Tütün Bitkisi Hakkında Bilgi, Özellikleri ve Kurutma Yöntemleri Nelerdir?

0
Advertisement

Tütün nedir? Tütün bitkisinin özellikleri, yetiştirilmesi, kurutulması ve işlenmesi hakkında bilgi. Tütün yapraklarını kurutmak için kaç yöntem vardır?

Tütün

Tarlada ekili halde tütün bitkisi

Tütün; Yaprakları yakılarak içilen, kokulu ve keyif verici bir bitkidir. İlk defa Orta Amerika’deki Antil takımadalarından birinde bulundu 1496 yılında, Antil Adalarını gezisi sırasında Kristof Kolomb yerlilerin bu bitkiyi yakarak içtiklerini gördü. Gemicilerden biri, Tobago adalarından bir örnek alıp Avrupa’da Petrüs Marten adında bir tüccara yolladı. 1511 yılında İspanyol gemicileri, İspanya ve Portekiz limanlarına bu keyif verici bitkiyi iyice tanıttılar. Fakat yayılma önce yavaş oldu, Fransa’nın Lizbon elçisi olan Jean Nicot, kendi adıyla anılan zehirini ilâç olarak kullanılmak üzere, tütünü Fransa’ya soktu 1560’tan sonra tütün Almanya ve İtalya’ya, daha sonra da İngiliz gemicileri ile İngiltere’ye yayıldı.

Tütün Bitkisi

Tütün fidanı, ortalama 80-100 cm. yüksekliktedir. Bitkinin kullanılan yeri büyük yapraklarıdır. Bu yapraklar büyüyüp de toplandığı zaman yeşildir ve çok hafif kokuludur. Asıl tütün kokusunun gelişmesi için bu yapraklar, çürütülmeden ve bayatlatılmadan kurutulur.

Tütün yapraklarında, yapışkan, sık ve ince tüyler halinde koku veren bezler vardır. Çiçekleri salkım biçimindedir. Çiçekler tomurcuk halindeyken kesilir, böylece yapraklara kuvvet verilir. Tütün tohumları çok küçüktür. Bunlardan ortalama 60 bin tanesi, bir çorba kaşığı’ doldurur. Bir çorba kaşığı tohumdan 80-90 metrekare yerde ekim yapılır.

Tütün yapraklarını kurutmak için üç usul vardır:
  1. Güneşte kurutma: Yapraklar güneşte belirli bir süre kurutulur. Bu suretle yapılan kurutmadan daha çok «çiğnemek» için, içimi tatlı tütünler elde edilir.
  2. Ambarda kurutma: Hava akımının bol olduğu ve özel şekilde yapılmış ambarlarda yapılan kurutma daha güçtür. Bu suretle sigara ve pipo tütünleri hazırlanır.
  3. Bacada kurutma: Bu şekilde tütün yaprakları ya açık ateş önünde, ya da bir bacanın yardımı ile içeriye verilen sıcak hava ile kurutulur. Açık ateşte kurutulan tütünün isli bir kokusu vardır. Bacadan alınan sıcaklıkla kurutulan yapraklar sarımtırak olur. En iyi tütünler böyle elde edilir.

Tütün, yaprakları kuruduktan sonra kırılır bir hale gelir. Üzerine su püskürtülmeden işlenmez. Kurutulduktan sonra nemlendirilen yapraklar demetlerden birer birer ayrılır, cinslere göre ayıklandıktan sonra hafif çürümeye bırakılır.

Tütün Eksperliği

Advertisement

Kaynak 2

Tütün; (Lat. Nicotiana). İkiçenekliler sınıfının Patlıcangiller familyasından bir bitkidir.

Anayurdu Orta Amerika’ dır. 50-150 cm yüksekliğinde, bir ya da çok yıllık, otsu bir kültür bitkisidir. Yapraklarının uzunluğu 70 cm’ye kadar ulaşabilir. Başlıca iki türü yaygın bir biçimde yetiştirilir: Yapraklan büyük, çiçekleri kırmızı renkli olan Nicotiana tabacum ve daha küçük yapraklı ve sarı çiçekli Nicotiana ruscum’ dur. ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Türkiye, Yunanistan, Brezilya, Pakistan tütün yetiştiren başlıca ülkelerdir. Bu ülkelerin yıllık toplam üretimi 3 milyon ton kadardır. Türkiye’de yetiştirilen tütünler saplı ya da sapsız oluşlarına göre iki büyük gruba ayrılırlar. Türkiye’de tütün yetiştirilen başlıca yöreler; Ege, Karadeniz ve Marmara bölgeleridir. Üretimde Samsun ilk sırayı, İzmir ise ikinci sırayı alır. Tütünün yaprakları tanen, zamk, nişasta, reçine ve alkaloidler içerir. Alkaloidlerin en önemlisi nikotindir. Tütün tohumlan yağ açısından da zengindir; boya ve sabun endüstrisinde kullanılır. Tütün, sigara, puro, pipo değişik biçimlerde ve değişik araçlarla içilir.

Tütünün ilk kez Orta ve Kuzey Amerika yerlileri tarafından, 1. yüzyılda dinsel törenlerde çubuklar ya da mısır yapraklarına sarılmış bir biçimde içildiği bilinir. Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfiyle birlikte varlığı öğrenildi. 1650’de İspanyol denizciler tütün tohumlarım İspanya’ya getirdiler ve ekip yetiştirdiler. İspanya’dan önce Portekiz’e, daha sonra da tüm Avrupa’ya yayılan tütün, 1830’larda tüm dünyada tanındı.


Leave A Reply