Ustalık, Usta, Çırak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

2
Advertisement

İçinde usta, çırak, ustalık , çıraklık geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Ustalık hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Ustalık atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ustalık İle İlgili Atasözleri

 • ***bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)
  yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.
 • ***kabiliyetli çırak ustayı geçer
  yetenekli çırak, ustasından daha usta olur.
 • ***sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
  kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.
 • ***usta maymun kamçı istemez
  işini iyi bilen kişiye zorlama gerekmez.
 • ***usta yanında perende atılmaz
  bir konuda tam beceri kazanmamış olan kişi, o işin uzmanıyla kalkışacağı üstünlük yarışında yenilgiye uğrar.
 • ***ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur
  gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.
 • ***ustanın çekici bin altın
  alanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.
 • ***boynuz kulağı geçmek
  bir konuda daha sonra yetişenler yetenek bakımından eskileri geçmek.
 • ***boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer
  bir konu üzerinde sonradan yetiştikleri hâlde kendilerinden önce yetişmiş olanları geçenler vardır.
Boynuz Kulağı Geçer:

ANAFİKİR: Yeni yetişenler onları yetiştirenleri geride bırakır.

Kuşaklar arasında görüş ve davranış farklılıklarının olması doğaldır. Yıllardan beri bu böyle süregelmiştir. Yeni yetişenler, öncekilerden daha ilerde olmasaydı, uygarlık dediğimiz kavram olmazdı. Önce yetişenlerin açtıkları yolda yeniler gidecek, ama daha yeni düşüncelerle, daha farklı olarak. Toplumun gelişmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Bu düşünceye içtenlikle inanan Atatürk, gençliğe büyük değer vermiş, onları cumhuriyetin bekçisi olarak nitelemiştir.

Ustanın Çekici Bin Altın :

alanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.

Ustanın Çekici Bin Altın Atasözü İle İlgili Örnek Cümleler
 1. Misafirleri ağırlamak konusunda telaş ettiğim sırada annem geldi ve tüm yemekler kısa sürede hazırlandı. Ne de olsa ustanın çekici bin altın eder.
 2. Bozulan makineyi saatlerce tamir edemedim ama ustanın çekici bin altın eder dedim tamirciye götürdüm.
 3. Ustanın çekici bin altın eder çünkü yıllar ona o çekici nereye vuracağını öğretmiştir.
 4. Saatlerdir uğraştığım işi çekici bin altın eden ustası 5 dakikada halletti.

Ustalık İle İlgili Deyimler

 • ***usta elinden çıkmak
  işinin ehli olan bir kimse tarafından yapılmak: Sırtında koyu lacivert, usta elinden çıkmış bir kostüm. -Y. Z. Ortaç.
 • ***çırak almak
  yanında çırak çalıştırmak.
 • ***çırak çıkarmak
  1) bir kimseyi beklediğinden az bir kazançla ortaklıktan uzaklaştırmak; 2) esk. cariye veya odalıkların saray, konak, köşk vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra evlenmelerine veya o yerlerden ayrılmalarına izin vermek.
 • ***çırak vermek
  çırak olarak çalışması için bir iş yerine göndermek: Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler. -S. F. Abasıyanık.

Usta Nedir? Sözlük Anlamı

“Usta”
1. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
“Nöbetçi, ustanın anasına ters ters baktı.” – N. Hikmet
2. Zanaat öğreticisi
3. Zanaatçılar için unvan
“Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi.” – R. H. Karay
4. Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir
“Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi.” – T. Buğra
5. Osmanlı Devleti’nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi
6. Akıl veren veya öğreten kimse
“Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?” – R. H. Karay

 • “usta elinden çıkmak ”
  işinin ehli olan bir kimse tarafından yapılmak
  “Sırtında koyu lacivert, usta elinden çıkmış bir kostüm.” – Y. Z. Ortaç
 • “usta olmak ”
  usta duruma gelmek
  “Birkaç yıl çalışıp usta olduktan sonra ücret alırsın, dedi.” – Halikarnas Balıkçısı
 • “ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur ”
  babamın adı Hıdır, elimden gelen budur
 • “ustabaşı ”
  Bir iş yerinde çalışan ustaların başı olan ve onları denetleyen kimse
  “Ustabaşı Salih Ağa, iri yumruğunu göğsüne vurarak…” – Y. Z. Ortaç
 • “usta işi”
  Eli uz, işinin ehli olan bir kimse tarafından yapılan
  “Bir gün altında imzası, usta işi bir şiir yayımlayarak kendisini avuttu.” – Y. Z. Ortaç
 • “lonca ustası ”
  Lonca başkanı
 • “sohbet ustası ”
  Konuşması zevkle dinlenen ve doyurucu olan, dinleyicileri âdeta büyüleyen kimse
  “Bu sohbet ustası radyo aracılığıyla tüm Türkiye’yi ağzına baktıran bir millî kahve ağabeyi hâline gelivermişti.” – H. Taner
 • “söz ustası ”
  Söz söylemesini bilen veya ağzına söz yakışan kimse

Advertisement

2 yorum

Leave A Reply