Utah Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Utah Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

utahUtah;
Yüzölçümü: 219.932 km2.
Başlıca kentleri: Salt Lake City (merkez), Provo, Ogden, Orem, Sand City.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 45, eyaleti. Batı ABD eyaletlerindendir. Kuzeyden İdaho, Wyoming, doğudan Colorado, güneyden Arizona, batıdan Nevada eyaletleriyle çevrilidir.

Eyalet toprakları, orta bölümde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıradağlarla bölünür. Bu dağ sıralarının en önemlisi, Kayalık Dağlar’ın bir bölümünü oluşturan Wasatch Dağları’dır. Kuzeydoğuda, eyaletin en yüksek noktası, Unita Dağı’nın (4.132 m), dorukları buzul ve karla kaplıdır. Dağlık alanın doğusunda yer alan geniş Colorado Yaylası, güneye doğru uzanır. Vadiler dışında, bulunmayan yayla, engebeli ve taşlıdır. Colorado Irmağı derin kanyonlar açarak yaylayı geçer. Batıda Pleistosen dönemi göllerinin kapladığı alan, Büyük Havza adıyla anılır. Bu göllerinden Bonneville, günümüzde geniş tuzlu bir çöldür. Göklerin, suları buharlaşan göl alanlarında mineral tuzlarının birikintileri görülür. Colorado Yaylası, Colorado’nun yanı sıra, Freemont, Escalante, San Juan; ırmaklar açısından yoksul Büyük Havza’nın bir bölümü ise, Bear, Jordán, Savier ırmakları tarafından akaçlanır. İrili ufaklı birçok gölün en büyükleri, kuzeyde Büyük Tuz Gölü, bu gölün güneybatısında Utah ile ortabatıdaki Savier gölleridir. Utah Gölü’nün suları tatlı olup, ayağı Jordán Irmağı ile Büyük Tuz Gölü’ne dökülür. Yazları sıcak, kışları soğuk geçen karasal iklim gözlenir. Büyük Havza’da çöl koşulları egemendir. Nüfusun % 95’ini Beyazlar, küçük bir bölümünü Zenciler, Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Mormon Mezhebi’nin en güçlü olduğu ABD eyaleti Utah’tır. Halkın % 75’i Mormon Kilisesi üyesidir. Geri kalanlar Katolik, Protestandır.

Tarım, hayvancılık, madencilik temel gelir kaynaklarıdır. Buğday, arpa, yulaf şekerpancarı, patates, yem bitkileri, mısır üretilen başlıca tarım ürünleridir. Petrol, doğal gaz, kömür, altın, gümüş, bakır, kalay, kurşun, berilyum, çinko, kil, tungsten, uranyum, fosfat kayası, önemli yeraltı kaynaklarıdır. Bu kaynakların birçoğunun üretiminde, ABD eyaletleri arasında ilk sıralan alır. Endüstri etkinlikleri, Büyük Tuz Gölü çevresinde yoğunlaşmıştır. Provo, demir-çelik endüstrisi merkezidir.

Tarih. Avrupalıların bölgeye kesin gelişi 1776 yılıyla tarihlenir. İspanyol misyonerleri ve beraberindekiler, Santa Fe ile Utah Gölü arasındaki yolu açtılar. Bu yöre ve çevresindeki geniş alan uzun süre İspanyol denetimi altında kaldı. 1820’de Büyük Tuz Gölü bulundu. Mormonları, 1847’de bölgeye gelmesi, sürekli yerleşimin çekirdeğini oluşturdu, Salt Lake Kenti kuruldu. 1850’de Utah toprağı yönetimi oluşturuldu. Topraklarını yitiren Kızılderililer, Mormonlara saldırdılar. Valker (1853-1854) ve Black Hawk (1865-1868) savaşlarında, her iki taraf da ağır kayıplar verdi. 1857’de, Başkan James Buchanan, Federal birlikleri, Mormonlar üzerine gönderdi. Utah Savaşı ya da Mormon Kampanyası adı verilen bu girişimler sonucu, bölgede düzen sağlandı. 4 Ocak 1896’da, Birleşik Devletler’in 45. eyaleti oldu. Madenciliğin gelişmesi, Pasifik Demiryolları’nın hizmete giresi, Mormonlarla etnik çalışmaları azalttı ve zamanla ortadan kaldırıldı.

1896 Anayasası’nın yürürlükte olduğu eyalette, parlamento, genel oyla 2 yıl için seçilen 75 üyeli Temsilciler Meclisi, 4 yıl için seçilen 30 üyeli senatodan oluşur. Utah, Federal Kongra’de 3 temsilci 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply