vb. nedenlerle balık varlığımızın büyük ölçüde azalması.

– Balıkçı teknelerinin çok küçük ve yetersiz oluşu, balıkçılık araç-gereç ve tekniğinin modern olmayışı,

balıkçılık

Kaynak: pixabay.com

DENİZ BALIKÇILIĞI

Kıyılarımızda avlanan balıkların bir kısmı yerlidir. Yıl boyunca kara sularımızda yaşar, yumurtlar, ürer. Balıkların bir kısmı ise göçmendir. Bunlar mevsimine göre Karadeniz’den Ege’ye ve Ege’den Karadeniz’e göçerler. Göçmen balıklardan hamsi, diğer denizlere geçmez. Mevsimine göre kıyılara yaklaşır ya da açıklara (kuzeye) gider.

Balık bakımından en verimli denizimiz Karadeniz’dir. Bu denize çok sayıda ırmak, balıklar için besin olabilecek maddeler (planktonlar) taşır. Ayrıca bu denizin serin sularında oksijen miktarı fazladır. Bu özellikleri nedeniyle Karadeniz zengin bir balık kaynağıdır.

Türkiye’de avlanan balığın yaklaşık % 80’i Karadeniz’den sağlanır. Hamsi, avlanan balıkların yarısından çoğunu oluşturur. Hamsiden sonra en çok avlanan balıklar istavrit, palamut, lüfer, sardalya ve mezgittir.

Advertisement

Balıkların göç yollarından biri olan boğazlar balıkçılığımız bakımından büyük öneme sahiptir, ilkbahar ve sonbaharda boğazlar yoğun balıkçılık faaliyetine sahne olmaktadır. Özellikle, İstanbul Bogazı’nın sonbaharda Karadeniz, ilkbaharda Marmara girişi zengin bir balık avlanma alanı haline gelir.

Avlanan balıkların önemli bir bölümü iç pazarda tüketilir. Bir miktar da ihraç edilmektedir.

Alabalık

Kaynak: pixabay.com

TATLI SU BALIKÇILIĞI

Ülkemizde çok sayıda doğal göl, baraj gölü, gölet ve akarsu vardır. Bunlar tatlı su balıkçılığı açısından büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu göstermektedir.

Tatlı su balıkları arasında sazan, kefal, yayın, alabalık, sudak ve turna balığı başta gelir. Akarsu ağızları ile, göllerin fazla sularını denize boşaltan gidegenler tatlı su balıkçılığı açısından verimli alanlardır.

Kızılırmak ve Yeşilırmak ağızlarından giren mersin balıkları ile Köyceğiz Gölü’nün gideğenine giren kefaller buralarda kurulan dalyanlarda yakalanarak yumurtaları alınmaktadır.

Türkiye’deki akar suların balıkçılık açısından büyük bir önem taşıdığı söylenemez.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

Yerleşim yerlerinin artması ve kirlilik nedeniyle iç suların, verimliliklerini kaybetmesi, kültür balıkçılığını zorunlu kılmaktadır.

Bu tür balıkçılıkta uygun balık türlerinin, balık üretme tesislerindeki havuzlarda sunî ya da kısmen suni yollarla yumurtlamaları sağlanır.

Balığa olan aşırı talebin karşılanmasında kültür balıkçılığı önemli rol oynamaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan alabalık ve sazan üretme çiftliklerinde önemli miktarda balık üretilmektedir. Bu balıkların bir kısmı yavru halinde iken çeşitli baraj gölleri ve göletlere bırakılarak buralarda balık üretimine katkıda bulunulmaktadır.

Kredilerle desteklenen birçok girişimci de kurdukları tesislerde alabalık üretmektedirler.

Advertisement

Son yıllarda Karadeniz’de Somon balığı üretimine başlanmıştır.

DİĞER SU ÜRÜNLERİ

Diğer önemli su ürünleri kabuklular denilen midye ve istiridye ile; yumuşakçalar denilen kalamar, ahtapot vb.’dir. Bunlar dışında ekonomik değeri yüksek olan en önemli ürün süngerdir. Eskisi kadar çok olmamakla birlikte Bodrum ve Marmaris açıklarında sünger avcılığı yapılmaktadır. Kabuklu deniz ürünleri arasında midye, İstakoz ve karides önemli yer tutar. Tatlı sularda, balık dışındaki başlıca su ürünü kerevit (tatlı su İstakozu) tir.


Leave A Reply