Uyum, Sapma ve Anomi Nedir?

0
Advertisement

Uyum, Sapma ve Anomi terimlerinin kısaca ve özet halinde açıklandığı her üç terim hakkında kısa bilgilerin verildiği yazımız.

UYUM VE SAPMA

Toplum tarafından benimsenmiş normlara uygun davranma ve normları kabullenme olgusuna “uyum”, toplum tarafından benimsenen normlara çeşitli nedenlerle uyulmaması olgusuna da “sapma” denir.

Uyum ve sapma karşıt anlamlı kavramlardır. Ancak toplumun tüm normlarına uyulmayabilir. Bu da “toplumsal hoşgörü”nün ortaya çıkmasını sağlar. Hoşgörü düzeyi, bireyin toplumdaki statüsüne bağlı olabilir. Bir sınıftaki öğretmen, öğrencilerinin kendisini eleştirmesine izin vermezken, okul müdürü ya da eşinin kendisini eleştirmesine sesini çıkarmayabilir.

Sapmanın Nedenleri:
Toplumsal sapmanın nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte bunlardan biri, çeşitli nedenlerden ötürü grup dışı kalma olgusu, bir diğeri de norm çatışması durumunda bulunan bireyin bunlardan birini uygulayabilmek için, diğerlerine karşı çıkmak zorunda kalmasıdır. Bunun dışında, üyesi olmayı arzuladığı grubun normlarını önceden benimseme ve özlenen gruba katılım gecikirse bu da sapma nedeni olabilir. Sapma, bir de toplumun temel değerleri ile bireyin bu değerleri gerçekleştirmek için sahip olduğu araçlar arasındaki uyuşmazlık ve çatışmalardan kaynaklanabilir.

KURALSIZLIK (ANOMİ)

Durkheim, toplumsal kuralların gücünün azalması veya yetersizliği sonucunda bireyin davranışlarıyla değer sistemleri arasındaki uyumun bozulmasına ve toplumsal dayanışmanın zayıflamasına kuralsızlık (anomi) adını vermektedir.

Kuralsızlığın yaygınlaştığı bir toplumda sorumsuzluk duygusu zayıflar, toplumsal ilişkiler biçim değiştirir, yönetime olan güven sarsılır, toplumsal değerlere olan bağlılık azalır

Advertisement

Anomi, “kuralları geçerliliğini yitirmiş ve herkes tarafından benimsenecek yeni kuralları yaratamamış bir toplumda, bireyleri toplumsal bütüne bağlayan bağların kopması hali” olarak tanımlanabilir.

Anomi, kişisel ve toplumsal çözülmeye yol açar.Toplumsal çözülme, toplumsal kurallara karşı kayıtsızlığın yaygınlaşması demektir.


Leave A Reply