Uğur Tanyeli, Mimar, Mimarlık Tarihçisi ve Muhalif Bir Yazar…

0

Mimari tarih, Batı ülkelerinde bile, savaşın Avrupa’nın mimari mirası üzerindeki yıkıcı etkisine tepki olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan nispeten yeni bir disiplindir.

Savaş uçakları ve topçular, Avrupa şehirlerindeki birçok tarihi alanı yok ederek Batı Avrupa ülkelerinin mimari mirasını tehlikeye attı. Böylece koruma çabaları tazminat olarak doğmuş, bu da mimari tarih de dahil olmak üzere mimarlıkla ilgili birçok uygulama ve disiplinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Öte yandan, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın yıkıldığı anıları yoktur; ancak savaş sonrası modernleşme ve hızlı kentleşme nedeniyle Türk mimari mirası acı çekti. Mimari akımımız, Türkiye’deki dört bilgi türünden doğmuştur: bina bilgisi, inşaat bilgisi, koruma bilgisi ve mimarlık tarihi. Üç boyutlu bir uygulama üzerine iki boyutlu olarak mimarlık tarihi, kendini mimarlık içinde ayrı bir disiplin olarak farklılaştırmaya çabalarken, aynı zamanda kendisini çoğunlukla sosyal bilimler de dahil olmak üzere diğer bilimsel disiplinlerle ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Bu, mimarlık tarihinin bir tarih dalı mı yoksa mimariye ait olup olmadığı meselesi olmaya devam ediyor.

Uğur Tanyeli: Mimar, Mimarlık Tarihçisi ve Muhalif Bir Yazar...

Uğur Tanyeli

Suut Kemal Yetkin, Celal Esad Arseven, Oktay Aslanapa, Semavi Eyice ve Doğan Kuban gibi sanat tarihçileri Türk mimarisini tarihçiliğinin merkezi bir odağı haline getirerek mimarlık tarihine ilgi duydular. Bugün, Türk mimarisinin çeşitli dönemleri, üslupları ve tartışmaları üzerine çok sayıda mimari tarih çalışması bulunmaktadır. Bir mimar olan Uğur Tanyeli, yıllardır Türk mimarisinin hem konuları hem de nesneleri üzerine yazıyor. Mimari tarihin muhalif figürlerinden biridir ve her zaman Türkiye’deki mimari anlayışı aydınlatır.

Erken dönem

Uğur Tanyeli 1952 yılında Ankara’da orta sınıf bir ailede dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu. Doğumundan kısa bir süre sonra, aile İstanbul’a taşındı ve burada bir mahalleden diğerine sık sık geçeceklerdi, bu da Uğur’un her sınıf için farklı okullara kayıtlı olduğu anlamına geliyordu. Hatta üçüncü sınıfta “rekor” olarak adlandırdığı yılda üç farklı okula gitti.

Liseden mezun olduktan sonra Tanyeli, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne (İTÜ) kaydoldu. Mutlu olmadığı ve mühendis olmak istemediğinin farkına vardı. Bunun yerine okulları değiştirmeye karar verdi ve kayıt için gerekli özel yetenek testini geçtikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’ne kaydoldu.

Mimarlık o zamanlar toplumda uygun bir meslek olarak kabul edilmediğinden mühendislikten mimariye geçiş radikal bir karardı. Güzel Sanatlar Akademisi’nin profesörlerinden biri olan Rebii Garbon, Uğur Tanyeli’nin mühendislikten mimariye geçiş kararını sorguladı. İnşaat mühendisliği Türkiye’deki en prestijli mesleklerden biriydi ve yakın zamana kadar böyle kaldı. İnşaat sektörü halen de mevcut siyasi iradenin desteklemesi ile maalesef lokomotif sektör olarak Türkiye’de geçerliliğini korumaktadır ve inşaat mühendisliği hala geçerli ve yaygın bir mühendislik dalı olarak kabul edilmektedir. Halbuki bilim ve teknoloji konularının ve sanayi üretiminin ana lokomotif sektör olması gerekirken inşaat sektörü sürekli olarak bir balon gibi şişirilmeye pandemi döneminde bile devam edilmektedir.

Akademik hayat

Uğur Tanyeli, lisans öğrencisi olarak yaptığı çalışmalarda mimari tarihçi olmaya karar verdi. Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1976 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Altı yıl orada çalıştı. Maalesef bölüm başkanı Bülent Özer ile bir tartışma yaşadı, asistan olarak görevinden ayrıldı ve doktora tezini geri çekti.

1982’de birkaç ay sonra Tanyeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. 1982-1991 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. 1990-91 yıllarında Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi’nde misafir profesördü. 1991-98 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev yaptı. Haziran 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde profesör olarak atandı. Ağustos 2011’de Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne geçti ve Şubat 2015’e kadar aynı kurumun dekanlığını yaptı. O tarihten Temmuz 2018’e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. . Ağustos 2018’den bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve 1990 yılından bu yana “Arredamento Mimarlık” dergisinin genel yayın yönetmeni.

Yazar

Uğur Tanyeli, Türkiye’de mimari anlayış üzerine eleştirel makaleler ve kitaplar yazmıştır. Türk mimarlığı ve Türk mimarı bağlamında mimarlık meseleleri üzerine yazıyor. “İstanbul 1900-2000: Metropolden Konut ve Modernizasyonu Okuma” (2004), “Turgut Cansever: Düşünen Adam ve Mimar” (2007), “Mimarlık Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (2007) , “Rüya, Yap, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri” (2011), “Geçiş Metni: Osmanlı Yerlerinin İzinde” (2015) ve “Modern Tereddüt: Türkiye ve Dünyadaki Mimar İdeologlar” (2018).


Leave A Reply