Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0
Advertisement

Türklerin ana yurdu nerededir? Türkler ana yurtlarından neden göç etmişlerdir ve bu göçlerinin sonuçları neler olmuştur? Hakkında bilgi

turklerin-ana-yurdu

TÜRKLERİN ANAYURDU

Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgenin sınırları kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Himalayalar, batıda Hazar denizi, doğuda ise Kingan dağlarıdır.

Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.

 • Orta Asya, denizlerden uzak olduğu ve yüksek platolardan oluştuğu için karasal bir iklime sahiptir. Bu coğrafi yapı bölgede yaşayanların göçebe bir hayat tarzını benimsemelerinde etkili olmuştur.

Bu göçebe yapı Türklerde çadırcılığın gelişmesinde, teşkilatçı yapının güçlenmesinde, savaşçı kimliğin ön plana çıkmasında, sanat eserlerinin küçük ve taşınabilir nitelikte olmasında ve sınıflı toplum yapısının görülmemesinde etkili olmuştur.

 • Anayurtta M.Ö 5000’li yıllara kadar uzanan kültür merkezlerine rastlanmıştır. Bu kültür merkezleri Anav, Afanasyevo, Andronova, Abakan ve Karasuktur.

türkler

Advertisement

ANAYURTTAN GÖÇLER

Tarihte birçok topluluk coğrafi, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Orta Asya’daki Türkler de Asya, Avrupa ve Afrika’nın değişik bölgelerine göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri;

Türkler, M.Ö. 1700’lü yıllardan itibaren Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Göçün nedenleri şunlardır:

 1. iklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık.
 2. Nüfus artışı ve otlakların yetersiz hale gelmesi
 3. Hayvan hastalıklarının artması
  NOT: Bu nedenler ekonomik sıkıntılar meydana getirmiştir.
 4. iç mücadeleler (Türk boyları arasındaki siyasi anlaşmazlıklardan dolayı savaşların çıkması.) (Siyasi nedenler)
 5. Dış baskılar (Çin, Moğol baskısından dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri.) (Siyasi nedenler)
 6. Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri. (Siyasi nedenler)

Türklerin göçebe olarak yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, araba ve tekerleği kullanmaları, göçleri kolaylaştırmıştır. Türkler bu göçler sonucunda Mezopotamya, Anadolu, Çin, Hindistan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Sibirya’ya yerleşmişlerdir. Bundan dolayı Türk tarihini belirli bir coğrafya kronolojik zaman kesiti içinde bir bütün olarak incelemek zordur.

Göçlerin Sonuçları

 • Türkler, Orta Asya dışında yeni anayurtlar edinmiştir. (Anadolu)
 • Göç ettikleri bölgeleri maden işlemeciliği, teşkilatçılık ve askeri konularda etkilemişlerdir.
 • Göçebe yaşam kültürü ve sanatı Orta Asya dışına yayılmıştır.
 • Farklı kültürlerle tanışmışlar, bazı Türk boyları ise milli kimliklerini kaybetmişlerdir.


Leave A Reply