Vatan Sevgisi Hakkında Kompozisyon Örnekleri, Vatan Sevgisi Yazıları

0
Advertisement

Vatan sevgisi nedir? Vatan sevgisi nasıl olmalıdır? Vatan sevgisi konusu ile ilgili olarak yazılmış yazı / kompozisyon örnekleri.

Vatan Sevgisi

Vatan Sevgisi Hakkında Kompozisyon

Vatan

Vatan nedir? Önce bu konuyu irdelemek gerekir! Vatan insanların doğup büyüdüğü yaşadığı toprağa denir. Çok basit gibi gözüken bu tanım aslında bir insanın bir toplumun tüm hayatını kapsayan oldukça önemli bir kavramdır.

Vatan sevgisi de o topraklarda yaşayan yani o vatana ait olan insanların içgüdüsel olarak geliştirdikleri bir olgudur. Hiç kimse dünyanın neresinde olursa olsun kendi vatanı için kötü düşünmez isteyerek bilerek kötü kararlar almaz. Vatan sevgisi kutsaldır ve bu tüm insanlar için geçerlidir.

Biz Türkler’de ise vatan sevgisi daha bir farklıdır. Bunu muhakkak kabul etmemiz gerekir. Dünyada Türkler kadar vatanını seven vatanına bağlı bir ulus bulmak çok da kolay değildir. Zaten vatanına bağlı olmayan vatan sevgisinden yoksun olan uluslar zaman içerisinde tarih sayfasına gömülüp asimile olup unutulup gitmişlerdir.

Türklerin tarihine bakacak olursak eğer vatan için nice savaşlar yaptığımız nice destanlar yazdığımız görülecektir. Yakın tarihimizin ne canlı örnekleri ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanmış olduğumuz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarıdır. Bu savaşlarda vatan sevgisi ile yol olan Türk ulusu tüm emperyalist devletlere karşı gelerek büyük askeri ve siyasi zaferler kazanmışlardır.

Advertisement

Bu vatan kolay kurtulmamış kolay kazanılmamıştır. Bu vatanın devamlı suret ile bizlere yani bu toprağın insanlarına ait olabilmesi için bilimin, insanlığın ve Mustafa kemal Atatürk’ün izinden gitmek zorundayız. Yoksa sömürü altında yaşayan vatanı dahi olmayan bir ulus bir millet olarak kalma tehlikesi yaşamaya başlarız. Tabii ki böyle bir şey asla olmayacaktır çünkü toplumumuz vatan sevgisi aşılanmış bir toplum olarak sürekli olarak büyüyüp gelişmektedir.

Vatan kutsaldır diyen gençler vatan sevgisi ile yanan insanlar bu topraklarda olduğu müddetçe ilelebet bağımsız, hür ve insanca yaşamaya devam edeceğiz.

BU YAZI NKFU.COM İÇİN YAZDIRILMIŞTIR, KOPYALAYIP YAYINLAYANLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM YAPILIR.

VATAN SEVGİSİ – Kompozisyon 2

1873 Yılının ılık bir bahar gecesiydi. Namık Kemal‘in «Vatan Yahut Silistre» adlı oyunu ilk kez seyircilere gösterilmişti. Son perde kapanınca, tiyatroyu dolduran halk, avuçlarını patlatırcasına alkışlamaya başladı. Çünkü yazarın vatan tutkusunu dile getiren yapıtı seyirciyi heyecanlandırmıştı. Fakat devrin baskılı idaresi, halkın aşırı alkışını bile çok görüyordu. Hele vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun yayılması istenilir şey değildi.

Böylece Namık Kemal, tutuklanıp sürüldü; oyun da yasaklandı. Baştakiler, halkın kalbinde yanan vatan sevgisini söndüreceklerini umuyorlardı. Fakat bir kez coşan halk, kolay kolay durdurulamazdı. Çünkü onlardaki Vatan sevgisi, çok öncelerden, atalarından geliyordu. Oyun, bu sevgiyi körüklemeye yaramıştı.

Vatan, ortak çıkarlarımızın toplandığı, sorunlarımızın çözümlendiği, her köşesinde anılarımızın bulunduğu bir yuvadır; bir ana kucağıdır. Böyle bir sevgili için gerekirse seve seve ölüme gidilmez mi?

Advertisement
  • «Gel kardeşim, annen sana muhtaç, ona koşmak,
  • Koşmak ona, kurtarmak o bibahtı vazifen.
  • Karşında göğüs bağır açık, ölgün, yatıyor bak,
  • Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven.»

diyen şair, yerden göğe kadar haklıdır. Vatan, böyle sevilen, böyle kutsal bir varlık olmasaydı, uğrunda bu kadar kan dökülür müydü? Bu kutsal varlığı sevmek ve kalkındırmak en yüce görevimizdir.

Vatanımızın bize ihtiyacı olduğunu biliyoruz; omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun büyüklüğünü de biliyoruz. Onu, bu yüzyılın uygarlık düzeyine çıkartmak için gece gündüz çalışacak, gerektiği an uğrunda öleceğiz. Vatanım için verecek bin canım olsaydı, binini de vermekte hiç duraksamazdım. Yeter ki o yücelsin, o yaşasın.

VATAN – Kompozisyon 3

Vatan, insanın doğup büyüdüğü yerdir. Vatanı nasıl anlatmalı? Sadece adı aşk, kıskançlık ve gururla karışık, bilinmeyen ani bir ateşle ruhları dolduran bu hazineyi birkaç kelimeye nasıl sığdırmalı? Vatan! Vatan! Vatan!

Yani çocukluğun ilk izlenimleri; büyükannelerin, büyükbabaların hatıraları ve onların büyük bir ilgiyle dinlenilen masalları; dünyaya gelen bir insanla, onu kucaklayan toprak arasında karşılıklı ilk tebessüm, anadilinin tatlı mırıltıları, aynı tepelerin, aynı vadilerin ve aynı gökyüzünün uzun zaman ve hep aynı zevkle seyredilmesi… Vatan!

Bir hikaye sayfası üzerinde bir kalbin ilk çarpıntıları, genç bir insanın esrarengiz bir varlığa, onu sevdiğini ifade eden ilk yeminleri, nihayet ona hizmet etmenin verdiği gurur; mesut ve huzur dolu bir ihtiyarın torunlarının gününü görmesi ve kabrinde kendisini bir yabancının rahatsız etmeyeceğine dair duyduğu itimat. Vatan!…

Savaş meydanlarında bitap düşmüş yüzlerce elin, ateş ve ölüler arasında canlarını yitirme bahasına da olsa yere bırakmadıkları bayrak; Vatan!

Büyük bir memleketin bağımsız topraklarında hür adımlarını çınlatan bir halk; bütün bunlar hatta daha fazlasıyla ve mükemmel bir ifadeyle, Yaradanın insan kalbine bahşettiği en aziz ve en kutsal şeylerin toplandığı yerdir.


Leave A Reply