Vatan ile İlgili, Vatan Sevgisini Anlatan Kompozisyon. Vatanımızı neden sevmeliyiz?

4
Advertisement

Vatan ile vatan sevgisi ile ilgili kompozisyon. Vatanımızı neden sevmeliyiz? Vatan insana kişiye ne anlam ifade etmeli konuları ile ilgili yazı / kompozisyon

Vatan İle İlgili Kompozisyon

VATAN SEVGİSİ – İNSANLIK SEVGİSİ

Vatan nedir, bir halkın üzerinde yaşadığı bir toprak parçasından öte o toprak parçasına kültürü ile kazıdığı değerlerin toplamına vatan denir. Vatan demek yurt demek vatan demek memleket demektir.

Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için belki de yüzyılların geçmesi gerekmektedir. Bazı topraklar salt bir halkın çoğunluğu oluşturması ile vatan toprağı olurken bazı topraklarda bir çok farklı coğrafya ve kültürden insanın bir araya gelmesi ile oluşmuş bir kozmopolit yapının eseri olarak da vatan olabilmektedir. Amerika ve ülkemiz belki de bu tarz vatan kavramına en iyi örneklerdir.

Türk milletinin vatan sevgisi gerçekten ortalamanın üzerindedir. Vatanımızı memeleketimizi ülkemizi çok severiz. Dedelerimizin yapmış olduğu savaşları ve fedakarlıkları her zaman minnetle anan onların mirasına toz kondurmayan bir ülke bir toplum olarak yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe iç ya da dış düşmanların hiçbirinin bozgununa uğramayız.

Vatan sevgisi adı altında bu vatan topraklarına göç etmiş ya da geçici olarak gelmiş kişilere de ayrımcı davranışları da kabul edemeyiz. Bu tarz davranışlarda insanlık onuruna aykırı ne ahlak ile ne de başka hiçbir kavram ile açıklanamayacak durumlardır.

Advertisement

Atatürk’ün ışığında bilimin ve akılcılığın yolunda gittiğimiz müddetçe hem vatanını seven hem de değişikliklere farklı insanlara müsahama gösteren ve onlarla birlikte kardeşçe yaşamayı bilen fertler olarak yaşayabileceğimize inanıyorum.

——————————————————-

TÜRKLÜĞÜN GELECEĞİ

Dünyada, ulusunun geleceğine ait görevlerini bitirmiş hiçbir devlet adamı yoktur. Özellikle, egemenliğini kazanmak için yedi düvelle savaşan bir ulusu kurtaranın işleri o kadar çoktur ki, onları bitirebilmek için yüzyıllar yetmez.

«Ulusumuzu bu yüzyılın uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.» diyen bir kurtarıcı, omuzlarına çok büyük bir yük almış demektir. Savaştan yeni çıkmış, bu yüzyılın uygarlık düzeyinin çok altında bir ulus için böyle konuşmak, pek kolay olmasa gerek. Atatürk, bu güç işleri başarabilmek için insan üstü bir çaba harca mış, ulusunu, birçok bakımlardan şaşılacak bir düzeye getirmiştir. Fakat her ölümlü gibi, o da, görevlerini bi-tiremeden aramızdan ayrılmıştır.

Biz, Ata’mızın izinden gidip, yapmak istediklerini mutlak gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizden sonra gelenlere de: «Biz, türklüğün geleceğine ait görevlerimizi bitiremedik; sizler onları tamamlıyacaksınız.» diyerek gönül rahatlığı ile bu dünyadan ayrılacağız.

Vatan İle İlgili Kısa Kompozisyon

TÜRKİYEM, CENNET VATANIM

Advertisement

Bu kutsal topraklar, Anayurt, güzel vatan, bizden çok şey beklemektedir. Bizim varlığımız onu yüceltecek ve yaşatacaktır. Çünkü vatan, her şeyini, umudunu, geleceğini, kaderini, bizlere bağlamıştır.

Türk Gençliği canlı, uyanık, çalışkan olduğu sürece o, ilerleyip yükselecektir. Hiçbir yabancı, ona, kötü gözle bakamayacak, hiçbir kuvvet onu yok edemeyecektir. Niyeti bozuklar, karşılarında iman dolu göğsü ile Türk Gençliğini bulacaklardır.

Atalarımız, bu eşsiz vatan için gerektiği an kanlarını sel gibi akıtıp, onun kara bağrına girmediği bir şeref saymışlardır. Bizler de bu uğurda her an canımızı vermeye hazırız.

Vatan için, onu geleceği için yaşamak, bizim en büyük görevimizdir. Biz yaşamalıyız ki onun yaraları sarılsın, dertlerine çare bulunsun.

Bu vatan ancak bizim yaşamamızla güzelleşecek, bayındır olacak, bu yüzyılın uygarlık düzeyine çıkacaktır. Türk gençliği el ele verip çalışmalı, çok çalışmalı, kendisine inananlara layık olduğunu göstermelidir.


4 yorum

  1. Çok işime yaradı teşekkürler ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Leave A Reply