Osmanlı Padişahı Sultan V. Murat Hayatı ve Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı padişahı V. Murat ile ilgili bilgiler. Osmanlı sultanlarından V. Murat döneminde yaşanmış olan siyasi olaylar, antlaşmalar ve savaşlar

Osmanlı Padişahı Sultan V. Murat

V. Murat, Osmanlı padişahı (21 Eylül 1840 İstanbul-29 Ağustos 1904 İstanbul). Padişahlık dönemi: Mayıs-Ağustos 1876. Babası Abdülmecit, annesi Şevkefza Sultan’dır. İyi bir eğitim gördü. 1861’de babasının ölümü üzerine tahta geçen amcası Sultan Abdülaziz döneminde veliaht oldu. Abdülaziz ile birlikte Mısır ve Avrupa gezilerine katıldı. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile yakın ve iyi ilişkiler kurdu.

Onların düşüncelerinden etkilendi. Yenilik yanlılarıyla görüşmeler yaptı, çalışmalarını izledi. Bu arada devletin durumu bir çıkmaza doğru ilerliyordu. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa israfçı bir tutum izliyordu. Bu yüzden dışarıdan alınan borçlar ödenemez olduğu gibi, İstanbul’da bulunan Rus elçisi İgnatiyev’in Mahmut Nedim Paşa ile yakın ilişkiler kurması sonucu, ülkede Rus etkinliği ciddi boyutlara vardı, pek çok kişi bundan tedirgin olmaya başladı.

Abdülaziz’in saltanatından hoşnut olmayanların sayısı da giderek artarken Hüseyin Avni Paşa, Abdülaziz tarafından sürgüne gönderildiği için muhalifler arasında yer aldı.

Mithat Paşa ise, meşruti bir yönetim kurulmasından yana çalışmalara başladı. Medrese öğrencilerinin çıkardığı olaylar üzerine, Mahmut Nedim Paşa sadrazamlıktan alındı, yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi. Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa’yı serasker, Hayrullah Efendi’yi şeyhülislam yaptı.

Mithat Paşa’yı da Meclis-i Aliye’de görevlendirdi. Çeşitli kabalık ve taşkınlıkları görülen Abdülaziz’in tahttan indirilmesine ve yerine Murat’ın padişah yapılmasına karar verildi. 29 Mayıs 1576 günü, Dolmabahçe Sarayı’nda, harbiye öğrencileri ve donanmanın abluka altına aldığı Sultan Abdülaziz, Osmanlı tahtından indirildi ve Topkapı Sarayı’na götürüldü. Daha sonra Feriye Sarayı’na taşındı. Yenilik yanlısı olan Şehzade Murat, Osmanlı padişahı oldu. Bu değişim, başta Türk aydınları olmak üzere, İngiltere ve Fransa’da da olumlu karşılandı.

Advertisement

Saltanat değişikliği ve kendisinin tahta çıkarılması sırasındaki bazı olayların etkisi, duyarlı bir kişi olan V. Murat’ın sinirlerini iyice yıprattı. Bu arada Feriye Sarayı’nda Abdülaziz’in ölüm olayı, onu daha çok üzdü, giderek delilik derecesine varan sinir bozuklukları göstermeye başladı. Bu gelişmeler dolayısıyla V. Murat’tan umut kesilince, veliaht olan Abdülhamit Efendi’nin tahta çıkarılması kararlaştırıldı. II. Abdülhamit Osmanlı tahtına çıkarılınca, 93 gün süren bir saltanattan sonra V. Murat, Çırağan Sarayı’na götürüldü. Burada hastalığı bir süre devam etti.

Çırağan Sarayı’na düzenlenen baskın üzerine V. Murat’ın gözaltı durumu daha sıkı bir biçimde sürdürüldü. 28 yıl sürekli Çırağan Sarayı’nda yaşadı ve bu sürenin 4 yılı dışında zihinsel bozukluğu sürdü. Vasiyeti gereği Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı Haziresi’ne gömüldü. Daha sonra II. Abdülhamit’in isteği üzerine, Yeni Cami Türbesi’nde yatan annesinin yanına taşındı.


Leave A Reply