Türkiye’deki Balık Çeşitleri Nelerdir? Sularımızda Hangi Balıklar Var?

0

Türkiye’de ki balık çeşitleri nelerdir? Sularımızda hangi balıklar yakalanır? Ülkemizde yakalanan deniz ve tatlı su balıkçılığımız hakkında bilgiler.

balıkçı

Kaynak: pixabay.com

Türkiye’deki Balık Çeşitleri

Türkiye sularında elde edilen balıklardan içeride satılan deniz balıklarının en önemlileri; barbunya, izmarit, sinarit, levrek, kalkan, kefal, lüfer, tekir, kırlangıç, pisi, istavrit, mercandır. Hem ihraç malı olan, hem de İç piyasada geniş ölçüde satılan balıklarımız da uskumru, sardalya, kolyos, palamut, torik, kılıç, orkinostur.

Denizlerimizde yaşayan balıklar başlıca a) yerli, b) geçici, c) gezici olmak üzere üç kısımda toplanır. Yerli balıklar denizlerimizde süreklice yaşayan balıklardır. Balıkçılar bunlara «taş balığı» der.

Yerli balıklar.

Başlıcaları şunlardır: Tekir, levrek, barbunya, karagöz, izmarit, gümüş, benekli kırlangıç, iskorpit, hani (yazılı hani, benekli hani, asıl hani, sarı hani olmak üzere dört çeşidi vardır), mandagöz, kaya balığı.

palamut

Kaynak: commons.wikimedia.org

Geçici balıklar.

Göç dolayısı ile sularımıza gelen veya gelip geçen balıklardır. “Başlıcaları şunlardır: Sardalya, hamsi, orkinos, kılıç, uskumru, torik, palamut, istavrit, kolyos, lüfer, dülger balığı.

Palamutlar eylül sonunda, torikler de aralıktan itibaren Karadeniz’den İstanbul Bo-ğazı’na girerler. Mart, nisan aylarında da her iki balık yeniden Karadeniz’e döner. Çok zayıf bir durumda Karadeniz’e geçerek sonbahara kadar orada beslenirler.

Balıklar Marmara’ya gelişleri sırasında lezzetli ve besinli olurlar. Fazla tuzlu suda yaşayamadıkları gibi az tuzlu suda da yaşayaamayan bu iki balık türü için Türkiye suları çok iyi bir ortamdır. Bu balıkların en büyük alıcısı İtalya’dır. Torik ve palamut İtalya’da konserve olarak satılır.

Uskumruların göç mevsimi de palamutun aynıdır. Bunlar, palamut ve palamutun irisi olan torik gibi sadece bizim sularımızda kalmaz, hem Azak Denizi’ne kadar çıkar, hem de Akdeniz’e kadar inerler. Uskumrularımızın alıcıları Almanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan’dır.

Hamsi bizde en çok ocak-şubat aylarında avlanır. Bu balıkların asıl yaşadıkları ve yumurtalarını attıkları yer Azak Denizi’dir. Ekimde Azak Denizi’nden çıkan balıklar güneye doğru ilerleyerek Karadeniz kıyılarımıza gelirler. İlkbaharda gene Azak Denizi’ne dönerler. Bizde yılda 3.000 ton kadar hamsi tutulur. Azak Denizi’nde avlanan hamsi ise yılda 20.000 tondur.

Gezici balıklar.

Nesillerini üretmek veya beslenmek için tatlısulara giden, tekrar kendi sularına dönen balıklardır. Bunların başlıcası mersin, ringa, yılan balığıdır. Levrek ve kaya balıkları da tatlısulara giderler.

Denizlerimizdeki yassı balıkların en önemlileri pisi balığı, kalkan, dil balığıdır.

Sularımızda yaşiyan ve besin bakımından geniş ölçüde faydalanılan omurgasız hayvanların başında İstakoz ve midye gelir. Bu sınıftan olan diğer başlıca balıklar şunlardır: Kerevides, karides, yengeç, çalı karidesi, ayı pavuryası, asıl pavurya, istiridye.

İhracatımız. — Yurt dışına sattığımız balıklar şunlardır: Almanya’ya orkinos, uskumru, palamut, torik, sardalya; İtalya’ya kılıç, orkinos, uskumru, palamut, torik; Yunanistan’a kılıç, uskumru, kolyos, torik, palamut; Romanya’ya çiroz, uskumru, torik, palamut; Bulgaristan’a torik, yayın, sazan, orkinos, kılıç, hamsi. Ayrıca Yakın ve Orta Doğu memleketlerine de balık ihracatımız vardır.

Sularımızda köpekbalıkları da bulunur. Türk balıkçılarının yakaladığı köpekbalıklarının başlıca çeşitleri: Asıl köpekbalığı, camgöz, fulya balığı, boz camgöz, mahmuzla camgöz, asıl kedibalığı ve pamukbalığıdır.

balıkçı teknesi

Kaynak: pixabay.com

Tatlısu Balıkçılığımız

Memleketimizdeki göllerden verimli balık kaynakları olanlar şunlardır: Karadeniz havzasında Terkos, Bafra; Marmara havzasında Seydişehir, Beyşehir, Akşehir, Eber; Manisa havzasında Mermefik; Kars’ta Çıldır; Antakya’da Amik; Maraş -çevresinde Gölbaşı;. Van ve çevresindeki göller.

Balıkçılık bakımından bunların en verimlileri Manyas, Eber, Akşehir, Ulubat (Apol-yont), Seydişehir, Beyşehir, Bafra, Eber ve Amik gölleridir. Buralardan yılda 400 tona yakın balık tutulduğu olur.

Göl ve akarsularımızda da çeşitli balıklar avlanır, ister göl, ister akarsu balığı olsun, bunların hepsine «tatlısu balıkları» denir.

Memleketimizdeki tatlısu balıklarının en önemlileri şunlardır: Yayın, incibalığı, alabalık, tatlısu levreği, dere kayası, kızılkanat, yeşil sazan, akbalık, tatlısu kefalı, uzun levrek (bıyıklı).


Leave A Reply