Ulaşım Nedir? Ulaşımın Tarihçesi, Gelişimi ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Ulaşım nedir? Ulaşım ile ilgili olarak genel bilgiler ve ulaşımın kısa tarihçesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ulaşım

İnsanların, bir yerden bir yere gitmesi, eşyanın bir yerden bir yere taşınması işidir. Medeniyetlerin gelişmesinde ve birbirine etki yapmasında ulaşımın büyük rolü görülür. Ulaşım araçları geliştikçe insanlar birbirine daha çok yaklaşmış, karşılıklı ilgileri günden güne artmıştır.

İlk insanlar, bir yerden başka bir yere gitmek için, önceleri yaya yürürler, yüklerini de ya sırtlarında taşırlar, ya da çok ağırsa peşlerinde sürüklerlerdi. Yaşlılarını ve hastalarını taşımak için de birkaç kişinin altına girip kaldırdıkları tahtırevanlar vardı.

Ulaşımda en önemli adım atın evcilleştirilmesiyle atıldı. At, hem sırtında insan ve yük taşıyan, hem de arkasında kızağa benzeyen basit arabaları çekebilen bir hayvandı. Bu ilk arabalar, atın iki yanından, arkaya doğru uzatılan iki sırıktan ibaretti. Yükler bu sırığa bağlanır, insanlar, bunun üstüne binerlerdi.

Ulaşımda ikinci önemli adım tekerleğin icadı ile atıldı. Ağır yüklerin altına yuvarlak bir odunun sokulması fikri zamanla tekerleğin ortaya çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak da araba icat edildi. İnsanlar, böylece yüzyıllar boyunca ulaşımda koşum ve binek hayvanları ile arabadan faydalandılar.

Advertisement
ulaşım

Kaynak: pixabay.com

Öte yandan, deniz ve şu yolları üzerinde ulaşım yapılıyordu. İçi oyulan bir ağaç kütüğü deniz taşıtlarının doğmasına yol açtı. Yelken, kürek ve dümenin icadı ile tekneler gelişti, daha sert havalarda daha uzun yolculuklara çıkabilecek hale geldiler.

Bütün bu gelişmelerin insanların günlük hayatında büyük etkisi olmuştu. Endüstri alanında, tarım alanında, kültür ve sanat alanlarında ulaşımın büyük faydası oluyordu. Yeni icatlar ulaşımın yardımı ile uzaklara götürülebiliyor, çeşitli tarım ürünleri bir yerden başka bir yere gönderilebiliyordu. İnsanlar seyahat ederek görgü ve bilgilerini artırıyorlar, böylece başka ülkeler hakkında yeni fikirlerle geri dönüyorlardı.

Bu durum tarihin çok eski çağlarından XIX. yüzyılın başlarına kadar sürdü. İnsanlar çeşitli alanlarda büyük gelişmeler kaydetmelerine karşılık, ulaşım alanında büyük bir ilerleme kaydedememişlerdi. Karada gene attan faydalanıyor, denizde gene kürek ve yelken gücüyle gidiyorlardı. Yalnız aradaki fark, ulaşım araçlarının eskisine nazaran boyca daha büyümüş olmasıydı.

XIX. yüzyılda teknik alandaki gelişmelerin ulaşım araçlarına uygulanması sonucu medeniyet alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Buhar makinasının icadı lokomotifin, daha sonra da vapurların icadına yol açtı. Arkasından iç yakımlı motorlarla, elektrik motorlarının bulunması otomobil ve benzeri çeşitli kara taşıtlarının yapılmasını mümkün kıldı.

Ulaşımda en önemli gelişme hava taşıtlarının icadı ile oldu. XX. yüzyılın başlarında icad edilen uçaklar kısa bir zamanda gelişerek ulaşımın hızlanmasını sağladı. Aynı zamanda önemli bir savaş aracı olan uçak, günümüzün başta gelen taşıma araçlarından oldu. Gezegenler arası ulaşım konusunda son hız çalışan insanlık bu defa uzay mekikleri ve uzayda yolcu taşıyacak cihazların gelişimi için şu an çok başta olmasına rağmen çalışmalarını devam ettirmektedir.

Ulaşım Nedir? – Sözlük Anlamı

Ulaşım : 1. Ulaşma işi
2. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas
“Ulaşım için köprüye aktarılması gereken paralar yola yönlendirilmişti.” – A. Kulin
3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

Advertisement
  • deniz yolu ulaşımı : Liman ve iskeleler arasında deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma işi
  • hava ulaşımı : Hava yolu ulaşımı
  • hava yolu ulaşımı : Hava taşıtlarıyla yolcu, yük vb. taşıma işi

Kaynak – 2

İnsanların, eşyaların ve haberlerin bir yerden bir yere taşınmasıdır. Bir ülkenin gelişmesi, taşıma ve ulaştırmayı gerçekleştirdiği yolların yeterliliğine ve kalitesine bağlıdır. Ulaşımın hayatımızdaki yeri büyük. Bir yerden başka bir yere gitmek istediğimizde yada bir ürünün bizim ayağımıza kadar gelmesi gerektiğinde ulaşıma ihtiyaç duyarız.

Ulaşım kara, hava ,deniz ve demiryolu ulaşımı olmak üzere dört türlüdür. Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenilir olmaya başladı. Ulaşım beraberinde büyük bir sanayi kolu yaratmıştır. Otomobil, vagon, gemi ve uçak üretimi artmıştır.

Tekerleğin bulunuşundan günümüze kadar geçen sürede ulaşımın gelişimi baş döndürücü düzeydedir. Artık otomobil firmaları daha sessiz, daha ekonomik, daha güvenilir ve daha estetik otomobili nasıl üretirim diye düşünüyor.

tren

Kaynak: pixabay.com

Karayolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha pahalı ve tehlikeli olarak bilinmektedir. Denizyolu ve demiryolu ulaşımı ise hava ulaşımına göre daha ekonomiktir. Havayolu ulaşımı içlerinde en hızlı olandır. Ülkemizde bunların hepsi mevcuttur. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz ulaşımına büyük olanak sağlar. Ayrıca bulunduğumuz konum, yani Asya ve Avrupa kıtasının ortasında olmamız, Afrika kıtasına olan yakınlığımız da bu ülkelerin birbirleriyle ve bizimle olan alış verişini kolaylaştırmaktadır. Kıtaları birbirine bağlayan yollar ülkemizden geçer.

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne ulaşım konusunda pek iyi bir miras kalmamıştı. Sadece son yıllarda Almanların girişimiyle yapılan Demiryolu ağı vardı. Kurtuluş Savaşımızda özellikle Batı Cephesi’ndeki savaşların kazanılmasında bu demiryolunun rolü büyüktü. Demiryolu sayesinde, asker ve cephane taşınabilmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu demiryolu ağı genişletildi, yeni karayolları yapıldı. Ulaşımın önemini çok iyi bilen Atatürk, eğer yollar olmasaydı yapılan yeniliklerin en ücra yerlere ulaşamayacağını düşünüyordu. Günümüzde ise yeni yollar, kavşaklar yapılıyor, son model araçlar trafiğe çıkıyor, hızlı tren ve en kaliteli uçaklar alınıyor. İnsanlarımıza ise trafik kurallarına uymak ve çevreyi bilinçsizce kirletmemek kalıyor.


Leave A Reply