Vankulu Mehmet Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış bir din adamı ve aynı zamanda bir Türk bilgini olan Vankulu Mehmet Efendi ile ilgili bilgiler.

VANKULU MEHMET EFENDİ (Ölümü 1592)

Cevherî’nin «Sahhah» veya «Sehah» adlı Arapça lügatini Türkçeye çevirmiş ünlü bir Türk bilginidir. Naima asıl adının Mehmedül Vanî olduğunu yazıyor. Soyca Vanlı’dır. Vankulu (Vankolu) lâkabı da bundan gelmiştir.

Vankolu Mehmet Efendinin, Arapça’dan Türkçe’ye çevirdiği lügat, İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı kitaptır. Bu lügat iki büyük cilt halinde yayınlanmıştır. Mehmet Efendi’nin bundan başka «Dürer Haşiyesi» ve «Tercihi Beyyinat» adlı eserleri ve Gazali’nln «Kimyayı Saadet» adlı eserinin çevirmesi de vardır.

Vankolu Mehmet Efendi medreselerde okumuş, müderrislik ve müftülük ettikten sonra sırası ile Manisa, Selanik, Kütahya kadılıklarında bulunmuştur. Son olarak kadılık ettiği Medine’de ölmüştür.

Advertisement

Leave A Reply