Vakit İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları Açıklamaları, Zaman Konulu Atasözleri

0

İçinde ve anlamında vakit, zaman kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Vakit, zaman ile atasözlerinin, deyimlerin anlamları ve açıklamaları

vakit zaman atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Vakit Zaman İle İlgili Atasözleri

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
  değerli bir şeyden her zaman istenilen verim alınmaz.
 • fırsat her vakit ele geçmez
  fırsat insanın eline çok seyrek geçtiği için çıkan fırsat iyi değerlendirilmelidir.
 • vakit, nakittir
  zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır.
 • vakitsiz öten horozun başını keserler
  her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen sözler büyük zararlara yol açabilir.
 • aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.
 • her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
  istenilen şeyi kolayca elde etme imkânı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır.
 • her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez
  olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.
 • sakla samanı, gelir zamanı
  gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.
 • zaman sana uymazsa sen zamana uy
  yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.
Vakit Nakittir:

ANAFİKİR : Zaman paradan daha değerlidir. Zaman sürekli akıp giden bir nehir gibi durmadan geçer. Onu belirli bir yerde; danımızın istediği bir anda durdurmaya gücümüz yetmez. O yine geçer de geçer. Geçerken de beraberinde birçok şeyi götürür gider. Beraberinde götürdüğü, bazen bir gençlik, bazen acı tatlı olaylar, bazen de asla hatırlamak istemediğimiz kötü anılardır. Her insanın yaşayabileceği zaman süresi de sınırlıdır. Bunu düşünen kişi zamana paradan daha çok değer verir, onun küçük bir anını bile boşa geçirmemeye çalışır. Kaybolan para zaman içinde tekrar geri getirilebilir, ama kaybolan zamanı hiçbir güç geri getiremez.

Elden Gelen Öğün Olmaz O da Vaktinde Bulunmaz:

ANAFİKİR : Kişi kendi kazancına güvenmeli, ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamalıdır.

Herkes kendi yaşamını kendisi kurmalı, kendi çabası sonucu elde ettikleriyle geçimini sağlamalıdır. Başkalarına güvenerek, yardım umarak yaşamak doğru değildir. Çünkü hiçbir yardım sürekli olamaz. Yalnız yardıma bel bağlayanlar, kısa bir süre içinde pişman olurlar. Yardımsız yaşamak onurlu yaşamak için temel kuraldır. Kendi kazancımızın bir parçası bile, yardımla elde edilen bir yığından her zaman iyidir.

Vakit Zaman İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • fırsat her vakit ele geçmez
  ‘fırsat insanın eline çok seyrek geçtiği için çıkan fırsat iyi değerlendirilmelidir’ anlamında kullanılan bir söz.
 • işten güçten vakit bulamamak
  çok yoğun çalıştığı için zaman ayıramamak.
 • kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak
  önemli işler yüzünden başka işlere yetişememek.
 • vakit geçirmek
  oyalanmak, uğraşmak.
 • vakit kazanmak
  1) bir şeye ayrılan süreyi azaltmak; 2) karşı tarafı oyalayarak kendi hazırlanma süresini uzatmak.
 • vakit öldürmek
  zamanı yararsız, gereksiz işlerle veya iş yapmadan geçirmek: ‘Fakat sandal sahibi olur olmaz zaten yarı keyif, yarı kazanç için vakit öldürdüğü balıkçılık sanatında karar kılmıştı.’ -S. F. Abasıyanık.
 • vakit saat aramamak
  zamana hiç aldırmamak: ‘Sabah, öğle, akşam gibi hani vakit saat aradıkları yok.’ -B. Felek.
 • aman zaman bilmemek
  fırsat vermemek.
 • aman zaman dedirtmemek
  aman vermemek.
 • (bir şeyin) zamanı geçmek
  1) o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak; 2) mevsimi geçmek.
 • evvel zaman içinde, kalbur saman içinde
  ‘çok zaman önce’ anlamında bir tekerleme.
 • gel zaman git zaman
  ‘aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra’ anlamında kullanılan bir söz: ‘Gel zaman git zaman bu kadının bir kızı olmuş.’ -E. Şafak.
 • kaç zamandır
  ‘belirsiz fakat çok zamandan beri, çoktan beri’ anlamında kullanılan bir söz.
 • üstünden (şu kadar zaman) geçmek
  aradan herhangi bir zaman geçmek.
 • zaman almak
  sürmek, devam edip zamanı geçirmek.
 • zaman bırakmak
  bir iş için süre ayırmak.
 • zaman ile yarışmak
  hızlı hareket etmek.
 • zaman kazanmak
  vakit kazanmak.
 • zaman kollamak
  1) bir işin sırasını beklemek; 2) uygun bir fırsat beklemek.
 • zaman öldürmek
  boş şeylerle vakit geçirmek.
 • zaman tanımak
  1) bir iş için yeterli zaman vermek; 2) bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.
 • zaman vermek
  bir iş için belli bir süre ayırmak.
 • zamana uymak
  davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak.
 • zamanı avlamak
  uygun zamanı bulmak: ‘Nihayet yalnız kaldığım bir zamanı avlayarak yanıma yaklaşıyor.’ -R. N. Güntekin.
 • zamanı dolmak
  bir iş için ayrılan süre sona ermek.
 • zamanı geçirmek
  oyalanmak: ‘Kaybolmuş şeyleri bulurum ama sen zamanı geçirmişsin, saatini bulamadım.’ -A. Ş. Hisar.
 • zemin ve zamana uygun
  konuya, içinde bulunulan şartlara uygun.

Vakit Nedir? Sözlük Anlamı

“Vakit” 1. Zaman
“Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te.” – Y. K. Beyatlı
2. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler
“Yemek vakti. Şimdi bunun vakti değil.”
3. Çağ
“Vaktin bilginleri.”
4. Belirlenmiş olan zaman
“Kâhya, vakit gayri Süleyman, haber saldık gelecekler, pamuklar da kıvamına geldi, demişti.” – S. Kocagöz
5. Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde “iken” anlamı veren bir söz
6. Geçim, para bakımından elverişli durum
“Onun bu kadar para vermeye vakti yok.”

 • “vakit geçirmek ”
  oyalanmak, uğraşmak
 • “vakit öldürmek”
  zamanı yararsız, gereksiz işlerle veya iş yapmadan geçirmek
  “Fakat sandal sahibi olur olmaz zaten yarı keyif, yarı kazanç için vakit öldürdüğü balıkçılık sanatında karar kılmıştı.” – S. F. Abasıyanık
 • “vakti olmak ”
  yapılması için yeterli zaman bulunmak
 • “vakti olmamak ”
  bir kimse veya iş için ayıracak zamanı olmamak
 • “vakit kazanmak ”
  1. bir şeye ayrılan süreyi azaltmak
  2. karşı tarafı oyalayarak kendi hazırlanma süresini uzatmak
 • “vakit nakittir”
  “zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz
 • “vakti saati gelince ”
  zamanı gelince
 • “vakti gelmek ”
  . ölmek üzere olmak, ölümü yaklaşmak
  2. zamanı gelmek, süresi dolmak
 • “vakitler hayrolsun ”
  “vaktinizi güzel geçirin, mutlu olun” anlamında kullanılan bir selamlama sözü
 • “horoz vakti ”
  Sabahleyin
 • “seher vakti ”
  Seher
  “Seher vaktine yakın uyanmışım.” – N. F. Kısakürek
 • “kuşluk vakti ”
  Kuşluk
  “Kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin.” – R. H. Karay
 • “zeval vakti ”
  Öğle vakti
 • “iftar vakti ”
  Ramazanda oruç açma zamanı, iftar, iftar zamanı
 • “ahir vakit ”
  İnsan ömrünün son yılları
  “Ahir vaktinde sıkıntı çekti.”
 • “vaktikerahet ”
  Kerahet vakti

Leave A Reply