Uyarılmış Emisyon Nedir?

0
Advertisement

Uyarılmış emisyon nedir, nasıl olur, özellikleri, çizimi, hakkında bilgi.

uyarilmis-emisyon

Uyarılmış Emisyon; Üst uyarılmış bir E3 enerji seviyesindeki atomların sayısının düşük enerjili E2 enerji seviyesindeki atomlardan daha fazla olduğu hale tersine birikim olayı denir. Bazı elementlerin atomlarında bazı özel enerji seviyeleri vardır. Bu seviyelere çıkartılan elektronlar, burada uzun bir süre (1 saniye gibi) kalırlar. Eğer başlangıçta atomları uyarmak için gönderilen fotonlar çok kısa zaman aralığında gönderilmişse yani kendiliğinden emisyon olmadan uyarma işlemi tamamlanmışsa, atom gurubundaki uyarılmış atomların sayısı alt enerji seviyesindeki atom sayısından daha çok olacaktır. Şekilde E3 enerji seviyesindeki elektron sayısı n3 , E2 enerji seviyesindeki elektron sayısı n2 alınırsa n3 > n2 olur. Bu durumdaki atom grubunun üstüne frekansı V, enerjisi hv = E3- E2 olan foton gönderilirse, bu foton E3 enerji seviyesindeki elektronları alt E2 enerji seviyesine inmeye zorlayacak ve bu iniş sonucunda başlangıçtaki fotonla aynı frekanslı, aynı fazlı bir foton daha yayılacaktır. 2 foton gönderilirse 4 foton, 4 foton gönderilirse 8 foton, olacak şekilde bu olay tersine birikim olayı sona erene kadar yani n3 < n2 olana dek sürer. Bu olayın önemli tarafı, yayınlanmış foton veya dalgaların birbirleriyle ve zorlayıcı foton veya dalgalarla aynı fazda oluşlarıdır. Burada uyarılmış emisyonla çıkan dalgalar aynı fazdadır. Yayınlanan fotonların sayısı n ve yayınlanan her dalganın genliği a ise, toplam şiddet (n.a)² = n² . a² ile orantılıdır.

Atomlarla fotonların etkileşmesinde hem kendiliğinden emisyon hem de uyarılmış emisyon olur. Atomlar tarafından soğurulan foton sayısı n2 ile, uyarılmış emisyon sayısı n3 ile gösterilsin.Eğer n2 > n3 ise hv = E3 – E2 enerjili fotonlarm etkileşimlerinde net bir soğurulma kendiliğinden emisyon olur. Eğer n3 > n2 ise bu hal tersine birikimdir. Bu halde uyarılmış emisyon daha baskın olup, n3 > n2 olduğu sürece fotonlar çoğalmaya devam eder.


Leave A Reply