Venezuela Hakkında Coğrafi Bilgiler ve Venezuela’nın Kronolojik Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Venezuela – Venezuela ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu ve ayrıca Venezuela’nın kronolojik tarihi hakkında bilgiler.

Venezuela Bayrağı

Kaynak : pixabay.com

  • Yüzölçümü: 912.050 km2.
  • Başkenti: Caracas.
  • Dil: İspanyolca, İngilizce, Kızılderili dilleri,
  • Din: Hristiyan (% 95 Katolik, % 3 Protestan)
  • Para birimi: 1 Bolivar = 100 centimo.
  • Başlıca kentleri: Baravisimeto, Maracaibo, Valencia, Marccay, Petare, Ciudad Guyana, San Cristobal.

Güney Amerika’da devlettir. Güney Amerika’nın kuzeyinde; kuzeyden Karayip Denizi, doğudan Guyana, güneyden Brezilya, batıdan Kolombiya ile çevrilidir, Karayip Denizi’nde, en büyüğü Margarita olan 72 adayı da içerir. Karaib Deniz kıyı şeridi 3.200 km’dir.

Yüzey Şekilleri;

Ülkenin kuzeydoğu ucunda büyük, bir delta oluşturarak Atlas Okyanusu’na dökülen Orinico Irmağı’nın aşağı çığırı, Venezuela’ yı diyagonal olarak iki büyük bölgeye ayırır: Kuzey-kuzeybatı, doğu-güney. Tüm Güney Amerika boyunca uzanan Andlar, denize açılan Maracibo Gölü’nü kuşatan iki çatal (Sierra de Perija ve Cordillera de Merida) biçiminde ülkenin kuzeybatısında başlar. Kıyıya ulaşan doğudaki dağ sırası (Cordillera ve Merida), doğuya doğru ilerleyerek, başkent Caracas’ın yer aldığı Federal Bölge’ye ulaşır, Cordillera Merida üzerindeki Bolivar Doruğu (5.010 m), ülkenin en yüksek noktasıdır. Ülkenin iç kesimlerinde, Orinoco’ya kadar uzanan Llanos Ovası yer alır. Orinoco’nun güneyinde Guyana Yaylası, Yüzölçümün yaklaşık % 40’ını kaplar. Llanos Ovası’nı aşan Caroni, Caura ırmakları, Orinoco’nun en önemli kollarıdır. Caroni Irmağı’nın doğuşunda Auyan Tepuy Dağı’ndan dökülen Angel Çağlayanı (979.7 m), dünyanın en büyük çağlayanıdır. Karaib Denizi’nden 32 km içerideki Valenoia, ülkenin Maracaibo’ dan sonraki büyük gölüdür.

İklim;

Sıcaklık, yükseltiye bağlı ola rak değişmesine karşın, genelde ekvatoral bir iklim gözlenir. Tüm düzlüklerde sıcaklık yıl boyunca 25-30°C arasındadır. Deniz düzeyinden 920 m yükseltideki Caracas’ta bu değer 19°C (ocak) -21°C (temmuz) arasındadır. Yükselti arttıkça, yaz-kış arasında sıcaklık farkı 10°C’ye kadar çıkar. Yağışlı dönemi mayıs-kasım arasında olmasına, kışın yağışa az rastlanmasına karşın, yağış dağılımı düzensizdir. İç kesimde Andlar Bölgesi, en çok yağış alan yöreyi oluşturur. Yıllık ortalama yağış tutarı Cordillera de Merida’da 1.744, Caracas’ta 826, Maracaibo’da 571 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Yüzölçümün % 45’ini ormanlar kaplar. Tropikal ormanlarda sedir, maun, kapok, hurma, mangrov, yaban kauçuğu gibi ağaç türleri, zengin birer kereste kaynağı oluşturur. Ülkede yaşayan hayvanların çoğu, tropikal kuşak hayvanlarıdır: Jaguar, puma, maymun, karıncayiyen, kayman, tapir ve timsah, tembel hayvan, iguana, boa yılanı, anakonda, geyik, ayı. Balıkçıl, ibis, ördek gibi kuş türlerinin yanı sıra, pek çok avkuşu yaşar. Irmaklarda piranha, elektrikli yılanbalığı; kıyı sularında denizayısı ve yunusbalığı en sık görülen türlerdir.

Ekonomisi;

Tarım ve Hayvancılık.

Ülkede, 3 farklı bölge gözlenir: Tarım alanları, otlak ve çayırlar, ormanlar. Tarımsal üretim, iç tüketimi karşılayacak düzeydedir. Kahve, tütün, kakao, şekerkamışı, mısır, pirinç, buğday (Andlar’da), pamuk, fasulye, kenevir, muz, kauçuk, vanilya, tonka, başlıca ürünlerdir. Ekili alanların yansı küçük çiftçiler tarafından işlenir.

Advertisement

Hayvancılık (sığır, domuz, koyun, keçi), kümes hayvancılığı (tavuk, horoz, hindi), balıkçılık, ekonomik açıdan değer taşır. Canlı hayvan varlığı (kümes hayvanlarıyla birlikte) 75 milyon, yıllık balık üretimi ise 275 bin tondur. Endüstri. Petrol arıtma ve işleme, kimya, demir-çelik, alüminyum, yapay gübre, çimento, kâğıt, otomotiv, başlıca ağır endüstri etkinlikleridir. Ancak, dokuma, deri, sigara, besin gibi geleneksel dallar günümüzde de önemini korur. And ülkeleri arasında ekonomik işbirliği ve gelişimini amaçlayan And Grubu’nun en güçlü üyesi olmasına karşın, düşük işçi ücretleri, yüksek enflasyon, grevler, endüstri sektörünün en önemli sorunlarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin % 70’i hidroelektrik santrallarından sağlanır. Caracas, Ciudad Guyana, Matanzas, Valencia, Maracay, büyük endüstri merkezleridir.

Maracaibo - Venezuela

Maracaibo – Venezuela (Kaynak : pixabay.com)

Doğal Kaynaklar.

En önemli doğal kaynak petroldür. Maracaibo Gölü ve çevresi (ülke üretiminin 3/4’ünü karşılar) ile Orinoco Bölgesi’dir. OPEC üyesi olan ülkenin, yıllık üretimi 100 milyon ton dolayındadır. Doğal gaz, boksit (Guyana Bölgesi), altın (Bolivar Eyaleti, el Callao), elmas (Amazon toprakları), fosfat (Falcon Eyaleti), sülfür (Sucre Eyaleti), demir filizi (Bolivar Eyaleti), nikel, bakır, pirit, kömür, manganez, öteki doğal kaynaklardır.


Venezuela’nın Kronolojik Tarihi

13.000 M.Ö. C. Yerli halklar.
Yiyecek aletlerinin ve avcılık öncülerinin karbon tarihlemesi, insanları batı ve kuzeybatı Venezuela’ya MÖ 13.000 gibi erken bir tarihte yerleştirir. Bu yerli halkların sayısı bir milyonu buluyor ve Caribs, Auaké, Caquetio, Mariche ve Timmoto-Cuicas gibi kabilelerde yaşıyor.

1498 Christopher Columbus, Paria Körfezi’ni keşfetti.
İtalyan kaşif Kristof Kolomb , 1498’de Amerika’ya yaptığı üçüncü yolculuğunda Paria Körfezi’ni keşfetti. Venezuela’nın doğu kıyılarındaki sığ iç denizi bir cennet olarak kabul ediyor ve bugün hala kullanılan “Tierra de Gracia” ifadesini kullanıyor.

1499 Venezuela Seferi ve Venezuela İsminin Kaynağı
Ertesi yıl, İspanyol kaşif Alonso de Ojeda, Columbus’tan izin almadan aynı sahile bir sefer düzenler. Bölgeye, kazıklar üzerindeki evlerin “küçük bir Venedik“i anımsatması ya da yerlilerin “Veneciuela” demesi nedeniyle Venezuela deniyor.

1522 İspanyol kolonizasyonu.
Venezuela’daki İspanyol kolonizasyonu, 1522’de günümüz Cumaná’daki ilk kalıcı Güney Amerika yerleşimiyle başlar. Guaicaipuro ve Tamanaco gibi yerli liderlerin direnişine rağmen koloniler kuzeydoğu kıyısı boyunca yayıldı. Mağlup edilen kabileler ve liderler yer isimleriyle anılır.

Advertisement
Caracas - Venezuela

Caracas – Venezuela (Kaynak : pixabay.com)

1567 Carakas Şehri Kuruldu
Kıyı şeridinin tam ortasında yer alan Caracas, 1567 yılında kurulmuştur. Merkezi konumu, verimli toprakları, hoş tropik iklimi ve dağlar arasındaki bir vadide doğal savunması nedeniyle önemli bir yer haline gelmektedir.

1775 Kolonilerin genişlemesi.
İspanyol yerleşimciler, 1775’te organize Makiritare direnişiyle karşılaştıklarında Orinoco Nehri boyunca iç bölgelere doğru ilerlemeye başlarlar. Ticaret yerli kahve, kakao, mısır ve yucca’ya dayanır ve Los Llanos’un ovalarının çoğu geçimlik ve kalıcı tarım yoluyla yetiştirilir.

1777 Venezuela Genel Kaptanlığı.
1777’de Venezuela’daki kolonilere daha fazla özerklik sağlamak ve siyasi, askeri, mali ve adli konularda birleşik bir hükümet sunmak için yeni bir idari bölge oluşturuldu.

5 Temmuz 1811 Venezüella bağımsızlığı.
Francisco de Miranda liderliğindeki bir dizi ayaklanma, 5 Temmuz 1811’de bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Ulusal bayrak, toprağın zenginliğini temsil eden sarı, deniz için mavi ve kan dökülmesi için kırmızı ile sunulur. Doğal afetler ve yerli isyanlar ilk iki Venezüella cumhuriyetini bozar.

1821 Büyük Kolombiya kuruldu.
Simón Bolívar, 24 Haziran 1821’de Carabobo savaşında galip gelir. Granada ordusunun kontrolü ile birkaç ülkeyi (bugünkü Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Panama) kurtarır ve onları tek bir ülkede birleştirir: Büyük Kolombiya.

1830 Venezuela’dan Bağımsızlık Kararı
1830’da José Antonio Páez Herrera bir isyana öncülük eder ve bağımsız bir Venezuela ilan eder. Páez, yeni cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı oldu ve üç kez tekrar tekrar seçildi ve toplam on bir yıl görev yaptı.

1854 Kölelik kaldırıldı.
İspanyol hükümeti 1542’de sömürge köleliğini ortadan kaldıran ilk Avrupa yasasını çıkarmasına rağmen, 1854’e kadar Venezuela’da yasaklanmadı.

1859 Federal Savaşı
19. ve 20. yüzyıllarda Venezuela siyasi kargaşa yaşar ve dönüşümlü olarak her biri diğerini deviren bir avuç askeri güçlü adam tarafından yönetilir. 1859’da başlayarak dört yıl boyunca ülke çapında bir iç savaş devam ediyor ve yüz binlerce vatandaşı öldürüyor.

1908 Juan Vicente Gómez hükümeti.
Son fiili hükümdar, 1908’den 1935’teki ölümüne kadar Juan Vicente Gómez’dir. Zorba yönetim yoluyla siyasi ve iç savaşları sona erdirir, petrol üretimini en üst düzeye çıkarmak için ülkenin altyapısını geliştirir, ülkenin borcunu öder ve ekonomiyi istikrara kavuşturur. yoğun astarlı. Yolsuzlukla kendi cebini.

1914 Petrolün keşfi.
1914’te Maracaibo Gölü’nü çevreleyen havzada büyük ham petrol rezervleri bulunur. Üretim I. Dünya Savaşı sırasında başlar ve kaynak, Venezüella ekonomisinin temeli olarak tarımın yerini alır.

1945 Demokrasi doğdu.
Rómulo Betancourt, seçilmiş iki başkanlığın hizmetinde, Venezüella demokrasisinin babası olarak müjdeleniyor. Birincisi, 1945’ten kısa bir süre ve daha sonra askeri diktatör Pérez Jiménez’in devrilmesinden sonra 1959’dan beş yıl sonra.

Advertisement

1973 petrol krizi.
1973 petrol krizi, Venezüella’nın ana gelir kaynağının fırladığını görüyor. Ancak, 1980’lerde petrol fiyatlarının müteakip çöküşü Venezüella ekonomisini felç etti ve Şubat 1983’te para biriminin devalüasyonu ile sonuçlandı. Venezuela bir kez daha artan enflasyon, yoksulluk, suç, yolsuzluk, huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık görüyor.

1999 Bolivar Devrimi.
Hugo Chavez 1998’de cumhurbaşkanı seçildi ve popüler görüşe yanıt olarak Bolivarcı Devrimi başlattı. Adını Simón Bolívar’dan alan sosyalist hareket, siyasi yolsuzluğa son verirken demokrasiyi, ekonomik bağımsızlığı ve eşit gelir dağılımını yeniden kurmayı hedefliyor.

2013 Chavez’in Ölümü.
Chavez 2002’deki bir darbeyle kısa bir süre görevden alındı, ancak iki gün sonra iktidara geri döndü ve 2013’teki ölümüne kadar burada kaldı. Mart 2013’te seçilen yeni cumhurbaşkanı Nicolás Maduro.

Caracas

Caracas; Venezuela’nın başkentidir. Ülkenin kuzeyinde yer alır. Karayip Denizi yakınında olup dağlarla çevrili olduğundan ulaşımı zordur. Deniz düzeyinden 964 m yüksekte kuruludur. Sağlıklı iklimi nedeniyle “ölümsüz buhar kenti” adıyla bilinir. Limanı La Guaira, kente 12 km uzaktadır. Ticaret, endüstri ve kültür merkezidir. 1950’lerdeki petrol fiyatlarında beklenmedik yükselme sonucu kent hızla gelişti. Üniversiteler kuruldu; ulaşım açısından büyük yatırımlar yapıldı. Aralarında mimarlık yönünden en etkileyici olan Merkez Üniversitesi ile akademik açıdan en niteliklisi olan Katolik Üniversitesi’nin de yer aldığı beş üniversitenin bulunduğu kentin merkezindeki Bolivar Alanı; gökdelenler, yeraltı parkları, devlet daireleri ve alışveriş merkezleriyle doludur. Çok sayıda demir-çelik ve petrol şirketleri buradadır. Otomobil, deterjan, dokuma, besin, kâğıt, kauçuk eşya ve ilaç endüstrisi ekonomisinde önemli yer tutar.

Tarih: 1567’de Leon de Caracas tarafından keşfedilen kent, 1595’te İngilizlerin, 1766’da Fransızların eline geçti. 1811’de İspanya’nın elindeyken bağımsızlığını ilan etti. 1812 depremiyle tamamen yıkılan kent, 1813’te bir yıl süreyle Bolivya’ya bağlandı. 1829’da başkent olarak onaylandı. Güney Amerika’nın iki büyük önderi Francisco de Miranda (1750) ve Simon Bolivar (1783-1830) burada doğdu.


Leave A Reply