Turnusol Kağıdı Nedir?

0
Advertisement

Kimya’da asit ve baz ayrımı için kullanılan turnusol kağıdı ve turnusol maddesi ile ilgili kısa bilgiler ve Turnusol renk skalası

Turnusol Kağıdı PH renk skalası

Turnusol Kağıdı PH renk skalası

TURNUSOL, bazı bitkilerden elde edilen bir tür doğal boya. Liken grubundan bazı bitkilerden çıkarılan turnusol, kimyada bir sıvının asit mi, baz mı olduğunu saptamada kullanılır.

Bu yoklama turnusolla boyanan kâğıdın asidik ve bazik ortamda renk değiştirme özelliğinden yararlanarak yapılır. Turnusol kâğıdı denilen bu kâğıt, asidik ortamda kırmızıya, bazik ortamdaysa maviye boyanmaktadır.

Turnusol boyasından aynca volümetrik analizlerde indüktör olarak da yararlanılmaktadır.


Leave A Reply